Go to main navigation
Khalid

Khalid Fahim, ställföreträdande programchef för Svenska Afghanistankommittén i Kabul.

Foto: Kajsa Johansson

Afghanistan

"Mänskliga rättigheter stärker utvecklingen"

Hur ska man minska den utbredda misstänksamheten mot de mänskliga rättigheterna i Afghanistan? Den frågan fick Khalid Fahim, ställföreträdande programchef för Svenska Afghanistankommittén i Kabul, att börja studera samhörigheten mellan de mänskliga rättigheterna och islam.

– Att få människor att förstå att mänskliga rättigheter går hand i hand med islam, och därmed inte är ett påtvingat västerländskt påfund, är av största vikt för det framtida utvecklingsarbetet i Afghanistan, menar Khalid Fahim.

Khalid Fahim välkomnar mig artigt vid ankomsten till Svenska Afghanistankommitténs, SAK, kontor i Stockholm. Han har jobbat för SAK sedan 2003, bortsett från ett år då han arbetade för FN:s livsmedelsprogram WFP, och i dagsläget är han ställföreträdande programchef för organisationen i Kabul.

Som ung flydde han från Baghlanprovinsen i norra Afghanistan till Peshawar i Pakistan. Där fick han möjlighet att utbilda sig och det var också där han fick anställning hos SAK.

– Anledningen till att jag har jobbat för SAK sedan dess har att göra med att organisationen jobbar nära folket och med långsiktiga mål, vilket jag ställer mig bakom.

Under det senaste året har Khalid Fahim studerat hur de mänskliga rättigheterna, MR, är rotade i muslimsk tro och afghansk kultur. Anledningen till undersökningen är det utbredda motståndet mot dessa rättigheter som finns i Afghanistan. Motståndet har sina rötter i att FN:s konventioner för de mänskliga rättigheterna utvecklades utan att den muslimska världen kände att de var representerade, och därmed ses rättigheterna som västerländska värderingar.

– Afghaner känner inget ägandeskap i de principerna. Det är grunden till motståndet mot rättigheterna, säger Khalid Fahim.

Han har tittat på två av de huvudsakliga källorna till islams lagar, Koranen och Haditherna, profeten Muhammeds uttalanden, och kommit fram till att MR-principerna överensstämmer mycket väl med det som lyfts fram i dessa källor. Det står exempelvis i Haditherna att alla med makt har en skyldighet att se till så att rättigheter tilldelas folket. Vad gäller rika människor har de alltid en skyldighet att dela med sig.

Det finns alltså många likheter mellan MR-principerna och muslimskt tänkande. Men när det kommer till att tillämpa dessa principer i praktiken står ofta kultur och tradition i vägen. Khalid Fahim berättar att afghanska kvinnor sällan har möjlighet att jobba utanför hemmet, eller att ens inneha pengar. 

– I en vers i Koranen står det att ”män är ägare till det de tjänar, kvinnor är ägare till det de tjänar”. Män har alltså ingen rätt att kontrollera kvinnors inkomst, men gör det ändå, förklarar han.

Khalid Fahim menar att det är den här typen av konstruerade traditionella och kulturella hinder som man måste luckra upp i Afghanistan, men konstaterar att det är en process som kommer att ta lång tid.

Tanken inför framtiden är att jobba nära religiösa ledare, de äldre och andra med inflytande och ge dem en möjlighet att känna sig delaktiga i utvecklingsprocessen. Förhoppningsvis kommer fler och fler att se kopplingen mellan MR och muslimska värderingar.

– Det handlar om att arbeta med folket och göra det möjligt för människor att kräva sina rättigheter, så att de kan styra sin egen utveckling.

Den 18 juni i år lämnade NATO över säkerhetsansvaret till de afghanska styrkorna. Khalid Fahim tror att överlämnandet kommer att bidra till landets stabilitet eftersom talibanerna inte längre kan argumentera för att landet är ockuperat och att de strider mot främmande makt.

– Men tillbakadragandet får inte innebära att vi överges. Vi behöver fortfarande ett stöd från omvärlden. På 90-talet brydde sig inte det internationella samfundet om när saker och ting gick fel i Afghanistan. Så vill vi inte ha det igen, säger Khalid Fahim.

Han ser också positivt på förberedelserna inför det afghanska valet som går av stapeln i april 2014. Khalid Fahim menar att det skett ett genombrott vad gäller samarbetet mellan olika grupper i Afghanistan. Rivaliserande grupper som varit väldigt involverade i inbördeskriget kommer nu bättre överens och har skapat allianser inför valet.

– Allt hänger på att det kommande valet genomförs på ett demokratiskt och korrekt sätt med tillfredställande transparens. Om våld och valfusk förekommer finns det stor risk att krigseliten använder det som en förevändning för att åter destabilisera landet.

Per Engström