Go to main navigation
OpenAid

Sidas egen webbsida för öppen biståndsdata, Openaid.se har tidigare kritiserats för faktafel.

Foto: Openaid.se

NYHETER

Sverige prisas för öppet bistånd

Sverige klättrade tre platser jämfört med förra året när organisationen Publish What You Fund presenterade årets index över transparens inom biståndet.

FN:s utvecklingsprogram UNDP är mest öppet av de 68 biståndsorganisationer som har jämförts i årets Aid Transparensy Index. Enligt Publish What You Fund, som står bakom studien, har UNDP publicerat betydligt mer information än andra givare. På 68:e och sista plast hamnade den kinesiska myndigheten MOFCOM vars rapportering till IATI minst sagt varit sparsam.

Sverige har avancerat från en niondeplats till en sjätteplats och hamnar därmed i kategorin ”Väldigt bra”. På listan över endast bilateralt bistånd hamnar Sverige på en tredjeplats.

Anledningen till att öppenheten ökat är, enligt Publish What You Fund, att Sida sedan 2013 har gjort stora förbättringar vad gäller den information som har rapporterats till International Aid Transparency Initiative (IATI), som arbetar för ökad transparens inom bistånd. De ser även förbättringar vad gäller Sidas egen webbsida för öppen biståndsdata, Openaid.se.

– Vi har haft ett fokus på biståndstransparens det senaste året och det har inneburit mer personal och mer tid att göra arbetet ordentligt. Att vi stiger i årets index är ett bevis på att vi har förbättrats, säger Karl Peterson, ansvarig för transparens i bistånd på Sida och projektledare för Openaid.se

OmVärlden har tidigare rapporterat att det sedan lanseringen av Openaid.se i april 2011 saknats en hel del information på hemsidan, samtidigt som det förekommit felaktiga uppgifter. I september i år gjordes en nylansering av Openaid.se och enligt Sida har webbsidan gjorts om från grunden för att göra det lättare att hitta relevant information. En annan förändring som genomförts är att Openaid.se nu är helt baserad på den data som rapporteras till IATI.

– Vi har försökt komma till rätta med problemen som fanns på den tidigare versionen, vissa saker har vi löst och andra saker jobbar vi fortfarande med. Det sker ett kontinuerligt arbete med att förbättra även det nya openaid.se, säger Karl Peterson.

Men Publish What You Fund framför även en del kritik vad gäller tillgången till svensk biståndsinformation. I färre än tio procent av de fall som utvärderats för årets Aid Transparency Index fanns det länkar till relevanta dokument från projektet. 

– Det var initialt en bugg på den nylanserade sidan som gjorde att dokument som egentligen fanns inte kunde visas, något som vi nu fått att fungera. Men vi fortsätter arbetet med att få ut fler dokument som är relevanta för biståndet från andra myndigheter, säger Karl Petersen. 

Organisationen Publish What you Fund menade även att det saknas uppgifter om resultat och villkor för de olika biståndsprojekt som Sida har.

– Vi är medvetna om att det brister vad gäller öppna resultat och arbetar hårt med att försöka få ut fler, bland annat har vi ändrat vårt sätt att plocka data från Sidas system, säger Karl Peterson.

 

Sofia Fellbo