Go to main navigation
Kalpana Sankar Hand in Hand Indien

"Att direkt stötta kvinnor i att bli entreprenörer gör så att deras familjer får en ökad inkomst" säger Kalpana Sankar, chef för Hand in Hand i Indien.

Foto: Hand in Hand

INTERVJU

”Entreprenörskap leder till starka kreativa kvinnor”

Från kärnfysiker till att hjälpa kvinnor bli självständiga. Kalpana Sankar, chef för Hand in Hand i Indien, tror starkt på det sociala entreprenörskapet som ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom.

Indien, ett land med en snabbt växande ekonomi, och allt fler som lämnar den extrema fattigdomen. Men fortfarande är en stor del av befolkningen fattiga och kvinnor hör till den grupp som drabbas hårdast. Enligt organisationen Hand in Hand är lösningen entreprenörskap och de uppskattar själva att tre miljoner jobb har skapats sedan starten.

I slutet av 1990-talet började den svenska företagsledaren Percy Barnevik engagera sig i och finansiera verksamheten i Indien. Dr Kalpana Sankar anställdes av Percy Barnevik för fjorton år sedan för att fortsätta uppbyggnaden av organisationen. I dag är hon chef för Hand in Hand India som har ungefär 5 000 anställda och över 50 000 volontärer.

Hon började dock sin bana inom naturvetenskapen och har en doktorsexamen i teoretisk fysik men hon lämnade atomerna bakom sig och tog med sig ett rationellt tankesätt, för att istället, via Röda Korset och IFAD, arbeta med entreprenörskap och kvinnor. 

Ökad inkomst  och ett bättre självförtroende

Hand in Hands grundidé är hjälp till självhjälp genom utbildning i entreprenörskap för framförallt kvinnor.

– Att fokusera på ägandeskap och värdighet är väldigt viktigt. Välgörenhet är problematiskt eftersom mottagare inte alltid behandlas som en jämlik. Men att visa kvinnor att de kan vara entreprenörer leder till starka, produktiva och kreativa kvinnor, säger Dr Kalpana Sankar när OmVärlden träffar henne i Stockholm när hon är på ett kort Sverigebesök.

Att vända sig till enbart kvinnor ser Kalpana Sankar som positivt.

– Att direkt stötta kvinnor i att bli entreprenörer gör så att deras familjer får en ökad inkomst, de får också ett bättre självförtroende och kan vara med och förhandla och ta beslut.

Kvinnorna som deltar i Hand in Hands program mobiliseras i grupper och går igenom olika steg för att lära sig mer om sparande och hur man driver en verksamhet. Gruppens idéer och kunskaper tas till vara och det finns möjlighet att få hjälp med mikrolån.

Verksamheten växer

Hand in Hand följer sedan upp och ser om det finns möjlighet att vidareutveckla redan startade företag. Utbildade entreprenörer får erbjudande att vidareutbildas och fortsätta sin träning. 

När Kalpana Sankar började arbeta med Hand in Hand låg fokus på att utrota barnarbete och då bara i delstaten Tamil Nadu. Sedan dess har verksamheten expanderat och har program i tio delstater.

– Det är häftigt att se hur vi har växt, vi blir allt mer respekterade i Indien och vårt bidrag till samhället börjar uppskattas, säger Kalpana Sankar men betonar också att hon tycker att de positiva effekter av socialt entreprenörskap är något som bör lyftas mer av länders regeringar.

– Det går också att se hur vårt arbete är en del i Agenda 2030 och att nå de globala målen, när kvinnor får jobb får det positiva följder och leder till exempelvis fattigdomsbekämpning och en bättre tillgång till vatten.

Louise Gårdemyr

Några av entreprenörerna:

Usha köpte en trehjulig bil och kör nu taxi, vid sidan om sitt skrädderi, i byn Thalikkal, Tamil Nadu. Foto: Hand in Hand

Gandhimathi driver ett företag som är både skönhetssalong och skrädderi. Foto: Hand in Hand

Sarasa Bai driver ett murverk i Kanchipuram, som ligger i delstaten Tamil Nadu i östra Indien. Foto: Hand in Hand

Parvathi startade först ett broderiföretag men gick sedan över till att tillverka skyddshandskar. Foto: Hand in Hand