Go to main navigation
Fereshteh Forough Code to Inspire

Fereshteh Forough har startat kodskola för tjejer i Afghanistan. Hon håller också i föreläsningar runt om i världen, här under ett Ted Talk i New York City.

Foto: Privat

INTERVJU

Afghanistan: Tjejer kodar – och skapar hopp för framtiden

Fereshteh Forough växte upp som afghansk flykting i Iran. Nu har hon återvänt och driver en kodskola för tjejer i Afghanistan.

–  Jag ville skapa en trygg plats för tjejer och ge de mer makt över sina liv.

Code to Inspire som kodskolan heter bildades 2015 med målet att få fler tjejer att bli intresserade av teknik och programmering. Skolan är ett slags fritidsverksamhet som öppnar efter den vanliga skolan och den är gratis.

–  Flera av våra studenter hade aldrig rört en dator innan de kom hit, hade aldrig varit online och kunde inte engelska så bra. Det är fantastiskt att se deras utveckling. De får hjälp med att skapa en portfolio och vi försöker ordna praktikplatser. Några har gått vidare och arbetar med att administrera hemsidor eller utveckla appar, berättar Feresthe som OmVärlden intervjuar i sitt hem via Skype.

– Afghanistan är ett mansdominerat och kontroversiellt samhälle, men för mig är teknik ett väldigt kraftfullt verktyg som kan skapa fler möjligheter för tjejer.

Fereshteh Forough föddes som flykting i Iran 1985 eftersom hennes föräldrar tvingades fly när talibanerna kom till Afghanistan.

– När man föds som en oönskad gäst i ett land finns det många problem och hinder. Det krävdes till exempel särskilda papper för att kunna gå i skolan och de var inte lätta att få fram. Många flyktingar gick inte i skolan. Men min pappa kämpade för min och mina syskons utbildning.

Familjen flyttade tillbaka till Herat, Afghanistan, 2002 när talibanerna lämnat landet. De kom tillbaka till en plats där ingen hade gått i skolan eller jobbat på flera år.

– Nu, 16 år senare, har den siffran stigit väsentligt och allt fler tjejer går också i skolan. Afghanistan utvecklas snabbt även vad gäller teknik, allt fler använder mobiltelefoner och får tillgång till världen utanför landets gränser.

Att göra afghanska tjejer till en del av den globala arbetskraften är en del av målet för Fersethehs kodskola. Endast 16 procent av kvinnorna i Afghanistan deltar på arbetsmarknaden.

– Det finns många kulturella aspekter att ta hänsyn till. Kvinnor i Afghanistan är inte lika mobila som män, de är ofta fast i sin hemstad eftersom normer gör det svårt för kvinnor att resa utan manligt sällskap – men om man har en laptop öppnar det upp för många jobbmöjligheter.

Efter en master i datavetenskap från Berlin kom Fersetheh tillbaka till Afghanistan och arbetade som professor på ett universitet ett par år. Stigmat kring könsroller har förföljt henne både under skoltiden och i arbetslivet.

– Jag var en av de första kvinnorna som lärde ut programmering i språket Java i Afghanistan. Till en av mina första klasser skulle det komma 100 studenter, först kom det bara 10, främst tjejer. Killarna ville inte komma, de ville inte lära sig från en kvinna.

– Och även tjejerna i kodskolan får höra detsamma. Killarna tycker att de hör hemma i köket och undrar vad för slags spel de ska skapa egentligen?

Laila, Azita Azimi, Mina Tabibzadeh and Tamanna Rezaee är några av tjejerna på Code to Inspire som lär sig koda. Foto: Code to Inspire

Men det är just det här som Ferseteteh vill förändra och antalet tjejer i branschen ökar nu.

– Vi vill få människor att tänka om, höja medvetenheten och använda kod för att förändra, på individnivå men också i samhället i stort. Jag känner ett stort hopp för kvinnors delaktighet i Afghanistan.

Många av kurserna på kodskolan är ofta sammankopplade med något större. Spelet ”Fight Against Opium” till exempel går ut på att som afghansk soldat ta sig genom olika hinder för att bekämpa droghandeln. Och tillsammans med myndigheten för kultur och turism har några av tjejerna tagit fram en app för den som planerar att besöka Afghanistan för att på så sätt främja landets turism.

Visionerna är många och Ferseteteh hoppas på att utöka skolans verksamhet; möjliggöra för fler tjejer att delta och starta upp fler kodskolor även på andra platser i Afghanistan.

Louise Gårdemyr