Go to main navigation
Hans Rosling

Foto: Martin Kjellberg

Intervju Hans Rosling

Roslings recept för en bättre värld

Hans Rosling har slutat att ställa upp på personporträtt. I stället blir det här ett porträtt av hans arbete och av svenskt bistånd så som Hans Rosling ser det. Ett bistånd där fattiga ställs mot flyktingar och demokratiaktivister. Själv vill han öronmärka alla biståndspengar till bekämpning av den extrema fattigdomen.

Hans Rosling kommer inhastande på Gapminders kontor på Söder i Stockholm, hälsar hjärtligt och tar mig med till ett av kontorsrummen. Jag hinner knappt se mig omkring i de ljusa lokalerna med knarrande trägolv, får bara en känsla av att det inte finns tid att fixa och pynta. Här arbetas det. Hans Rosling röjer ett hörn på ett stort, överbelastat arbetsbord.

Han plockar raskt undan väskor med dosor han använder för att mäta publikens kunskap – eller snarare okunskap – under sina föreläsningar.

Han ställer frågor om tillståndet i världen och publiken får svara genom att trycka på en knapp för det svarsalternativ man tror är rätt. Dosorna har just kommit tillbaka från Marocko, där Hans Rosling varit och föreläst.

– Jag hade äran att bli inbjuden till News Xchange för att tala inför nyhetschefer från hela världen. De visste bara hårfint mer om de stora trenderna i världen än allmänheten, trots att de arbetar med nyheter varje dag, konstaterar han.

1998 påbörjade professorn i internationell hälsa det som skulle bli stiftelsen Gap-minder. Idén växte fram i och med att han ”skulle få lite ordning” på masterutbildningen i global hälsa på Karolinska institutet. Han upptäckte att studenterna ägnade det mesta av sin tid åt att leta efter siffror för att beskriva världen. Han ville att de snabbt skulle få fakta så att de i stället skulle kunna tänka, analysera och dra slutsatser.

Han började samarbeta med sin son och sonhustru, som ledde en grupp som utvecklade en rörlig grafik för att visa hur världen förändras. Det blev en mjukvara som 2007 köptes av Google. I dag är de tio personer som arbetar på Gapminder, vars namn är inspirerat av varningstexten på tunnelbaneperrongerna i London: Mind the Gap.

I deras fall är det rimligtvis en varning för de risker och tomrum som skapas av okunskap, men också en varning för ojämlikhet och orättvisor. Gapminder arbetar med att göra världen mer begriplig ”genom en faktabaserad världsbild”. De har nyligen startat ett nytt projekt med det sorgliga namnet The Ignorance Project – Okunskapsprojektet. Undersökningen, som hittills är genomförd i Sverige, Storbritannien och USA, visar att vår kunskapsbild i stort motsvarar hur världen såg ut på 70-talet.

Texten är ett utdrag. Hela intervjun med Hans Rosling kan du läsa i OmVärlden nummer 1 2014. Teckna en  prenumeration eller köp digitalt till din läsplatta eller telefon. Finns i butik från den  4 februari.

Anki Wood