Go to main navigation
Mekongfloden

Fiskebåtar i Mekongfloden i norra Laos. Redan nu finns det 30 dammar längs Mekong, men nu planeras ytterligare 134 vattenkraftsprojekt längs floden.

Foto: Irwin Loy/IPS

Stora dammprojekt kan hota vattenkvalitén

Det finns tydliga tecken på att stora dammar kan ha en skadlig inverkan på vattenkvalitén och den biologiska mångfalden. Detta enligt en ny studie där tusentals dammprojekt i världen har granskats.

Gruppen International Rivers har i den nya studien granskat och jämfört uppgifter från runt sex tusen stora dammprojekt i världen. Enligt studien kan man i 80 procent av fallen notera att det i samband med stora dammprojekt även går att hitta bevis för dålig vattenkvalité, däribland i form av höga kvicksilvernivåer. Utredarna är noga med att påpeka att detta inte måste ha ett direkt samband, men pekar samtidigt på att det enligt studien finns ett klart globalt mönster.

De som arbetat med granskningen, som publicerats som en databas kallad State of the World’s Rivers, menar därför att en grupp av mellanstatliga experter bör tillsättas för att arbeta fram en metod för att systematiskt kunna granska situationen i världens flodområden.

Som exempel nämns området kring Eufrat och Tigris, där det numera finns 39 dammar, och som enligt International Rivers är ett av de flodsystem som på grund av detta blivit som mest "uppstyckat". Resultatet tycks ha blivit en kraftig minskning av regionens sumpmarker, däribland av den flora som varit viktig för kustområdena, samt en minskad bördighet i markerna.

Uppgifterna i International Rivers granskning bygger på tidigare publicerade data, men detta ska vara första gången som flera olika typer av information har lagts samman för att försöka hitta bredare trender.

– De flesta länder, särskilt i den fattiga delen av världen, har inte möjligheten att spåra dessa uppgifter, så på ett sätt arbetar de i blindo när de tar beslut om dammbyggen, säger Zachary Hurwitz, som arbetat med studien, till IPS.

Två kontinenter som fortfarande har relativt få stora dammar är Afrika och Sydamerika. Men många länder i dessa kontinenter arbetar för närvarande hårt för att försöka utvinna energi ur sina floder. Enligt International Rivers finns det bara i Brasilien planer på att bygga fler än 650 dammar av olika storlek. Landet är dessutom hem för ett mycket stort antal olika arter som skulle kunna drabbas av utvecklingen.

– I de flodområden som än så länge är som minst uppstyckade finns det planer för en stor expansion av antalet dammar, säger Zachary Hurwitz.

Men enligt Zachary Hurwitz visar erfarenheter från områden där stora dammar byggts, som Mississippideltat i USA och längs Donau i Europa, på farorna om trenden fortsätter.

Carey L. Biron/IPS