Go to main navigation
Gaza förstörelse

Väpnade konflikter mellan Israel och Hamas har orsakat stor skada på bostäder och infrastruktur i Gaza.

Foto: Glocester2gaza, Wikimedia Commons

NYHETer

Sverige ger 70 miljoner för att ännu en gång bygga upp Gaza

Sverige lovar tillsammans med en rad andra länder att bidra med ytterligare pengar för att bygga upp Gaza. Samtidigt menar FN:s generalsekreterare att omvärlden inte kan fortsätta att bygga upp något som gång på gång förstörs.

– Det krävs en politisk lösning för att återuppbyggnaden ska vara hållbar.

Sverige lovade i samband med den internationella givarkonferensen som hölls i Kairo den 12 oktober att ge ytterligare 70 miljoner, utöver de årliga 700 miljonerna, till Palestina. Utrikesminister Margot Wallström meddelade i sitt anförande under konferensen att pengarna ska användas ”för att lindra nöd och bidra till återuppbyggnaden av Gaza”.

Enligt folkrätten är det det internationella samfundets ansvar att se till att den part i kriget som har orsakat mest skada också bidrar till återuppbyggandet. Det menar Ove Bring, professor i Folkrätt vid Försvarshögskolan, som var en av talarna under Utrikespolitiska institutets seminarium om folkrätten i Israel-Palestinakonflikten.

– Samtidigt vet man att det inte räcker om en enskild stat – exempelvis Israel – försöker bidra, utan det internationella samfundet som sådant måste ta ansvar. Därför ordnas det ofta givarkonferenser efter konflikter där man försöker säkra återuppbyggnad. I praktiken betyder det att det är vi alla som betalar för förstörelsen i Gaza, sade han.

Det är tredje gången på mindre än sex år som väpnade konflikter mellan Israel och Hamas orsakar stor skada på bostäder och infrastrukturer i Gaza. Förutom de över 2 000 människor som dog och de omkring 11 500 personer som skadades under sommarens oroligheter uppskattar FN att 100 000 hem förstördes och att 600 000 människor i området har drabbats.

– Jag åkte runt i Gaza med Internationella Rödakorskommittén och palestinska Röda Halvmånen efter att konflikten tagit slut och tog hundratals bilder av raserade byggnader. Även om man måste se konfliktens komplexitet – hur har husen använts, om det var legitima militära mål – så är effekterna på den civila infrastrukturen och civila bostäder enorm, sade Dick Clomén, folkrättsrådgivare på Röda Korset, under seminariet.

Enligt organisationen Human Rights Watch förstördes eller skadades förutom civila bostäder också flera skolor, vårdcentraler, företag och jordbruksmark. De uppger också att två vattenverk och ett elverk, som delvis finansierats av svenska biståndspengar, ska ha bombats sönder under den 50 veckor långa konflikten. Något som har inneburit omfattande strömavbrott och att en halv miljon människor saknar tillgång till rinnande vatten. 

– Elektriciteten är avgörande för bland annat hälso- och sjukvårdsinfrastrukturen, men också för den civila befolkningen. De stridande parterna har ofta andra möjligheter att ta fram elektricitet medan den civila befolkningen drabbas i väldigt hög grad och det blir svårt att leva ett normalt liv, eller ett så normalt liv som är möjligt, sade Dick Clomén.

Det finns en klar vilja i det internationella samfundet att ännu en gång hjälpa till med uppbyggnaden av Gaza. Sammanlagt 5,4 miljarder amerikanska dollar utlovades under givarkonferensen, 1, 4 miljarder mer än palestinierna bad om. Men FN:s generalsekreterare menar att situationen är ohållbar.

– Vi kan inte fortsätta att bygga, förstöra, bygga, förstöra. Vi måste hitta en politisk lösning. Vi har sett att uppbyggnad som sker utan en stadig politiks grund att stå på är värdelös. Det här borde vara sista gången vi bygger upp Gaza, sade generalsekreteraren i en intervju med Euronews.

 

Sofia Fellbo