Go to main navigation

FN

Stora personalnedskärningar väntar inom UNDP

Stora förändringar genomförs nu inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, som är en av världsorganisationens största organ. Resultatet kan bli omfattande personalnedskärningar, lönesänkningar och indragna tjänster.

– Om detta genomförs som planerat så handlar det om ett av de största massavskedanden som genomförts inom FN, säger en högt uppsatt FN-tjänsteman som inte vill bli citerad med sitt namn.

Även ordföranden för FN-personalens fackförbund, Barbara Tavora-Jainchill, är oroad över den "strukturella översyn" som UNDP:s ledning just nu genomför.

– Vi har förstått att detta kan leda till att minst 30 procent av tjänsterna på högkvarteret i New York försvinner och vi har precis fått höra att det också kan gälla flera tjänster ute på fältet, säger hon.

UNDP-chefen Helen Clark har i ett brev till personalen meddelat att man kommer att genomföra omplaceringar. Hon påpekar samtidigt att "en del av personalen kan komma att välja att lämna UNDP snarare än att konkurrera om de nya tjänsterna", och att organet därför kommer att erbjuda ett begränsat antal frivilliga avgångspaket.

UNDP har en årlig budget på uppskattningsvis drygt 30 miljarder kronor och en personalstyrka på ungefär 6 400 personer, varav 1 100 arbetar på huvudkontoret i New York. Organet har även kontor i 170 länder.

Beslutet om att genomföra strukturförändringar tagits av UNDP:s direktion som består av företrädare för 36 medlemsländer. Åtgärderna syftar bland annat till att förbättra FN-organets effektivitet.

Thalif Deen/IPS