Go to main navigation
Kristina Henschen

Kristina Henschen är Radiohjälpens nya generalsekreterare

Foto: Union to union

INTERVJU

Kristina Henschen vill fortsätta ge världen hopp

Kristina Henschen är ny generalsekreterare på Radiohjälpen och lämnar fyra år som chef på Union till Union bakom sig.

– Både Union to Union och Radiohjälpen är två folkligt förankrade organisationer som arbetar folkbildande båda två. Den stora skillnaden är att Radiohjälpen inte har några medel från Sida utan arbetar endast med insamlade medel. Det ska bli spännande! Och skönt att lämna Sida-beroendet, säger Kristina Henschen.

1 juni tillträder Kristina Henschen den nya tjänsten som generalsekreterare för Radiohjälpen, en organisation som har dubbelt så stor omsättning som Union to Union. 

Kristina Henschen är journalist i botten. Det jobbet blev startskottet på en karriär inom utrikespolitik och bistånd. Hon har bland annat arbetat för UNDP i Armenien, som konsult i biståndsbranschen och på Sida. Och nu senast som chef på Union to Union. Det blev fyra intensiva år där organisationen genomgick stora förändringar.

– Det är jättesvårt att lämna, men samtidigt känns det bra att lämna festen när den är som bäst. Under min tid har organisationen bytt namn, vi har skrivit om stadgarna och välkomnat in en tredje medlem, Saco. Det har varit omvälvande och fantastiska år, säger Kristina Henschen och tillägger:

– Jag tar med mig hoppet! Vi kan göra stor skillnad och det vi gör är väldigt viktigt. Biståndet gör verkligen skillnad, och pengarna kommer fram. Jag tar också med mig en större förståelse för villkoren för de fattigaste av de fattiga.

Kristina Henschen har de senaste fyra åren även suttit som ordförande i Concord Sverige, en plattform som samlar 62 organisationer. Radiohjälpen är inte en medlemsorganisation och nu har ordförandeklubban lämnats över till Diakonias generalsekreterare Georg Andrén.

– Jag har känt ett tag att det är dags för någon annan att ta över, det är bra med en demokratisk rotation. Det har varit fantastiskt givande, samarbetet med och inom Concord är unikt.

De utmaningar som världen står inför nu – hur ska du och Radiohjälpen tackla dessa?

– Det återstår att se. Jag ska börja med att lyssna in anställda, styrelsen och intressenter, men jag tror definitivt att det finns potential att utveckla och lyfta Radiohjälpen ännu mer.

Vilka är de viktigaste biståndsfrågorna i år?

– Det viktigaste i stort är att komma till rätta med hela problematiken kring avräkningar så att biståndet faktiskt går till det vi kommit överens om. 

– Vi arbetar i en allt svårare omvärld. Sverige har färre likasinnade att alliera sig med. Länder vänder istället ögonen inåt och nedprioriterar till exempel SRHR. Vi måste fortsätta kämpa på i motvind!

Givandet fortsätter öka – det blev insamlingsrekord igen, vad tänker du om det?

– Det speglar folks förtvivlan och hopp. Vi har det överlag väldigt bra i Sverige och känner ett ansvar för att dela med oss. Det är viktigt att kommunicera just hoppet. Att vi kan vända det här. Som Mandela sa: ”Något som är människans verk – det kan människan också förändra.” 

 Louise Gårdemyr