Go to main navigation
Abigail Gamanya Zimbabwe

– Medierna beskriver ofta hur kvinnorna ser ut och hur de klär sig, i stället för att fokusera på vad de faktiskt har att säga, säger Abigail Gamanya som är chef för Gender and media connect.

Foto: Charmaine Chitate

INTERVJU

Abigail Gamanya: "Vi arbetar för att ge kvinnorna en röst i Zimbabwe"

Det sjuder av kvinnokraft i Zimbabwe inför det stundande valet den 30 juli . Men det råder fortfarande stor ojämlikhet – inte minst inom medierna. Kvinnokämpen Abigail Gamanya är en av dem som arbetar för att krossa det stenhårda glastaket.

Som ett vackert ansikte eller ett objekt utan egen röst. Sakta men säkert börjar denna schablonbild av vilka kvinnor som förekommer i medierna att förändras i Zimbabwe.

Men fortfarande dominerar männen när det gäller hårda nyheter inom politik och ekonomi, medan kvinnor i högre grad förekommer när det gäller så kallade mjuka ämnen som sociala frågor och miljöfrågor, visar rapporten Gender and media progress study.

– Medierna beskriver ofta hur kvinnorna ser ut och hur de klär sig, i stället för att fokusera på vad de faktiskt har att säga, säger Abigail Gamanya som är chef för Gender and media connect, GMC, en politiskt obunden organisation som arbetar för att öka jämställdheten i medierna.

Patriarkatets djupa rötter

Vi har stämt träff på Abigail Gamanyas kontor i Harare. Medan en ljum bris drar in genom ett öppet fönster förklarar hon hur djupt patriarkatets rötter går. 

– En kvinna som har ställt upp på en intervju kan rentav få frågan från sin man: Vem har gett dig tillåtelse att tala med medier? Bland kvinnor finns också en utbredd rädsla för medier och för att låta sig bli intervjuade. Det försöker vi ändra på och vi arbetar för att ge kvinnorna en röst, och för att de ska våga ta mer plats, säger Abigail Gamanya. 

Abigail Gamanya talar med pondus och eftertryck – samma sorts självsäkerhet som man möter hos många andra zimbabwiska kvinnor, vare sig det är bland arbetare på landsbygden eller bland storstadens affärskvinnor.  

Men när det gäller de högre positionerna i samhället, både inom politikens maktsfärer och i nyhetsrummen, finns många hinder i vägen för kvinnorna. 

– Just nu har vi bara en enda vd som är kvinna, säger Abigail Gamanya om kvinnorepresentationen i mediebranschen.   

Kvinnor som är anställda inom branschen för en osäker tillvaro. Ofta låter arbetsgivarna bli att ge dem fasta kontrakt av den enda anledningen att en kvinna kan bli gravid. Skulle hon bli det blir hon uppsagd med omedelbar verkan.

Abigail Gamanya spänner ögonen i mig och levererar en bitter sanning:  

– Skulle du vara journalist här, så skulle du tjäna hälften av vad din manlige kollega med samma meriter tjänar.

Kampen mot ojämlikheten

För att komma tillrätta med ojämlikheten har Gender and media connect ett antal strategier, varav en är att sprida kunskap om ”gender balance”, det vill säga balans mellan könen. Organisationen lobbar också för att förmå medieföretagen att inte bara anta jämställdhetsplaner, utan se till att de också efterlevs i verkligheten och inte stannar vid att vara en läpparnas bekännelse. 

Abigail Gamanya och hennes kollegor bedriver också opinion för att öka medvetenheten hos både mediekonsumenter och mediebolag, genom föredrag och debattinlägg.

En annan strategi är att tillhandahålla det som skulle kunna beskrivas som en motsvarighet till den svenska Rättviseförmedlingen, som hjälper journalister att hitta kvinnliga intervjupersoner för att uppnå en bättre balans i nyhetsrapporteringen. Abigail Gamanya räcker mig ett tjockt häfte med titeln ”According to her” (”Enligt henne”) som innehåller kontaktuppgifter till framstående zimbabwiska kvinnor inom rättsväsende, vetenskap, jordbruk, gruvnäring och ett fyrtiotal andra områden. 

Gender media connect samarbetar även med bland andra Gender links, en organisation som också verkar för ett mer jämställt samhälle, för att hitta vägar för att ”beat the system”, knäcka systemet, som Abigail Gamanya uttrycker saken.

Förhoppningar inför valet

Snart stundar det som har kallats för det viktigaste valet i Zimbabwes historia. I slutet av juli hålls det första valet efter Robert Mugabe, som enväldigt styrde Zimbabwe under 37 långa år, ett vanstyre som ledde till att ekonomin fullständigt kördes i botten.

Det som en gång kallades Afrikas kornbod och var en av kontinentens rikaste nationer, är i dag ett land i skriande stort behov av en förändring till det bättre. Förväntningarna och förhoppningarna är stora, på en större öppenhet och en större yttrandefrihet. 

Abigail Gamanya säger att hon också hyser hopp om att det arbete som Gender media connect bedriver kommer att bära mer frukt i framtiden. En ökad jämställdhet inom medierna skulle också kunna innebära en större jämlikhet även på andra håll i samhället, påpekar Abigail Gamanya.   

– Förut talade vi kvinnor bara med varandra om dessa frågor, men nu har även männen börjat lyssna, säger Abigail Gamanya som konstaterar att det ökade intresset har resulterat i att jämställdhetsfrågorna till sist även har letat sig in på nyhetsplats. 

Helena Nordenberg