Go to main navigation
Saab Röda korset

Röda korset uppger att de inte ser några problem med att ta emot gåvor från Saab. På bilden syns ett vapen som Saab vill sälja till Filippinerna.

Foto: Thomas Dahlqvist, MMP Productions. Copyright Saab AB.

NYHET

Vapentillverkare sponsrade Röda korset

Förra året hjälpte vapentillverkaren Saab organisationen Röda Korset under katastrofarbetet efter tyfonen Haiyan på Filippinerna. Samarbetet är kontroversiellt eftersom tillverkare av krigsmateriel knappast kan ses som en neutral partner under känsliga humanitära insatser.

Det är kontroversiellt för humanitära biståndsgivare att samarbeta med vapentillverkare. Många organisationer har strikta regler som förhindrar sammanblandningar med den typen av aktörer.

Men inte Röda Korset. Förra året tog organisationen emot vattenreningsutrustning och tält ifrån vapentillverkaren Saab i samband med insatsen på Filippinerna efter tyfonen Haiyan. Det skedde samtidigt som Saab försökte få Filippinerna att köpa Jas Gripen-plan. 

På Röda Korset ser man inga problem med att ta emot gåvor från vapenföretag.

– Det fanns inga krav på motprestation och det var en gåva som det fanns behov av, säger Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Såg ni inga problem med att ta emot utrustning från ett företag som samtidigt försökte sälja vapen till landet? 

– Nej, inte i den här situationen.

På sin hemsida skriver svenska Röda Korset om hjälpen de tog emot från Saab och betonar att det fanns en tacksamhet hos Röda Korset i Filippinerna för gåvorna. De skriver också att Saab tidigare har bidragit vid humanitära insatser i Pakistan och i Thailand. Röda Korset var inte inblandat vid dessa tillfällen.

Varför skriver ni om SAABs gåva på er hemsida?

– Det är för att vara transparenta. Ingen ska säga att vi har försökt mörka att vi tagit emot en gåva ifrån Saab. Vi ville också visa att utrustningen har använts tidigare, säger Ulrika Årehed Kågström.

Både Pakistan och Thailand har tidigare köpt vapen av Saab och det pågår förhandlingar om nya köp i dessa länder.

Saab vill inte ställa upp på en intervju om sitt humanitära arbete, men svarar skriftligen att det handlar om att upprätthålla förtroendet för verksamheten i länderna och att insatserna ska visa att Saabs affärer bygger på långsiktighet. De skriver att det är viktigt för Saab att bidra till det omkringliggande samhället.

I en remiss till den parlamentariska grupp, KEX-kommittén, som utreder frågan om regelverket kring den svenska vapenexporten, skriver Saab att insatsen i Filippinerna ”sker i samarbete med Röda Korset”. Enligt företaget syftar deras humanitära arbete ­­­till att "minska mänskligt lidande som orsakats av katastrofer".

OmVärlden har varit i kontakt med Rädda Barnen, Diakonia och Läkare utan gränser som alla utför humanitära insatser. Samtliga organisationer uppger att de inte tar emot hjälp ifrån vapenindustrin.

Rädda Barnen har fattat ett policybeslut om att inte samarbeta med företag vars verksamhet strider mot deras värdegrund.

För några år sedan hamnade Rädda Barnen i en situation där de erbjöds en stor donation ifrån ett företag som de bedömde som "etiskt tveksamt". Det fanns inga krav på motprestation men organisationen valde ändå att tacka nej.

– Även om det hjälper i stunden, så krockar det med vår grundfilosofi. De mest utsatta barnen är ju också de barn som drabbas värst av krig och vapen. Att ena dagen hjälpa de utsatta och i nästa dag utsätta, det fungerar inte, säger Marie Dahlgren som är chef för Rädda Barnens företagssamarbete.

Magnus Walan på Diakonia tycker att Saabs intresse av att kopplas samman med biståndsorganisationer är uppenbart.

– Självklart har Saab ett intresse av att bedriva pr-verksamhet och visa upp sig som ett ansvarstagande företag i de länder där man säljer vapen, men det är inte okej att man ger med ena handen medan man tar med andra, säger Magnus Walan.

Inte heller Diakonia samarbetar med vapenindustrin. Risken anses vara stor att man i så fall bidrar till att ge verksamheten en ökad legitimitet.

– Vi vet ju att vapenexport tar resurser ifrån fattigdomsbekämpning och bidrar till att förvärra kriser, säger Magnus Walan på Diakonia.

 Röda Korset utesluter inte att man även i framtiden kan komma att ta emot hjälp av vapentillverkaren Saab.

Finns det några företag ni inte skulle kunna tänka er ta emot hjälp från?

 – Ser vi att vi kan använda pengar på ett bra sätt tar vi emot dem. Handlar det om andra samarbeten tar vi ställning i varje enskilt fall, säger Ulrika Årehed Kågström.

 Carolina Jemsby