Go to main navigation
NIR-projekt i Bogota

Vanessa Rodrigues deltar i ett yrkesprogram för utsatta grupper som NIR, Scania och Electrolux anordnade i Colombia.

Foto: NIR

NYHETER

Svenskt Näringsliv förlorar Sidapengar

Svenskt Näringslivs biståndsorganisation NIR höll inte måttet och får inget mer basstöd från Sida

– Det blev inte riktigt som vi tänkt oss, säger Anna Rosendahl, enhetschef för näringslivssamverkan på Sida.

Sida och Svenskt Näringsliv. Sida vid sida. Det var tanken när NIR, Näringslivets internationella råd, fick 36 miljoner kronor i så kallat basstöd för ett fyraårigt pilotprojekt 2009.

Förhoppningen var att NIR och Sida skulle ”skapa förutsättningar för ett gynnsamt affärsklimat” genom ett nära och långsiktigt samarbete.

Så blev det inte. Projektet får svidande kritik och förlängs inte.

I Sidas årsredovisning står det att ”programmet har få mätbara resultat” att ”NIR inte systematiskt anlagt något jämställdhetsperspektiv” och inte varit kostnadseffektivt eftersom ”mer än 40 procent av stödet använts till NIR:s ledning och administration”.

– Tanken var att det skulle bli ett tätt partnerskap. Så har det inte blivit. Det är svårt att vara partner när den ena finansierar. Därför beslutade vi att inte fortsätta med projektet. Formellt upphörde det den sista mars, säger Anna Rosendahl, chef för Sidas enhet för näringslivssamverkan och ICT, Informations- och kommunikationsteknologi för utveckling.

Jonas Borglin, vd på NIR, håller med om att projektet haft brister:

– Det hade krävts en betydligt tätare dialog med Sida. Vi har fått stöd i över 20 år från Sida i bilaterala program. Men nytt var att vi nu fick stöd för att utveckla nya projekt och modeller, säger Jonas Borglin, som utgår från att samarbetet med Sida fortsätter, trots att pilotprojektet inte fick fortsätta.
– Vi har flera pågående projekt, bland annat ett nytt i Afghanistan med Sipri.

Redan innan pilotprojektet, som var en del i det nedlagda programmet B4D, Business for Development, startade fanns kritik mot att Sida skulle ge NIR en ramorganisationsliknande status.

– Bristen på transparens som funnits i NIR skulle aldrig accepterats om det var en organisation i det civila samhället, säger Cecilia Karlstedt, som 2009 gjorde en förstudie på uppdrag av Sida, som avrådde från att NIR skulle jobba tätare med Sida.

Trots att pilotprojektet med NIR lagts ned kommer Sida att fortsätta samarbeta med näringslivet. Fast på ett helt nytt sätt.

– Regeringens nya strategi pekar inte ut att Sida ska jobba specifikt med näringslivet. Vi väljer om vi ska ha in näringslivet eller det civila samhället för att bäst nå målen i olika projekt. Så var det inte tidigare, säger Anna Rosendahl, som inte räknar med att Sidas totala samarbete med näringslivet kommer att minska.

Fredrik Nejman