Go to main navigation
Anna Tibblin generalsekreterare We Effect Vi-Skogen

Anna Tibblin är We Effects och Vi-Skogens nya generalsekreterare.

Foto: Stefan Tell

INTERVJU

Anna Tibblin: ”Vi måste jobba mot att lägga ner oss själva”

Hon vill slå ett slag för riktigt och hederligt bistånd, och tycker det är bra att gå runt och vara lite förbannad. Anna Tibblin är We Effects och Vi-Skogens nya generalsekreterare.

– Jag drivs lika mycket av ilska över tillståndet i världen som vetskapen om att det går att förändra på riktigt, säger Anna Tibblin som växte upp i södra Kalifornien bland latinamerikanska migranter och tillägger:

– Mina föräldrar var energiska entreprenörer, startade företag och renoverade hus. Men det var inget flashigt liv. 

De flyttade till Sverige när Anna började högstadiet.

– Det var lite skillnad att komma till Ådalen från Kalifornien. Jag blev en del av föreningssverige, en aktivist som gick med i alla solidaritetsföreningar som fanns.

Innan Anna Tibblin blev en del av We Effect har hon varit konsult i biståndsbranschen, drivit företag, varit Diakonias landchef i Zimbabwe och arbetat som journalist, bland annat som redaktör för OmVärlden.

– Ja, det var på den tiden OmVärlden fanns som papperstidning. Jag arbetade med Nils Resare, Jöran Hök och Magnus Jacobson bland annat. Det var roligt! 

"Vi ska bli Sveriges bästa biståndsorganisation!"

Inom We Effect, som tidigare hette Kooperation utan gränser, har Anna Tibblin arbetat till och från i tio år. Först som regionalchef i södra Afrika. Nu senast som internationell chef. Som generalsekreterare för We Effect och Vi-Skogen kommer hennes fokus förflyttas mer inåt, mot Sverige – mot organisationernas personal och medlemsorganisationer. 

– Jag kommer också att fortsätta arbeta med opinionsbildning och med att bättre koppla på biståndet till vår organisation. När jag börjar finns en väldigt bra grund redan men jag tänker att vi ska skruva upp tonen lite – vi ska bli Sveriges bästa biståndsorganisation! Dessutom har vi skrivit under Agenda 2030 och måste ju själva tro att det är möjligt att uppnå målen - alltså måste vi jobba för att lägga ner oss själva, annars är vi inte trovärdiga.

Att vara generalsekreterare för två organisationer kan för en utomstående låta lite mastigt men Anna Tibblin menar att det lönar sig att samköra sådant som metoder och kvalitetssäkring.  

– Det är ren synergi och vi sparar mycket pengar! Varje organisation genomför sin egen verksamhet ute på fältet men på huvudkontoret är det mesta ”namn-löst”. 

Satsar benhårt på jämställdhet

We Effect och Vi-Skogen satsar i sitt arbete med fattigdomsbekämpning extra på kvinnor och vill att minst hälften av allt bistånd ska gå till kvinnor.

– Vi vet att majoriteten av de som lever i fattigdom är kvinnor på landsbygden. Vi vet att kvinnorna har sämre tillgång till mark, är exkluderade från utveckling och har inte tillgång till samma resurser som män. Om vi då satsar benhårt på jämställdhet så kommer vi kunna lyfta fler människor ur fattigdom, säger Anna Tibblin.

Förutom att utrota fattigdom genom jämställdhet lyfter Anna Tibblin fler viktiga utvecklingsfrågor:

– Biståndet måste fortsätta gå till civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer, vi måste jobba med det krympande demokratiska utrymmet, värna om solidariteten och damma av sånt som folk tycker är gammaldags – alla människors lika värde – och omsätta det i mellanstatlig politik. Och gör vi det blir det väldigt knasigt med avräkningar. Jag vill slå ett slag för hederligt och riktigt bistånd!

Jag lyssnade på Tankar för dagen och din reflektion kring ”folkmord – det nya normala?”. Det här med att många blir avtrubbade? Hur ska vi få människor att fortsätta bry sig? 

– Jag tror vi måste gå tillbaka till oss själva – prata om värderingar, om allas lika värde och om solidaritet. Att vi alla har ett ansvar mot vår omvärld. 

Louise Gårdemyr