Go to main navigation
openaid.se copy.png

Foto: Openaid.se

Stora faktafel i Openaid.se

Webbsidan Openaid.se, som ska skapa större öppenhet i svenskt bistånd, innehåller faktafel och döljer insatser för flera miljarder. Dessutom saknas en hel del dokument, visar OmVärldens genomgång.

– Vi håller på att åtgärda problemen, säger Carl Elmstam som arbetar med att utveckla webbsidan Openaid.se på Sida.

Den 4 april 2011 lanserade regeringen webbsidan openaid.se som en del av den så kallade transparensgarantin för biståndet. Tanken var att vem som helst snabbt och enkelt skulle kunna kolla vem som har tagit emot bistånd och se hur pengarna fördelas.

Vid lanseringen var webbsidan en prototyp och det saknades en hel del dokument. Enligt regeringen skulle dessa luckor fyllas efter hand. Men tre år efter lanseringen har visserligen mycket information kommit till men det saknas fortfarande dokument och flera grundläggande faktauppgifter om det svenska biståndet är felaktiga. Det visar OmVärldens test av webbsidan.

Den som till exempel vill undersöka hur stor del av det svenska biståndet som går till demokrati och mänskliga rättigheter, blir inte särskilt mycket klokare. Enligt Openaid.se gick 2,7 miljarder skattekronor till dessa insatser. Om man i stället letar upp samma uppgift i Sidas årsredovisning, där alla fakta ska vara kvalitetssäkrade, är siffran 5,3 miljarder. Felmarginalen är alltså 2,6 miljarder kronor.

Enligt Sida, som ansvarar för Openaid.se, har felet troligtvis att göra med ett filter som rensar bort namnet på ett antal organisationer i olika länder för att undvika risker för de inblandade. Filtret installerades vid lanseringen men kommer successivt att tas bort. En ny version av Openaid.se kommer att lanseras inom ett par veckor och då kommer faktauppgifterna stämma bättre, enligt Sida.

På Openaid.se går det också att söka på så kallade ospecificerade insatser. Det är insatser som Sida inte kan publicera information om av sekretesskäl och för att skydda inblandade personer. Dessa uppgår till hela två miljarder kronor vilket är en betydligt högre andel än vad som vanligtvis brukar klassas som hemligt bistånd.

Också i detta fall är det olika filter som spökar, hävdar Sida. Dessa filter lades ursprungligen in för att undvika att visa namnet på ett antal organisationer i ett antal länder och sektorer. I samband med att den nya versionen av Openaid.se lanseras kommer också dessa att plockas bort, enligt Carl Elmstam.

OmVärldens test av Openaid.se visar också att det saknas dokument från biståndsinsatser med en koppling till näringslivet. Det gäller till exempel Swedpartership som ger kapitaltillskott till små och medelstora svenska företag som vill investera i utvecklingsländer. Trots att de beslutar om stöd på upp till 1,7 miljoner kronor utan upphandling saknas alla deras dokument om beslut och affärsplaner på Openaid.se.

Enligt Sida kommer också detta att bli åtgärdat i samband med den nylanseringen av webbsidan som kommer att ske inom några veckor. Då blir det enklare för andra myndigheter, organisationer och bolag att föra över dokument till sidan – något som inte har fungerat särskilt väl tidigare.

– Målet är att redovisa allt bistånd på Openaid.se, säger Carl Elmstam på Sida.

Nils Resare

Research: Sara Valtersson och Stina Bergdal