Go to main navigation

 • den 18 oktober 2011
  Svenska ambassaden i Kenyas huvudstad Nairobi stängde i går av säkerhetsskäl. Man vet inte när ambassaden kan fungera fullt ut igen.
 • den 18 oktober 2011
  För ett år sedan beslutade Sverige att avbryta sitt givande till Globala fonden. Argumentet var att fonden vid ett flertal tillfällen stött på problem med...
 • den 18 oktober 2011
  Biståndsminister Gunilla Carlsson vill slakta Sidas heliga kor. Sidaanställda anklagas för attitydproblem medan det privata näringslivet och exportinstitut...
 • den 18 oktober 2011
  EU som institution kan kännas stor, skrämmande och svårgenomträngd. Hur ska en enskild organisation göra sin röst hörd i en koloss som EU? Möjligheter finns...
 • den 18 oktober 2011
  Länge har svenska enskilda organisationer lutat sig mot Sida för bidrag. Men allt fler inser faran i att bara ha en större bidragsgivare att lita till. Att...
 • den 18 oktober 2011
  EU-kommissionen vill effektivisera sitt bistånd genom att fokusera på färre sektorer och ett mindre antal länder. Samtidigt väntar tuffare villkor vad gäller...
 • den 18 oktober 2011
  Varje kväll går 925 miljoner människor och lägger sig efter ännu en dag då de inte kunnat äta sig mätta. De senaste årens extremt höga livsmedelspriser har...
 • den 4 oktober 2011
  Hungerkatastrofen i Somalia kommer att förvärras, skriver OCHA, FN:s samordningsorgan för humanitära katastrofer, i sin senaste rapport om krisen på Afrikas...
 • den 4 oktober 2011
  Vitrysslands president Alexander Lukasjenko har under de senaste veckorna släppt en rad politiska fångar. Efter de oväntade benådningarna finns bara ett tiotal...
 • den 4 oktober 2011
  En nepalesisk kampanj mot trafficking har på senare tid rönt uppmärksamhet i både Vita huset och i Hollywood. Samtidigt fortsätter människohandeln att vara ett...
 • den 20 september 2011
  Pengaflödet till FN:s hjälpinsats på Afrikas Horn har saktat in. Det säger FN:s samordningsorgan för humanitära insatser, OCHA.
 • den 20 september 2011
  Byturism, ekotourism och fair trade-turism. Benämningarna är många på vår tids alternativa sätt att resa. I Sydafrika arbetar den inhemska organisation Fair...
 • den 20 september 2011
  I fem av världens länder är homosexualitet belagt med dödsstraff, och ytterligare två länder kan vara på väg att införa samma straff. Det visar en ny rapport...
 • den 20 september 2011
  I februari skrev OmVärlden om miljöproblemen och våldet mot dem som motsatte sig företaget Goldcorps guldutvinning i San Marcos-provinsen i Guatemala ....
 • den 20 september 2011
  Swedfund föreslås få ett kapitaltillskott på minst 1,2 miljarder kronor för de närmaste tre åren, varav 400 miljoner kronor i budgeten för 2012 som presenteras...
 • den 7 september 2011
  De två svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye kommer att åtalas för terrorism i Etiopien. Det uppger i dag etiopiska myndigheter. Uppgiften...
 • den 6 september 2011
  Efter några år av restriktivt bistånd till Zimbabwe antog regeringen i somras en strategi som öppnar för ökat samarbete. Men det finns fortfarande stora...
 • den 6 september 2011
  Det humanitära tillståndet i Libyen förvärras. Därför utökar FN:s livsmedelsprogram World Food Program (WFP) sitt humanitära stöd till landet. Förutom att ge...
 • den 6 september 2011
  Finlands nya biståndsminister, Heidi Hautala, tillhör partiet De Gröna och kommer direkt från Europaparlamentet. Hon var 2002-2007 ordförande för Kepa, en...
 • den 6 september 2011
  Regeringen fick i början av året kritik för planerna på att lägga ner svenska ambassader till följd av nedskärningar inom regeringskansliet. Tidigare i höst...
