Go to main navigation
Ulrika Modéer assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete, på UNDP:s kontor i New York

Ulrika Modéer, tidigare statssekreterare hos Isabella Lövin, arbetar nu som assisterande generalsekreterare för UNDP.

Foto: UNDP

INTERVJU

Ulrika Modéer om greenwashing, företagens roll och FN:s ansvar

Den privata sektorn är en viktig del i det globala hållbarhetsarbetet men inte utan risk.
– Vi är medvetna om riskerna men alla aktörer behövs, säger Ulrika Modéer som numera har sin bas på UNDP i New York.

Greenwashing, whitewashing, bluewashing - alla exempel på olika sätt att tvätta sitt varumärke rent med olika former av goodwill. Flera fall där näringslivets roll som utvecklingsaktör har en negativ påverkan har förekommit. Då och då riktas också kritik mot den allt större plats som företagen får i exempelvis FN-sammanhang. 

Granskning: företagens roll i biståndet.

Parul Sharma: ”Sida och UD har blivit annonsplatser för företag”

Men samtidigt går det inte att ställa om utan företagen, menar exempelvis FN:s generalsekreterare António Guterres.

Även Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete, menar att den privata sektorn behöver vara med i omställningen. Hon arbetar mycket med att bygga broar mellan olika utvecklingsaktörer – mellan stater, civilsamhället och den privata sektorn. Nu är Ulrika Modéer i Sverige för att bland annat delta i Sidas development talk om "Ett effektivare FN för att nå globala målen". 

Läs mer om FN:s reformarbete

När den globala utvecklingsagendan Agenda 2030 antogs 2015 var det många aktörer som varit involverade. Bland annat den privata sektorn. 

Varför är den privata sektorn en viktig aktör?

– Det måste vara ett lagspel och alla aktörer behövs. Vi måste ha investerare och näringslivet med oss för att kunna genomföra agendan. Det blev tydligt när både Agenda 2030 och Parisavtalet togs fram, att ansvaret inte bara kan ligga hos regeringar.

– Idéer och innovation är också en viktig del i arbetet med de globala målen och här har företagen en viktig roll.

Finns det inte en risk att företag bara vill stärka sin goodwill?

– Det är viktigt att vara medveten om risken och hela tiden söka samarbeten med de som har ett seriöst intresse och engagemang och därmed undvika de investeringar som är skadliga. Det ligger inte heller i FN:s intresse att bara låna ut sitt namn. Agenda 2030 är inte ett extra tillägg som ska finansieras av bistånd utan det handlar om att företag i sin ordinarie verksamhet ska säkerställa att man gör rätt saker.

– Jag tror på att vara öppen och nyfiken men samtidigt kritisk.

Hur ser intresset ut från företagen?

– Både näringsliv och investerare har varit med från starten och sedan 2015 har intresset blivit större. Jag var nyligen i Japan och träffade bland annat representanter från japanska pensionsfonder som sa ”Vi vill ta större ansvar. Men vet inte hur”. Här arbetar UNDP mycket för att stötta investerare i hur de kan vara med och bidra till de globala målen. Det handlar också om att det kan vara svårt att etablera sig i konfliktdrabbade eller fattiga områden, här är arbetet mot korruption viktigt – att göra en mer investeringsvänlig miljö.

– Det går också att se att en yngre generation medarbetare har andra krav och vill se ett annat värde i det som ens arbetsplats gör. Det finns en annan medvetenhet om att verksamheten måste vara med och ta ansvar.

Vad finns det för goda exempel?

– Vi lanserade SDG Impact tidigare i år och det är ett verktyg som syftar till att guida den privata sektorn i hur man bäst investerar för att bidra till att nå de globala målen.

– Vi arbetar också med lokala laboratorier, så kallade acceleration labs, för att snabbt komma fram till nya tekniska lösningar. Ett sådant projekt finns exempelvis i Armenien där data och statistik har visat hur Armenien kan dra mer nytta av turismen och hur den kan göras hållbar för att bidra till lokal utveckling och fattigdomsbekämpning.

Det kommer bli tufft att uppfylla samtliga globala mål till 2030, något som konstaterats av bland annat FN:s generalsekreterare António Guterres. Hur ska vi kunna nå målen?

– Det kommer att vara en enorm utmaning. Men det är samtidigt en oerhört progressiv agenda. Att världen kom överens om de globala målen, och om Parisavtalet var både modigt och framsynt. Sedan dess har dessvärre fler länder börjat ifrågasätta besluten och mulitlaterala samarbeten och FN blir inte bättre än vad medlemsstaterna tillåter FN att bli. Men det finns också kloka ledare och beslutsfattare, som Macron och Merkel, som fortsätter vara positiva krafter. Jag ser också ett enormt engagemang hos alla FN-anställda. 

Louise Gårdemyr