Go to main navigation

NYHET

Undernäring och övervikt dubbla bördor för många länder

Två miljarder människor i världen lider av undernäring medan ett stigande antal människor är överviktiga, och i många länder lever undernärda och överviktiga sida vid sida. Detta är ett av de ämnen som diskuteras i en ny rapport om näringssituationen i världen.

En annan bild av den globala livsmedelssituationen är att 805 miljoner människor tvingas gå hungriga samtidigt som en tredjedel av matproduktionen hamnar i soporna eller går förlorade på andra sätt. Detta medan närmare 500 miljoner människor är överviktiga. 

I slutet av förra veckan stod FN-organen FAO och WHO värd för ett möte i Rom där en forskningsrapport kallad Global Nutrition Report presenterades.

– Näringsfrågans dubbla bördor är att övervikt och fetma existerar sida vid sida med undernäring i samma länder. Och detta är något vi ser mycket av i de länder som utvecklas ekonomiskt, säger Anna Lartey, som är chef för FAO:s avdelning för näringsfrågor. 

Det betyder att stater och utvecklingsorganisationer i högre grad både måste hantera de effekter som undernäring och övernäring för med sig. 

– Nästan 1,5 miljoner kvinnor och barn dör fortfarande av undernäring varje år, medan den stigande andelen överviktiga i världen driver på utvecklingen av sjukdomar som cancer, hjärtproblem, stroke och diabetes, säger Francesco Branca, chef för WHO:s avdelning för närings- och utvecklingsfrågor. 

Experter menar att det krävs en rad åtgärder för att lösa problemen, bland annat i form av informationsinsatser, men också i form av marknadsregleringar, teknologisk forskning och framför - allt politisk vilja. 

Konferensen om näringsfrågor, som lockade deltagare från en lång rad olika institutioner, var den andra i sitt slag och hölls 22 år efter den första. Många av de problem som togs upp har dock förblivit desamma. 

Undernäring i alla dess former slår hårt mot människors möjligheter att arbeta, ta hand om sina barn, vara produktiva, skapa en positiv livssituation och förbättra sina levnadsförhållanden. Författarna till den nya rapporten menar att undernäringens kostnader för världens länder är så hög att det är mer kostnadseffektivt att förhindra den. 

Deltagarna vid mötet i Rom var överens om att det finns ett stort behov av att se till att frågan får ett stort utrymme i de globala utvecklingssatsningar som ska formuleras av FN efter att millenniemålen löpt ut 2015. 

Flavio Valente, som representerade ett antal ickeststatliga organisationer vid mötet, pekade på matindustrins ansvar. 

– Det rådande livsmedelssystemet och den industrialiserade jordbruksmodellen har lett till olika former av undernäring och till att minska mångfalden och kvaliteten på kosten, säger Flavio Valente. 

Även många andra deltagare underströk de negativa effekter reklam för skräpmat har på många människor, i synnerhet barn. 

Så kallade välfärdssjukdomar brukar beskrivas som NCD, en förkortning som står för icke smittsamma sjukdomar. En chilensk deltagare vid mötet påpekade dock att den benämningen är felaktig eftersom det handlar om sjukdomar som sprids snabbt genom medierna och reklamen. Han påtalade samtidigt att Chile riskerar att ställas till svars inför Världshandelsorganisationen, WTO, av multinationella livsmedelsföretag som är kritiska mot myndigheternas försök att skydda folkhälsan genom att reglera reklamen för skräpmat. 

Luis Fernando Ayala Gonzalez, som är FAO:s representant i Chile, underströk att detta sker i ett land där en majoritet av befolkningen är överviktig och i genomsnitt en person i timmen dör i någon av de sjukdomar övervikten förorsakar. 

Deltagarna vid mötet kom överens om en handlingsplan där ett antal nyckelfrågor står i fokus. Det handlar bland annat om informationssatsningar gentemot mot de kvinnor som ofta ansvarar för matlagningen i hemmen. För att öka möjligheterna för kvinnor att amma sina små barn bör satsningar på utökad föräldraledighet prioriteras. Stöd till småbönder och familjejordbruk kan dessutom resultera i att människor i högre grad äter säsongsbetonad mat, samt mer frukt och grönsaker - istället för de halvfabrikat som ofta innehåller lite näring och vitaminer, men mycket kalorier och socker.

En annan bild av den globala livsmedelssituationen är att 805 miljoner människor tvingas gå hungriga samtidigt som en tredjedel av matproduktionen hamnar i soporna eller går förlorade på andra sätt. Detta medan närmare 500 miljoner människor är överviktiga. 

I slutet av förra veckan stod FN-organen FAO och WHO värd för ett möte i Rom där en forskningsrapport kallad Global Nutrition Report presenterades.

– Näringsfrågans dubbla bördor är att övervikt och fetma existerar sida vid sida med undernäring i samma länder. Och detta är något vi ser mycket av i de länder som utvecklas ekonomiskt, säger Anna Lartey, som är chef för FAO:s avdelning för näringsfrågor. 

Det betyder att stater och utvecklingsorganisationer i högre grad både måste hantera de effekter som undernäring och övernäring för med sig. 

– Nästan 1,5 miljoner kvinnor och barn dör fortfarande av undernäring varje år, medan den stigande andelen överviktiga i världen driver på utvecklingen av sjukdomar som cancer, hjärtproblem, stroke och diabetes, säger Francesco Branca, chef för WHO:s avdelning för närings- och utvecklingsfrågor. 

Experter menar att det krävs en rad åtgärder för att lösa problemen, bland annat i form av informationsinsatser, men också i form av marknadsregleringar, teknologisk forskning och framför - allt politisk vilja. 

Gloria Schiavi/IPS