Go to main navigation

 • den 9 april 2014
  Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam öppnade ett kontor i Stockholm i mars. Organisationen kommer framför allt att satsa på insamling i privatsektorn i...
 • den 9 april 2014
  Sidas stöd till organisationer i civilsamhället för informationsinsatser är klart för 2014. 22 organisationer får dela på knappt 66 miljoner kronor, enligt...
 • den 26 mars 2014
  Sida väljer att halvera bidraget till Röda Korset. Nerdragningen rör pengar som skulle kanaliseras till internationella Rödakorsfederationen. Anledningen är...
 • den 26 mars 2014
  Den förre biståndsministern Gunilla Carlsson är kallad till förhör i riksdagens konstitutionsutskott (KU). Förhören, som kommer att hållas den tredje april,...
 • den 13 mars 2014
  Under ett möte på förmiddagen den 13 mars fattade regeringen beslut om att anta den biståndspolitiska plattformen. Den slutgiltiga versionen presenteras i...
 • den 12 mars 2014
  Religionen har en betydande roll när samhällen utvecklas. Därför går det inte att ignorera religiösa aktörer i utvecklingsarbetet, menar religionssociologen...
 • den 5 mars 2014
  Den arbetsgrupp inom FN som leder arbetet med nya globala utvecklingsmål, den så kallade Post 2015-agendan, har lagt fram sitt första utkast. Från svenskt håll...
 • den 26 februari 2014
  Sida har fattat beslut om 2014 års stöd till organisationer i civilsamhället som arbetar med bistånd, det så kallade CSO-anslaget. Totalt delar de på cirka 1,7...
 • den 19 februari 2014
  Riksrevisionen har beslutat att fortsätta sin granskning av det multilaterala biståndet. En förstudie har visat brister i UD:s transparens och redovisning.
 • den 19 februari 2014
  Regeringens biståndspolitiska plattform är otydlig på flera avgörande punkter, har en oklar status i förhållande till PGU och ett starkt givarperspektiv. De...
 • den 12 februari 2014
  Idag går tiden ut för remissvar om regeringens omdebatterade biståndsplattform. Bland de synpunkter som civila samhällsorganisationerna lyfter fram finns...
 • den 4 februari 2014
  Om en vecka går remisstiden för den biståndspolitiska plattformen ut. Men riksdagen har inte fått vara med och påverka det viktigaste styrdokumentet för den...
 • den 29 januari 2014
  Regeringens biståndspolitiska plattform är klar, nästan två år försenad. Den innehåller nya målformuleringar för Sveriges bistånd, men kommer enligt kritiker...
 • den 24 januari 2014
  Sveriges politik för global utveckling, PGU, får svidande kritik i en utvärdering från Statskontoret. Det saknas riktlinjer för hur målen med politiken ska...
 • den 15 januari 2014
  Finansdepartementet tar över ägaransvaret för Swedfund från UD den 1 februari, med finansmarknadsminister Peter Norman som ansvarig minister. Swedfunds roll i...
 • den 15 januari 2014
  Utvecklingssamarbete med näringslivet borde vara lika naturligt som att stödja regeringar eller organisationer, anser Sida. Myndigheten skulle gärna se att EU...
 • den 18 december 2013
  Sida avvecklar biståndet till sju länder från och med årsskiftet. Sedan 2009 har det svenska biståndet till Namibia, Sydafrika, Botswana, Indien, Indonesien,...
 • den 4 december 2013
  Efter två års förseningar är de nya målen för biståndet på gång. Regeringskansliet har återupptagit arbetet med den så kallade plattformen och är nästan klar...
 • den 4 december 2013
  Sveriges minskade stöd till civilsamhällets informationsarbete kring utvecklingsfrågor skiljer sig från övriga EU. Dessutom har regeringen infört begränsningar...
 • den 20 november 2013
  Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är kritiska till att regeringen i budgetpropositionen för 2014 föreslår ett nytt övergripande mål för...
