Go to main navigation
Zaida Catalan Michael Sharp Kongo Congo DRC Kinshasa mordet 2017

Zaida Catalán och Michael Sharp mördades i Kongo-Kinshasa för ett år sedan.

Foto: Foto: Pavel Maira & Human Rights Watch

INTERVJU

FN-ambassadören om året efter morden i Kongo-Kinshasa

När Zaida Catalán och Michael Sharp mördades i Kongo-Kinshasa fick FN kritik för att ha brustit i säkerheten för medarbetarna.
– Vi kan inte helt undvika att liknande situationer kan uppstå i framtiden, säger FN-ambassadör Olof Skoog.

Efter mordet på Zaida Catalán och hennes kollega Michael Sharp i Demokratiska republiken Kongo (DRK) fick FN kritik för att ha brustit i säkerhetsarbetet. Catalán och Sharp arbetade med att avslöja vilka som låg bakom en massaker, och vilken eventuell roll den kongolesiska regeringen spelat i den. Enligt uppgifter ska Zaida Catalán bland annat ha granskat en kongolesisk minister och hans kopplingar till våldsamheter i Kasairegionen år 2016.

Läs mer: "Våldet eskalerar i Kongo-Kinshasa"

De båda FN-medarbetarna reste, enligt New York Times, med begränsad träning och varken säkerhetsutrustning eller försäkringar till en av världens farligaste platser. Catalán och Sharp saknade FN-eskort och tog sig ut på landsbygden tillsammans med en lokal översättare och tre mc-chaufförer. De fyra lokala medarbetarna är fortfarande försvunna.

Utredningen går långsamt

OmVärlden frågade Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog hur hans tankar går såhär ett år efter morden.

– I första hand ger årsdagen oss ett tillfälle att minnas både Zaidas och Michaels gärning och hur de oförtröttligt arbetade för en bättre situation för folket i DRK, och i förlängningen en bättre värld. Men vi påminns också om att flera av de som sannolikt var inblandade i morden fortfarande inte anhållits och att de pågående rättegångarna går långsamt.

Den svenska åklagaren Sara Nilsson säger till Aftonbladet att utredningen har ”stora svårigheter”, delvis på grund av bristande samarbete med kongolesiska myndigheter.

– Det är därför vi stödjer den oberoende uppföljningsmekanism som FN:s generalsekreterare tillsatt med uppgift att stötta den kongolesiska utredningen och fungera som kontaktpunkt för svenska och amerikanska rättsvårdande myndigheter samt de anhöriga. Vi hoppas nu att DRK med hjälp av FN kan komma till botten med morden så att alla ansvariga kan ställas inför rätta. Detta bygger på att de kongolesiska myndigheterna gör sitt jobb och samarbetar med FN:s mekanism. Visar det sig att så inte blir fallet får vi tillsammans med kollegorna i FN och andra inblandade fundera kring hur vi går vidare, säger ambassadör Skoog.

Förbättrat skydd är ingen garanti

När det gäller säkerheten för experter som arbetar med uppdrag åt FN är flera instanser inblandade. FN-sekretariatet har ansvar i egenskap av arbetsgivare och i länder där det finns fredsbevarande insatser ska de vara med och bidra med säkerhetsåtgärder på plats. Ovanpå det har FN:s säkerhetsråd ett ansvar, eftersom det är rådet som formulerat experternas uppdrag och bett om den här expertisen.

– Experterna förväntas ofta leverera med små resurser i svåra miljöer. Deras bidrag är helt avgörande för att sanktionskommittéerna ska få förstahandsinformation från fältet. Från säkerhetsrådets sida måste vi då också se till att experternas uppdrag formuleras på ett sådant sätt och att de har de resurser de behöver för att på säkrast sätt kunna utföra uppdragen. Slutligen har den enskilda uppdragstagaren ett ansvar och måste ofta fatta svåra beslut kring hur arbetet ska bedrivas. Allt detta sammantaget kan det nog ändå vara så att vi inte helt kan undvika att liknande situationer kan uppstå i framtiden. Vi måste dock göra allt vad vi kan för försöka se till att det inte sker, säger ambassadör Skoog.

Vilka åtgärder har FN vidtagit efter det som hänt?

– Ganska omgående efter att morden uppdagats tillsatte generalsekreteraren en intern utredning som föreslog en rad förbättringsåtgärder. Olika avdelningar i sekretariatet fick i uppdrag att specificera vilka åtgärder de behövde vidta för att förbättra skyddet. Detta har bland annat lett till att sekretariatet i samband med det årliga mötet med samtliga sanktionskommittéers experter haft grundliga genomgångar, där man tydliggjort regelverket och vad som gäller för dessa experter i fält. Till exempel råder det nu inget tvivel om att de lyder under samma säkerhetsarrangemang som övrig FN-personal, och måste rapportera till den som är lokalt säkerhetsansvarig, få den senaste säkerhetsbriefingen och informera om varje förflyttning, säger ambassadör Skoog, och fortsätter:

– I just DRK-fallet betonar dock kollegor till experterna och andra att det är en felaktig bild att Zaida och Michael skulle ha varit okunniga om säkerhetsläget eller saknat relevant utbildning. Det finns dock många andra aspekter kring förbättrade säkerhetsrutiner som måste följas upp och på sikt ständigt ses över. Det här är också något som Sverige kommer fortsätta att trycka på för och driva. Det är vi skyldiga Zaida och Michael och alla de andra experterna som arbetar för FN i fredens tjänst.

Axel Kronholm