Go to main navigation
Anna Tibblin

Foto: Kooperation utan gränser

Latinamerika

"Red ut var biståndet gör mest nytta"

Anna Tibblin blir ny regionchef för Kooperation utan gränser i Latinamerika. Det innebär att hon lämnar tjänsten som landschef för Diakonia i Zimbabwe, där hon befinner sig just nu.

I Costa Ricas huvudstad San José ligger Kooperation utan gränsers regionkontor. Därifrån kommer Anna Tibblin att arbeta med att samordna verksamheten i sju länder i Latinamerika, med start 1 juli.

– Vi ska fortsätta utveckla vettiga företagssamarbeten mellan de småföretag som Kooperation utan gränser stödjer, och nationella och internationella intressen, säger hon.

Anna Tibblin har fått tjänsten samtidigt som det pågår en diskussion och debatt om biståndet till Latinamerika. Sida lade nyligen fram ett förslag om att fasa ut det bilaterala biståndet till de sista tre länderna som fortfarande får sådant stöd: Colombia, Bolivia och Guatemala. Tidigare har regeringen fastslagit att biståndet ska satsas på de allra fattigaste länderna och dit räknas inte de tre länderna. Eftersom Kooperation utan gränser till stor del finansieras av Sida kan Anna Tibblin se ett problem om det skulle minska.

– Jag utgår ifrån att man reder ut var någonstans biståndet skulle göra mest nytta, innan man tar några beslut. Det är inte effektivt att alla världens bidragsgivare flockas i några få länder som anses vara fattigast. Bistånd handlar inte bara om pengar, det måste bygga på mervärde. Frågan som måste ställas är, var kan Sverige bistå med största möjliga nytta och uppnå resultat.

Kooperation utan gränser hjälper småskaliga bönder att kunna leva av sitt jordbruk. Det kan handla om bokföringskurser, marknadsföring eller tekniskt stöd på olika sätt. Organisationen vill även stärka kvinnors ställning och stödjer bostadskooperativ att bygga fler bostäder tillsammans. 

– Många gånger behöver fattiga människor förhandla med myndigheter om mark att kunna bygga bostäder på. Då kan Kooperation utan gränser komma in med teknisk rådgivning till exempel. Allt handlar om att ge människor hjälp till självhjälp.

Tjänsten innebär att Anna Tibblin återvänder till Kooperation utan gränser som hon jobbade för mellan 2006 – 2011 i södra Afrika. Det är en av de fattigaste regionerna i världen på grund av bland annat konflikter, korruption och historiska orättvisor. Latinamerika har en utbredd fattigdom, men starkare stater.

– Det ska bli intressant att se hur skillnaderna ter sig i praktiken, säger Anna Tibblin.

I dag är hon landchef för Diakonia i Zimbabwe som riktar in sig på konfliktlösning och demokratisering. På Kooperation utan gränser ligger fokus på jämställdhet och hjälp till självhjälp. Men i grunden handlar båda jobben om samma frågor, att stödja fattiga människors rätt att utvecklas och leva värdiga liv.

– Jag ser fram emot nya utmaningar och att lära mig nya saker. Men jag kommer sakna Zimbabwe och inte minst kollegerna. Jag vet att jag är oerhört privilegierad som får möjlighet att uppleva olika verkligheter och världsdelar.

Frida Svensson