Go to main navigation
Maria Andersson

Foto: RFSU

Intervju Maria Andersson

"Nu stärker RFSU påverkansarbetet"

Riksförbundet för sexuell utveckling, RFSU, fyller 80 år i år och har dessutom fått en ny generalsekreterare i form av Maria Andersson. OmVärlden träffade henne för att se vad som står högst på organisationens agenda år 2013.

Riksförbundet för sexuell upplysning håller just på att ta fram nya strategier för framtiden. Det internationella arbetet kommer fokusera på att uppnå millenniemålen samt att stärka sitt påverkansarbete gentemot beslutsförfattare och regeringar. Det berättar den nya generalsekreteraren Maria Andersson i en intervju för OmVärlden.
Maria Andersson har arbetat på RFSU i 20 år och har de sista tio åren varit verksamhetschef både för den svenska och internationella programverksamheten. Frågor som ligger särskilt varmt om hjärtat är rättigheter, jämställdhet och tillgång till kunskap och hälsovård. Hon vill också framhäva vikten av att involvera män i det arbetet.

– Även om det oftast är kvinnor som drabbas värst och som oftast står i fokus så måste vi få med oss männen om vi ska kunna åstadkomma någon förändring, säger Maria Andersson.

I år fyller RFSU 80 år och just nu diskuteras nya strategier för framtiden. Internationellt kommer fokus att ligga mer på att tillsammans med andra samarbetspartners stärka påverkansarbetet.

– Vi tror att det är där vi kan vara som mest effektiva. Genom att granska och utkräva ansvar från regeringar och beslutsfattare.

En annan central fråga är millenniemål fem, som handlar om att förbättra mödrahälsan och att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar. Detta är enligt Maria Andersson det mål som man lyckats sämst med. I dag har endast hälften av världens kvinnor tillgång till mödrahälsovård och varje dag dör närmare 1 000 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning.

– Vi är en liten organisation i sammanhanget och kommer att göra vad vi kan, men det är naturligtvis jätteviktigt att alla anstränger sig på alla sätt för att nå målet till 2015. Det är sorgligt att man inte nått längre. Enligt UNFPA, FN:s befolkningsfond, skulle det kosta fyra miljarder dollar att tillgodose behovet av preventivmedel världen över, men effekten skulle bli att man sparade fem miljarder dollar. Så det är en investering. Det som hindrar är inte pengar utan snarare brist på politisk vilja. Man prioriterar inte kvinnor och tillgång till preventivmedel.

RFSU är även engagerat för att påverka diskussionen i det som kommer efter milleniemålen – de så kallade Sustainable Development Goals.

– Det är ett stort förarbete och här är det väldigt viktigt att få med frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter centralt i det nya paketet som håller på att tas fram. Detta är också en av våra huvudfrågor att arbeta med internationellt de kommande två åren.

– Om kvinnor – och män också för den delen – har rätt att bestämma med vem, när och hur många barn de vill ha så är det starkt bidragande till att barn överlever, att mödrar överlever och att andra investeringar som man har gjort i utbildning och så vidare fortgår. Så på det viset så är dessa rättigheter absolut centrala. Kvinnor behövs i utvecklingen, inte bara som mödrar utan också som en del i en hållbar utvecklig, menar Maria Andersson.

När OmVärlden talade med din föregångare, Åsa Regnér, för knappt ett år sedan sade hon att utvecklingen nästan gått bakåt i EU de sista 15 åren. I alla fall när det gäller vissa rättigheter, som abortfrågan. Har det skett något nytt det sista året?

 – Nej det vill jag inte påstå. Det stämmer fortfarande det hon sa. Förra årets tragiska dödsfall på Irland tydliggör hur absurd lagstiftningen kring abort är i vissa länder. Det finns ju rörelser i Europa som är konservativa till sin karaktär och som också är abortmotståndare och har en speciell syn på kvinnor och familjepolitik. De har kanske blivit smartare och gjort sig hörda på ett annat sätt än tidigare.

I november 2012 dog en gravid kvinna på Irland. Trots att fostret var döende förvägrades hon abort och till slut dog hon av blodförgiftning.
Det var i slutet av oktober som den 31-åriga kvinnan klagade på ryggsmärtor och läkare konstaterade att hon bar på ett döende foster. Men eftersom det 17 veckor gamla fostret fortfarande hade puls nekades hennes begäran om abort.

Har det skett någon förbättring när det gäller hbt-rättigheter, i Europa eller globalt?

– Det är olika, både framåt och bakåt skulle jag säga. I det stora hela går det nog framåt. Men just därför kommer det också upp väldigt starka röster och rörelser emot. Däremot I Östeuropa och före detta Sovjetstater så är det en ganska skrämmande utveckling för hbt-rättigheter, där man mer eller mindre förbjuder all information eller propaganda som man kallar det, om homosexualitet. Men vårt huvudfokus internationellt kommer att ligga på att uppnå milleniemålen och att påverka de nya målen som håller på att utvecklas.

Axel Salomonsson