Go to main navigation
Sofia Östmark Catarina Axelsson/Regeringskansliet Union to Union

Sofia Östmark började den 1 oktober som ny chef på Union to Union.

Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

INTERVJU

Sofia Östmark: “Viktigt att visa fackföreningars positiva kraft”

Sofia Östmark har varit med och utvecklat det globala partnerskapet Global Deal. Som ny kanslichef på Union to Union vill hon nu fortsätta det fackliga utvecklingssamarbetet.

Sofia Östmark har arbetat större delen av sin karriär på regeringskansliet, ofta med frågor som rör globalt samarbete. Men några avbrott har det blivit. Bland annat som anställd av Unicef i Genéve där hon arbetade med den globala vaccinationsalliansen GAVI. Under de två åren växte organisationen kraftigt, från 30 anställda till 100.

– Många av mina jobb har inneburit en roll där jag varit med och utvecklat idéer, tagit fram nya sätt att arbeta. Det är spännande att vara med i utvecklingsfaser, säger Sofia Östmark.

Hon kommer närmast från tjänsten som ambassadör och samordnare för Global Deal, en global satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden som lanserades av Stefan Löfven år 2016. Sofia Östmark har varit med från början och sett hur partnerskapet har växt.

– Det blev min första kontakt med fackliga frågor och det har varit en otrolig resa från lanseringen till vad det är nu, säger hon.

I september lämnade Sverige över fanan till OECD som kommer vara de som ansvarar för Global Deal framöver.

– Det känns bra att lämna när det nu finns en långsiktig struktur för det fortsatta arbetet. Jag har fått se vikten av de fackliga organisationerna och social dialog och det vill jag nu bygga vidare på, säger Sofia Östmark.

Hon började sitt nya jobb som kanslichef för den fackliga biståndsorganisationen Union to Union den 1 oktober med att diskutera viktiga frågor för det framtida fackliga utvecklingssamarbetet med styrelsen.

– Det har varit en intensiv start men det känns också bra att kastas in i frågorna på en gång. Nu ska jag fortsätta sätta mig in i frågorna, träffa medarbetare och facken, säger Sofia Östmark.

Vilka är då de viktiga fackliga frågorna?

– Världen står inför en rad utmaningar där vi bland annat ser att ojämlikheten ökar och att där utrymmet att organisera sig i civilsamhället minskar. Vi ser också att den fackliga organiseringen sjunker i många länder och att fackliga rättigheter kränks.

Sofia Östmark menar att det är just därför som Union to Union är en viktig organisation i arbetet med att visa hur fackföreningar och en välfungerande social dialog kan vara en positiv kraft som till exempel kan leda till att fler och bättre jobb och till en ökad jämställdhet på arbetsplatsen.

– Jag tror det är viktigt att visa på konkreta goda exempel på hur facket gynnar alla – såväl arbetstagare som för arbetsgivare och samhället i stort, och fortsätta bygga starka trovärdiga organisationer. 

Sofia Östmark tar över efter Kristina Henschen som numera arbetar som generalsekreterare för Radiohjälpen.

Louise Gårdemyr