Go to main navigation
Sofia Strand Ebola

Ambassadören Sofia Strand har beslutat att skicka hem delar av personalen från svenska ambassaden i Monrovia på grund av den pågående ebolaepidemin.

Foto: UD, Athalia Christie/ Wikimedia Commons

NYHETER

Sverige tar hem ambassadpersonal från Liberia

Stora delar av personalstyrkan på Sveriges ambassad i Liberia har återvänt till Sverige på grund av ebolautbrottet som härjar i landet. Endast tre personer från UD finns på plats på ambassaden medan all personal från Sida kallats hem.

Det är den svenska ambassadören för Liberia, Sofia Strand, som tillsamman med UD och i samråd med Sida har beslutat att skicka hem större delen av ambassadens personal. Man har, enligt UD:s presstjänst, infört minimibemanning. Konkret innebär det att den normala personalstyrkan har mer än halverats, från sju till tre.

– I nuläget finns det alltid tre personer på plats i Liberia: ambassadören eller ambassadörens ställföreträdande plus två till som bestäms enligt ett rotationsschema, säger Irene Rudefors-Zellinger, tillförordnad personalchef på Sida.

Enligt både UD och Sida är orsaken till bantningen av personal på plats inte en rädsla för sjukdomen. Det är i nuläget alltför svårt att resa, röra sig och arbeta i Liberia 

– Vi bedömde att det var lämpligare att arbeta hemma i Sverige. I Liberia hade personalen i stort sett varit inlåsta, menar hon.

En annan orsak menar Irene Rudefors-Zellinger var att inte ytterligare bidra till det redan hårda tryck som finns på hela det liberiska samhället.

– Hälsoapparaten är redan svag och alla resurser går till insatser mot ebola. Vi vill inte riskera att belasta den med eventuella mindre sjukdomar bland vår personal. Beslutet blev därför att Sidas personal inte återvände till Liberia efter sina semestrar, säger hon.

Men flytten av personalstrykan har enligt Irene Rudefors-Zellinger inte inneburit att de lagt ner arbetet eller att arbetet fått lägre prioritet. Samma arbetsgrupper sitter och arbetar på samma sätts om tidigare, men nu i stället på Sida.

Både UD och Sida har svårt att sia om hur långvarig minibemanningen på ambassaden kommer att bli.

– Det troliga är personalstyrkan kommer att hållas nere så länge situationen i Liberia kvarstår, säger Karin Nylund på UD:s presstjänst. 

Sofia Fellbo