Go to main navigation
Zimbabwe fattigdom

En kvinna i Epworth strax utanför Zimbabwes huvudstad Harare. Omkring 16 procent av landets befolkning lever i extrem fattigdom.

Foto: Ephraim Nsingo/IPS

nyhet

Zimbabwes rikedomar försvinner ur landet

Zimbabwe har några av världens största tillgångar på diamanter och platina, men landet har förlorat motsvarande 87 miljarder kronor till följd av olagliga finansiella flöden de senaste 30 åren.

En rapport från Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee som presenterades i september visar att 16 procent av landets befolkning på över 13 miljoner lever i extrem fattigdom. 

Antalet fattiga hushåll i landet har minskat sedan 2001, men Sydney Mhishi vid landets socialdepartement säger att fattigdomen nu ökar på landsbygden, där majoriteten av befolkningen bor - 7,7 miljoner människor. 

Under förra året tog 55 000 hushåll emot socialbidrag på 180 kronor per månad vilket motsvarar 20 procent av de extremt fattiga i landet. 

Institutet för utvecklingsstudier presenterade i september en studie som bygger på insamlade uppgifter från förra året. Den visar att landet är i ett mycket bräckligt ekonomiskt tillstånd till följd av likviditetskris, finansiella restriktioner och korruption. 

Trots att landet är rikt på naturresurser har dessa inte kommit folket till del. 

Zimbabwe har några av världens största diamanttillgångar och reserver av platina och över 40 utvinningsbara mineraler. Tillgångarna skulle kunna förändra livet för befolkningen men värdet av landets mineraler är okänt. Zimbabwe Environmental Law Association, Zela, lyfter exempelvis fram bristen på insyn och ansvarsskyldighet vid diamantgruvor i Marange i östra Zimbabwe. 

Finansminister Patrick Chinamasa meddelade i samband med presentationen av årets budget att landet inte hade några intäkter alls från diamantindustrin under förra året. 

Enligt Zela har endast ett av sju företag som bryter diamanter i Marange offentliggjort några uppgifter om sina intäkter. 

Zimbabwe Coalition on Debt and Development, Zimcodd, är ett nätverk av organisationer som driver en kampanj för rättvisa på skatteområdet och som kräver att stora företag inom utvinningssektorn betalar skatter. 

– Olagliga finansiella flöden skapar ojämlikhet eftersom staten förlorar intäkter som kunde ha fördelats till fattiga. De rika ska betala skatter så att utsatta får tillgång till social välfärd, säger Janet Zhou vid Zimcodd. 

Pengar överförs olagligt utomlands och försvinner till följd av brottslig verksamhet, korruption, skatteflykt, mutor och gränsöverskridande smuggling. 

Enligt uppgifter som presenterades i augusti av bland annat nätverket African Forum and Network on Debt and Development, Afrodad, förlorade Zimbabwe motsvarande 21 miljarder kronor till följd av olagliga finansiella flöden inom gruvbrytning, fiske-, skogs-, och safariindustrin mellan 2009 och 2013. Förlorade skatteintäkter från multinationella bolag och svaga rättsliga ramverk är några problem som lyfts fram. 

Momodou Touray från Afrodad säger att illegala flöden av kapital berövar landet intäkter som skulle kunna satsas i program för fattigdomsbekämpning. 

Janet Zhou vid Zimcodd menar att när myndigheterna inte får intäkter från de rika blir det medborgare som inte har samma resurser som istället beskattas. 

Tonderayi Mukeredzi/ IPS