Go to main navigation
Haiti Oxfam biståndsorganisation sexskandal sexscandal Chad sex scandal sexköp prostitution development aid sida  ©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Efter den uppmärksammade sexköppskandelen inom Oxfam valde Sida att pausa processen med att godkänna ett nytt avtal med organisationen. Men nu har Sida valt att skriva under.

Foto: Tova Jertfelt

INTERVJU

Sida återupptar stödet till Oxfam: "Arbetar seriöst med frågorna"

Sida återupptar utbetalningarna till biståndsorganisationen Oxfam efter sexköpsskandalen.
– Helhetsbilden är att det här är en organisation som arbetar seriöst med de här frågorna, säger Susanne Mikhail Eldhagen, chef för humanitärt bistånd på Sida.

Sida var just i färd med att godkänna ett nytt treårigt avtal med biståndsorganisationen Oxfam när en sexköpsskandal som involverade organisationens medarbetare på Haiti briserade i brittisk press. Sida valde då att pausa processen.

– Vi upplevde att vi behövde pausa och få in mer information från Oxfam, säger Susanne Mikhail Eldhagen som är chef för humanitärt bistånd på Oxfam.

Men nu, några veckor senare, har Sida valt att skriva under avtalet som omfattar 104 miljoner kronor över tre år. Pengarna ska främst gå till organisationens humanitära insatser i Demokratiska Republiken Kongo, Irak, Algeriet, Centralafrikanska republiken och Tchad.

Enligt Susanne Mikhail Eldhagen var Sidas bild sedan tidigare att Oxfam hade starka ramverk, policys och etiska riktlinjer. Sida upplevde även att de hade bra koll på Oxfams verksamhet i fält genom de olika uppföljningar som myndigheten genomför.

– Men när skandalen uppdagades så upplevde jag som chef att: är det något jag har missat här, är det någon pusselbit som vi inte har koll på?

Susanne Mikhail Eldhagen, chef humanitärt bistånd Sida. Foto: Pressbild/Sida

Sida efterfrågade mer information särskilt kring hur Oxfam arbetade med att applicera sitt etiska ramverk när det gäller sexuella trakasserier och utnyttjande.

– Vi ville veta exakt hur de gör i de olika enskilda fallen. Och nu har vi fått svar på de frågorna, ett väldigt gediget svar, säger hon.

Enligt Susanne Mikhail Eldhagen har Oxfam bland de starkaste etiska riktlinjerna i branschen. De har även en specifik paragraf som förbjuder köp av sex.

– Det är sådant som i vissa andra organisationer skulle ses som något man gör på fritiden och inget man behöver lägga in i etiska riktlinjer. Men hos Oxfam är det glasklart, säger hon.

När det gäller applicerandet har Oxfam två olika mekanismer, berättar Susanne Mikhail Eldhagen. Den ena är deras visselblåsarmekanism som hon menar använts realtivt flitigt om man tittar tillbaka de senaste tio åren.

– Och i varje enskilt fall där man har identifierat att det rört sig om sexuella trakasserier eller utnyttjande har man direkt gått vidare. I vissa fall har man avskedat folk och i andra fall polisanmält, säger hon.

Sen har även Oxfam något de kallar ”safeguarding teams” som både har till uppgift att logga alla anklagelser som kommer in men som också reser runt i världen och utbildar personalen i de här frågorna.

– Så helhetsbilden är att det här är en organisation som arbetar ganska seriöst med de här frågorna. Det var också den bild vi hade, men den bilden ville vi få bekräftad ännu en gång, säger hon.

Hur tror du det kommer sig att den utpekade huvudmannen lyckades gå från den ena organisationen till den andra trots att han återkommande blev påkommen med sexköp?

– Jag tror huvudproblematiken ligger i referenstagningen. Personer som har gjort någonting i en kontext kommer ju lämna referenser som med största sannolikhet säger något positivt om dem. Vad jag skulle vilja se som humanitär chef på Sida – och något som vi ska försöka jobba med under det här året – det är att säkerställa en bättre dialog mellan personalavdelningarna på de olika organisationerna och därigenom få information om den här typen av händelser. Då kommer man ifrån det här att man är i referensernas grepp på nåt sätt, säger hon.

Du beskriver hur Oxfam har bra strukturer för att motverka den här typen av beteenden, även jämfört med övriga branschen. Varför tror du då att den här händelsen uppmärksammades just inom Oxfam?

– Det är en bra fråga, jag önskar att jag kunde svara på den. 

Hur utbrett tror du att sexköp och sexuellt utnyttjande är i branschen?

– Jag har jobbat med humanitärt bistånd i 20 år. Vissa saker är endemiska i branschen, sådant jag stöter på varje dag. En sådan sak är våld mot humanitär personal. Över 200 humanitära arbetare miste livet förra året. En annan är att humanitär personal förvägras tillträde. Det ser vi varje dag. Det finns inga undantag. Det tredje är väldigt begränsade resurser, vi är ständigt 50 procent underfinansierade, återigen en situation som vi ser varje dag, kontinuerligt.

– Sexuell exploatering och utnyttjande tror inte jag är systematiskt på det sättet. Och det beror inte på något hyschande, utan jag tror inte att det är så utbrett i branschen. Det finns såklart rötägg i alla branscher, men det är ingen frågeställning som är exceptionellt vanlig. Däremot är det ju oacceptabelt i varje enskilt fall. Vi är ju där för att hjälpa befolkningen. Att i den här maktpositionen utnyttja den befolkning man är där för att hjälpa, det är ju klart att det är oacceptabelt.

Mikael Färnbo