 • den 13 november 2013
  Sida stödjer akuta insatser på Filippinerna via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Internationella Röda Korskommittén. I ett första skede...
 • den 6 november 2013
  Hur ska regeringen återställa förtroendet för hanteringen av biståndsmedel? Det var Kenneth G Forslunds (S) huvudfråga till biståndsminister Hillevi Engström...
 • den 14 oktober 2013
  Demokratibiståndet kan bara marginellt bidra till demokratisk utveckling. Den slutsatsen drar statsvetaren Agnes Cornell i en ny avhandling vid Göteborgs...
 • den 11 oktober 2013
  2013 stannar drygt 13 procent av de svenska biståndspengarna kvar i Sverige. Endast Malta och Cypern lägger en större procentuell andel av sin biståndsbudget...
 • den 2 oktober 2013
  Majoriteten av världens åldringar lever mycket utsatta liv. Sveriges utvecklingsbistånd borde lägga större vikt vid deras situation, anser organisationen...
 • den 25 september 2013
  I förra veckan stod det klart att det bilaterala biståndet till Irak ska fasas ut. Förslaget får nu hård kritik av organisationen Kvinna till Kvinna, som...
 • den 18 september 2013
  I dag presenterade regeringen sin budget för 2014, bland annat för det svenska biståndet, som Hillevi Engström nu ansvarar för. Det blir samma nivåer i...
 • den 17 september 2013
  Biståndsminister Gunilla Carlsson avgår som biståndsminister. Hon efterträds av före detta arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M). OmVärldens chefredaktör...
 • den 17 september 2013
  Biståndsminister Gunilla Carlsson avgår som biståndsminister. Hon efterträds av före detta arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M). OmVärldens chefredaktör...
 • den 21 augusti 2013
  Det blir Sveriges riksdag som får sista ordet om styrningen av biståndspolitiken. Efter segdragna förhandlingar inom Alliansen gav Moderaterna i somras vika...
 • den 19 juni 2013
  Intresset för att göra praktik utomlands växer, enligt We Effect (före detta Kooperation utan gränser). 240 personer har sökt till de 18 praktikplatser som...
 • den 8 maj 2013
  Salvadoranska aktivister är kritiska till att landets regering planerar att använda biståndspengar från USA för att utveckla landets kustremsa för att kunna...
 • den 8 maj 2013
  Kooperation utan gränser byter namn till We Effect. Ett namnbyte är förutsättningen för ett bättre biståndsarbete, skriver Anneli Rogeman, vd, i ett...
 • den 8 maj 2013
  EU:s biståndsprogram Everything But Arms, EBA, har lett till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, men också allvarliga skador på ekosystemet i...
 • den 8 maj 2013
  En hållbar utveckling kan inte uppnås utan kvinnors fulladeltagande. Det sade Finlands förra president Tarja Halonen när hon höll i årets Dag...
 • den 30 april 2013
  Sverige var 2012 världens tredje största givare av humanitärt bistånd, och man räknar med att vara det också 2013. Sverige planerar att stödja 22 länder under...
 • den 29 april 2013
  EU:s biståndsbudget krymper, och det blir de fattigaste som drabbas hårdast. Nu ligger budgeten på Europaparlamentets bord, och man har börjat fördela pengarna...
 • den 29 april 2013
  Partierna behöver lyfta blicken och inte bara prata om svenska plånboksfrågor. Det menar ärkebiskopen och Svenska kyrkans internationella arbete. Tillsammans...
 • den 24 april 2013
  En afrikansk domstol har för första gången dömt ett multinationellt företag för skatteflykt. Kenyas regering trappar upp kampen mot multinationella företag som...
 • den 17 april 2013
  Sidas chef Charlotte Petri Gornitzka blev anmäld för missbruk av förtroende. Vid ett seminarium om korruption arrangerat av OmVärlden och Chefstidningen...

Visar 121 av 160 av totalt 437