Go to main navigation

Flyktingar

UNHCR kritiskt mot SD:s biståndspolitik

Sverigedemokraterna lovar ökat bistånd till FN:s flyktingorgan UNHCR. Genom att förbättra flyktingars situation i det direkta närområdet kring kriser menar de att invandringen till Sverige kommer att minska. Nu tillbakavisar UNHCR partiets påståenden.

När Jimmie Åkesson under tisdagen presenterade SD:s valmanifest uppgav han att målet med partiets invandringspolitik de kommande åren är att minska invandringen till Sverige med 90 procent. De vill uppnå det genom ett ökat stöd till UNHCR – trots att UNHCR understryker att det som behövs inte bara är mer pengar utan också avlastning.

– Det räcker inte med att ge mer pengar till UNHCR, säger Markku Aikomus, informationsansvarig på UNHCR:s regionkontor för de baltiska och nordiska länderna.
– Vad vi efterfrågar är att alla delar på bördan. Att det både tillhandahålls humanitärt bistånd till UNHCR och annat lokalt stöd samtidigt som EU:s medlemsstater ser till att det finns utrymme för asylsökande att ta sig till Europa.

SD menar ändå att fokus bör vara på att omfördela biståndet så att den del som går till flyktingmottagande i Sverige successivt avskrivs under en period på två år.

Under tisdagens presentation av valmanifestet utlovades även ytterligare tre miljarder – utöver de 5,5 miljarder som partiet redan öronmärkt för UNHCR – som ska fördelas på UNHCR, Unicef, Världsbanken och FN:s livsmedelsprogram. Pengar som partiet hoppas kunna bidra till att ytterligare minska invandringen till Sverige.

– Vi vill inte stoppa invandringen helt men vi vill att det blir hårdare krav på asyl- och anhöriginvandringen på samma sätt som vi kan se att våra nordiska grannländer har gjort. Med exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta och med striktare kontroller vid anhöriginvandring, säger Julia Kronlid, SD:s bistånds- och utrikespolitiska talesperson.

Partiet kommer även fortsatt tillåta de 1 900 kvotflyktingar som Sverige tar emot varje år via UNHCR, enligt Kronlid. Detta berör främst flyktingar som bedöms vara i extra stort behov av skydd.

– Men det finns inte obegränsat med resurser och vi tror att mer pengar till UNHCR och flyktingar i konfliktens närområde gör mer nytta än vad pengarna skulle göra för de – i jämförelse små mängder – flyktingar som finns i Sverige, uppger hon.

Enligt UNHCR var den senaste årliga ökningen på 1,2 miljoner flyktingar i världen den största på 20 år. Ökningen har genererat ett mycket högt tryck på de länder som gränsar till konfliktdrabbade områden och många av dessa länder riskerar nu att utsättas för ekonomiska-, sociopolitiska- och säkerhetsrelaterade problem i samband med de stora flyktingströmmarna. De är därför ofta i stort behov av mer än ekonomisk hjälp.

– Nio av tio av de länder som drar det tyngsta lasset vad gäller mottagande och hantering av flyktingar finns i utvecklingsländer. Att ge pengar till UNHCR och att öppna upp sina gränser för asylsökande är därför två sidor av samma mynt, säger Markku Aikomus på UNHCR.

Trots UNHCRs kritik menar Julia Kronlid att partiet inte kommer ändra sin ståndpunkt i biståndsfrågan.

– Det jag får ut av UNHCR:s uttalande är en bekräftelse på att flyktingar runtom i världen är i stort behov av hjälp och att vi i partiet ligger helt i linje med detta vad gäller vår biståndspolitik, säger hon.

Sofia Fellbo