Go to main navigation
Moses Monday John

Moses Monday John

Foto: Lisa Hydén

INTERVJU

"Satsa på fredsbyggande"

Sida lägger ytterligare 130 miljoner kronor på humanitärt bistånd till Sydsudan. Men människorättsgrupper i landet menar att det behövs ett större fokus på fredsbyggande åtgärder för att komma åt problemen i området.

– Internflyktingarna behöver mer än bara mat och vatten. De behöver fred, säger Moses Monday John från organisationen ONAD.

Många människorättsorganisationer har den senaste tiden varnat för att matbristen i Sydsudan utgör en humanitär kris och stora åtgärder har genomförts för att hjälpa de fyra miljoner människor som riskerar att drabbas av svält. Sida bidrar nu med ytterligare 130 miljoner för att motverka den humanitära krisen i Sydsudan.

Men Moses Monday John som arbetar på Organisation for Nonviolence and Development (ONAD), en oberoende organisation i Sydsudan, vill se ett större fokus på fredsbyggande åtgärder i landet.

– Jag underskattar inte vikten av humanitär assistans på något sätt. Det jag säger är att fredsbyggande åtgärder måste prioriteras lika högt som de humanitära. Sydsudaneserna behöver både fred och humanitär hjälp, menar Moses Monday John.

Organisationen ONAD, som grundades i Sudan för nästan 20 år sedan av bland annat Moses Monday John, arbetar runt om i Sydsudan med att utbilda befolkningen i demokrati och fredsbyggande åtgärder.

– Efter långa perioder av våld, först i Sudan och nu i Sydsudan, tror människor att våld är det enda sättet att nå resultat. Till och med på individuell nivå använder folk vapen för att slåss med varandra. Det vi säger är att ickevåld är en stark kraft. Men för att få ickevåld att fungera krävs det utbildning, och för det krävs det fredsbyggande stöd till det civila samhället, säger Moses Monday John.

Sydsudan blev i juli 2011 självständigt från Sudan och bildade en av världens yngsta stater. Efter årtionden av väpnade konflikter inom Sudan såg många sydsudaneser på framtiden med tillförsikt. Men tiden efter självständigheten präglades av regionala konflikter och ett svagt styre.

– Vi var alla så glada efter att Sydsudan äntligen blev en självständig stat och vi firade. Men många frågor om nationell försoning och läkning av folket hanterades aldrig, vilket skapade instabilitet, säger Monday Moses John.

När Sydsudans president Salva Kiir Mayardit sparkade sin vice president i december 2013 kastades landet åter in i en väpnad konflikt som fortfarande pågår och som har lett till att det nu finns omkring 1,4 miljoner internflyktingar i landet. Det som startade som ett politiskt bråk har sedan övergått till etniskt våld och militären, som är lojala mot sina etniska ledare, har splittrats. 

– Rötterna till problemen i Sydsudan är dåligt styre. De styrande har inte förstått att de nu är en regering och inte längre kämpar för självständighet. Den kampen är avslutad, vi har självständighet. Nu måste vi först se till att få fred och sedan att det skapas en fungerande maktbalans. Utan maktbalans kan konflikt bryta ut när som helst, säger Moses Monday John. 

Fredssamtal mellan de stridande parterna pågår just nu i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och här ser Moses Monday John ytterligare en möjlighet för omvärlden att verka fredsbyggande.

– Sverige, med sina 200 år av fred, har till exempel ovärderliga kunskaper att dela med sig av och skulle kunna involvera sig direkt i fredsprocessen i Addis Abeba. Det skulle också skapa påtryckningar på de stridande parterna och tydligt visa dem att omvärlden nu vill se ett slut på konflikten, säger han och fortsätter:
– Humanitärt stöd är ibland nödvändigt men det är lika nödvändigt och viktigt med stöd till fredsbyggande. Det är dags för omvärlden att inse detta. 

Sofia Fellbo