Go to main navigation
Brian Raftopoulos

Brian Raftopoulos, chef för forskning och påverkansarbete på organisationen Solidarity Peace Trust.

Foto: Sofia Fellbo

INTERVJU

Zimbabwe bortglömt trots fortsatta övergrepp

Politiskt våld och kränkningar av mänskliga rättigheter har länge varit vanligt i Zimbabwe. Även om våldet de senaste åren har minskat möter kampen för mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling fortfarande motstånd. Professor Brian Raftopoulos är en av dem som arbetar för att förbättra situationen. 

– Intresset från omvärlden har minskat i takt med att våldet avtagit. Samtidigt fortsätter statens försök att stoppa det stöd som fortfarande kommer från utlandet. Det försvårar många civila organisationers möjlighet till finansiering, säger professor Brian Raftopoulos, chef för forskning och påverkansarbete på organisationen Solidarity Peace Trust.

När OmVärlden träffar honom är han i Sverige för att diskutera det samarbete som Solidarity Peace Trust, Svenska kyrkan och Sida har i Zimbabwe. Samarbetet är främst koncentrerat till regionen Matabeland i sydvästra delen av Zimbabwe.

Organisationen har sin bas i Sydafrika men arbetar med att främja mänskliga rättigheter både för befolkningen i Zimbabwe och för de mellan 1,3 och 2 miljoner zimbabwier som lämnat landet och nu befinner sig i Sydafrika, ofta under svåra förhållanden.

– Många måste kämpa för att kunna stanna i Sydafrika. Det är svårt för dem att hitta jobb, vilket gör att de inte heller kan skicka hem pengar till sina familjer som är kvar i Zimbabwe. Och familjerna där hemma är ofta beroende av de pengar som kommer från diasporan, säger Raftopoulos.

Han är försiktigt hoppfull inför framtiden men understryker att det fortfarande är lång väg att gå. Det styrande partiet ZANU-PF, med president Robert Mugabe i spetsen, står inför stora ekonomiska utmaningar sedan de åter fått ensam majoritet efter 2013 års valseger.

– Det skapas inga nya jobb, det är snarare så att antalet jobb minskar och företag lägger fortfarande ner. Det kommer inget budgetstöd utifrån och skatterna är väldigt låga. Fokus kommer den närmsta tiden ligga på att återuppliva ekonomin, vilket försvårar utveckling, säger Brian Raftopoulos.

Arbetslösheten i Zimbabwe är mycket hög – omkring 70 procent – och stora delar av befolkningen arbetar inom den informella ekonomin, utan skyddsnät och fast lön.

– Det ser i princip likadant ut över hela landet och många zimbabwiska arbetare lever på väldigt låga inkomstnivåer och kämpar för att överleva, säger Raftopoulos.

Men det är inte bara den ekonomiska situationen i landet som försvårar utveckling. Trots att en ny konstitution antogs 2013 har några tydliga framsteg ännu inte gjorts. Konstitutionen, som fick 95 procents stöd i en folkomröstning, innehåller bland annat förbättringar vad gäller tydligare maktdelning och kvinnors rättigheter.

– Om vi lämnar över ansvaret till ZANU-PF kommer inga förbättringar att ske. De kommer fortsätta att blockera utvecklingen. Vi behöver tydligare lagar för att få den nya konstitutionen att komma till liv. För det kommer det att krävas en förnyad kamp från oppositionen och från civilsamhällets organisationer.

Frågan om hur länge den nu 90-åriga Robert Mugabe kommer orka hålla sig kvar vid makten får Raftopoulos att börja skratta.

– Så länge han lever kommer han vara kvar. Men det är inte bara Mugabe som är problemet. Det handlar om de strukturer, system och  former av förtryck som har införts omkring honom, med honom och genom honom. Det handlar om det arv som han kommer lämna efter sig.

Sofia Fellbo