Go to main navigation
wastepickers
tanzania
skräp

MaKene Ngoroma arbetar som skräpplockare i Tanzania.

Foto: Mikumi Eco & Cultural Tourism Enterprise

INTERVJU

"Skräpet är också en möjlighet att minska fattigdomen"

MaKene Ngoroma försörjer sig på att plocka skräp längs en väg i Tanzania. Han är en av världens miljontals skräpplockare.
– Vi måste sluta se skräpet bara som ett problem, utan också som en möjlighet, säger han.

- MaKene Ngoroma, 31 år från Mikumi i Tanzania.

MaKene Ngoroma arbetar för organisationen Mikumi Environment Conversation & Community Development som håller rent i Mikumi, en av Tanzanias 16 nationalparker.

– Vi arbetar längs en stor väg som går genom nationalparken och plockar skräp som trafikanter slänger i vägdiket, säger MaKene Ngoroma och fortsätter:

– Skräp som hamnar i en nationalpark förstör naturen och kan även förändra vanor hos djuren. Till exempel väntar ofta babianerna vid vägkanten för att se vad människorna som kör förbi slänger.

Skräpet som samlas in sorteras sedan på organisationens kontor och säljs om möjligt vidare till återvinningscenter eller privatpersoner.

Folk ser ner på skräpplockare

Som skräpplockare i Tanzania tillhör man den informella sektorn och allmänheten i Tanzania avfärdar och nedvärderar ofta skräpplockare.

– Trots att vi faktiskt är en del av sophanteringen och hjälper regeringen! Men vi har ett kontrakt med nationalparken som ger inkomst, det avfall vi säljer genererar också inkomst och vi tillverkar också korgar av skräpet som vi sedan säljer på marknader.

Det finns både för- och nackdelar med att vara skräpplockare enligt MaKene Ngoroma som berättar om risken för sjukdomar, vårdslösa trafikanter och djuren i nationalparken som ibland kan utgöra ett hot. Men han berättar också att han lärt sig återvinna mer.

– Plastflaskor kan till exempel användas som byggmaterial eller som en form av glödlampor för solenergi.

MaKene Ngoroma har varit skräpplockare i fyra år och för att få in lite extra inkomst arbetar han även inom ekoturistnäringen i och runt Mikumi.

Hopp om framtiden

När MaKene Ngoroma blickar framåt är han positivt inställd – både i Tanzania och globalt. Han lyfter fram föregångsländer som Rwanda och Kenya.

– Det finns allt fler initiativ både här och globalt med att gå mot zero waste. Nyligen förbjöd regeringen i Tanzania användningen av plastpåsar. Rapporten om att vi kommer ha mer plast än fisk i våra hav tror jag öppnade upp ögonen för många.

– Vi måste sluta se skräpet bara som ett problem, utan också som en möjlighet att minska fattigdomen. Fler länder måste sträva mot ett förbud mot plastpåsar, uppmuntra återvinning och återanvändning och erkänna skräpplockare som en del av den formella arbetskraften.

Träffa också Monde Xinwa som arbetar som skräpplockare i Sydafrika.

Louise Gårdemyr