Go to main navigation
6183666223_2931cb4f5f_o.jpg

Det svenska vapnet av samma typ som på bilden har hittats i Aceh.

Foto: Mark Stroud/Flickr

Vapenexport

Sverige har svårt att kontrollera vapensmugglingen

Nyligen började Inspektionen för strategiska produkter, ISP, att undersöka hur ett svenskt pansarvärnsvapen kunde hamna hos GAM-gerillan i Indonesien. Men Sverige har begränsade resurser för att utreda och kontrollera denna typ av vapensmuggling.

I mitten av september kunde OmVärlden avslöja att ett svenskt pansarvärnsvapen av typen AT4 hittats hos GAM-gerillan i den indonesiska provinsen Aceh. Fyndet är märkligt eftersom varken Indonesien eller GAM-gerillan har fått tillstånd att köpa denna typ av vapen.

OmVärlden har nu överlämnat vapnets serienummer och en bild av det till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – den myndighet som kontrollerar den svenska vapenexporten. ISP har tagit kontakt med tillverkaren av vapnet men tror att det kan ta tid att avgöra vilket land vapnet ursprungligen exporterades till och vilket år det skedde.

Hur vapnet sedan hamnade hos gerillan i Indonesien kan bli ännu svårare att utreda. Enligt Jan-Erik Lövgren, ställföreträdande generaldirektör på ISP, brukar Sverige kräva en förklaring från köparlandet om vapnet har exporterats vidare till en otillåten mottagare. Det gjorde man till exempel i och med att ett pansarvärnsvapen dök upp i Burma för ett par år sedan. Vapnet hade ursprungligen sålts till Indien som då gav en godtagbar förklaring.

I ett annat fall, när ett svenskt vapen som exporterats till Venezuela dök upp hos Farc-gerillan i Colombia, lyckade inte ISP kartlägga hur det hade gått till.

Pieter Wezeman, expert på vapenhandel på fredsforskningsinstitutet Sipri, anser att Sverige har relativt begränsade resurser för att förhindra och utreda illegal vidareförsäljning av vapen. ISP är en myndighet med 24 anställda varav bara ett fåtal arbetar med exportkontroll.

– Sverige saknar resurser för att följa upp vapenförsäljningarna. USA har till exempel personal som med jämna mellanrum åker runt och följer upp att vapnen är kvar där de ska vara, hur de har använts och så vidare. Men Sverige har inte resurser för att göra det på ett strukturerat sätt, säger han.

 Av den anledningen har Sverige diskuterat att samarbeta om detta med andra EU-länder, men det har hittills inte lett till någonstans.

Enligt Jan Erik Lövgren skulle inte ISP ha något emot att få större resurser för att följa upp vapenleveranserna och illegal vidareförsäljning. Men det skulle kräva att den svenska staten tycker att det är en viktig uppgift.

– Vi har bara gjort uppföljningar lite ad hoc-mässigt under åren, säger han.

 Nils Resare

 

Fakta:

Svenska pansarvärnsvapen har vid några tillfällen tidigare hittats på otillåtna platser, bland annat i Colombia hos Farc gerillan, I Somalia och hos militärdiktaturen i Burma. AT4:or, som tillverkats på licens av USA, har också hamnat i fel händer i Irak.

AT4:an i Aceh hittades 2005 under en vapeninsamling när GAM-gerillan skulle avväpnas.