 • den 6 september 2011
  Nu på söndag är det tio år sedan terrorattacken mot World Trade Center i New York. Sedan dess har en massiv terrorbekämpning bedrivits på flera platser i...
 • den 23 augusti 2011
  Pengar fortsätter att strömma in till svältkatastrofen på Afrikas Horn. Men det är långtifrån nog.
 • den 23 augusti 2011
  Sveriges utvecklingssamarbete får beröm i OECD:s senaste granskning. Men det finns arbete kvar att göra för att förändra biståndet, och på en del områden är...
 • den 27 juni 2011
  Nyligen medgav försvarskoncernen Saab att pengar betalats ut till en sydafrikansk konsult i samband med försäljningen av Jas-plan till landet, men hävdade att...
 • den 27 juni 2011
  Under 2000-talet har vi fått av en ny sorts multilateralism, med allt fler globala aktörer som allt starkare påverkar världsekonomin. Den ekonomiska klubben...
 • den 27 juni 2011
  Trots att kinesiska myndigheter har genomfört åtgärder för att minska antalet dödsdomar så fortsätter Kina att avrätta fler människor på egen hand än resten av...
 • den 27 juni 2011
  En av Sidas största insatser i Nicaragua var utbildningen av barnmorskor som ett sätt att minska mödradödligheten. För drygt ett år sedan stängde Sida sitt...
 • den 27 juni 2011
  Världens upp till hundra miljoner hembiträden har rätt till reglerade arbetsförhållanden och minimilöner. Det slogs fast i samband med att en ny konvention...
 • den 27 juni 2011
  Tiotusentals dollar har lagts på nationella och internationella möten för att planera återuppbyggnaden i Haiti. Men än så länge finns ingen sammanhållen plan...
 • den 14 juni 2011
  I en ljudisolerad container i Nairobis slum har närradiostationen Koch FM sin redaktion. Tack vare radion har de fattiga i Korogocho fått en egen röst.
 • den 14 juni 2011
  Regeringen har antagit en ny strategi för samarbetet med WFP (World Food Programme) som är tänkt att bidra till ett mer fokuserat och resultatorienterat...
 • den 14 juni 2011
  På multinationella företag som Volvo och Saab kan arbetare, genom koncernfackligt arbete, stödja varandra över nationsgränserna. Therese Gustavsson på Volvo...
 • den 14 juni 2011
  För tre veckor sedan avslöjade OmVärlden att Näringslivets internationella råd, NIR, har påbörjat ett samarbete med företagsorganisationer i Burma. En...
 • den 24 maj 2011
  Företag verksamma i konfliktområden gör misstag som hade kunnat undvikas. Genom ett tätare samarbete med organisationer från det civila samhället (CSO:er) hade...
 • den 23 maj 2011
  EU-länderna kommer bara att nå halvvägs till det kollektiva biståndsmål de förbundit sig att nå 2015. För varje år kommer avståndet mellan ländernas löften och...
 • den 16 maj 2011
  I slutet av oktober beräknas världens befolkning nå 7 miljarder och år 2050 kommer världens befolkning uppgå till 9,3 miljarder människor. Det uppger FN:s...
 • den 16 maj 2011
  Nordkorea är ett av världens mest slutna länder och det råder en konstant brist på information om vad som pågår där.
 • den 16 maj 2011
  Mellan den 9-13 maj höll FN sin fjärde konferens om världens minst utvecklade länder (LDC.) Konferensen hölls i Istanbul och målet var att utarbeta nya...
 • den 16 maj 2011
  Står en mät- och kontrollhysteri inom biståndet i vägen för kvalitet och nytänkande som kan leda till ett bättre slutresultat?
 • den 16 maj 2011
  Svenskt bistånd ska under de kommande åren rädda livet på 250 000 barn och 50 000 kvinnor. Det vill biståndsminister Gunilla Carlsson, rapporterar Riksdag och...

Visar 321 av 360 av totalt 437