Go to main navigation
Isabella Lövin

Isabella Lövin (MP)

Foto: Miljöpartiet

INTERVJU

"Vi kan inte köpa oss fria med bistånd"

Det krävdes en hel del funderande innan Isabella Lövin bestämde sig för att lämna sin plats i Europaparlamentet och fiskeripolitiken som hon har gjort till sin hjärtefråga. Nu flyttar hon hem och blir Sveriges första miljöpartistiska biståndsminister. OmVärlden lyckades få en intervju efter bara en dag på det nya jobbet.

Isabella Lövin har inte ens fått ett passerkort till UD när OmVärlden når henne på telefon. Av förklarliga skäl har hon inte riktigt hunnit sätta sig in i alla rutiner och detaljfrågor på det nya jobbet. Men hon har ändå en uppfattning om huvuddragen i den politik som hon kommer att föra.

Förutom miljöpartistiska paradfrågor som klimat och miljö vill hon satsa på att återuppliva Sveriges politik för global utveckling, PGU. All svensk politik ska dra åt samma håll och får inte motverka målet att minska den globala fattigdomen, menar hon.  Under åren som talesperson i fiskerifrågor i parlamentet har hon på nära håll sett bristen på samstämmighet i politiken.

– Vi kan inte köpa oss fria med hjälp av någon form av ekonomiskt bistånd och samtidigt fiska ut haven så att en massa människor blir utan inkomster, säger hon.

Men är detta något du kommer att kunna påverka som biståndsminister?

– Ja det tror jag absolut att jag kan. Jag sitter ju numera i regeringen och det handlar om att skapa en medvetenhet. Detta är inget man kan lösa genom något policypapper, säger hon.

Isabella Lövin nämner också den agenda som ska ta över efter att FN:s millenniemål ska fasas ut 2015. I den här diskussionen vill hon värna om att de nya utvecklingsmålen ska vara långsiktiga.

– De måste vara inom ramen för en verkligt hållbar utveckling. Vi kan inte rätta till de enorma problemen med fattigdom om vi inte också tar hänsyn till planetens gränser, klimatfrågan och miljöfrågan, säger hon.

I sin regeringsförklaring flaggade Stefan Löfven för att Sverige behöver en ny biståndspolitisk plattform för de policyer som styr biståndet. Men Isabella Lövin försäkrar att det inte handlar om att riva upp den plattform som den förra regeringen ägnade så mycket möda åt att sätta ihop.

– Det är bra att det finns en plattform nu. Tidigare var det en djungel av policyer som styrde biståndet. Det gjorde det ryckigt och ostrukturerat. Men det finns några perspektiv som saknas i plattformen, till exempel barnens perspektiv. Vi vill helt enkelt se över den i dialog med alla samarbetspartners. Men jag tänker inte rycka upp något dag ett, säger hon.

Biståndsministerns första utlandsresa brukar betraktas som symboliskt för den politik som ska föras. Men Isabella Lövin vill ännu inte uppge vart den resan ska gå.

– Det har vi inte bestämt. Jag måste först anställa en del personal och få ett passerkort till UD, säger hon.

 

Nils Resare