Go to main navigation
EdvardAgrell.jpg

Foto: Emma Milder

LÖRDAGSINTERVJUN

“Bistånd handlar ofta om att rädda liv här och nu, men vi behöver göra mer”

Han har nyligen utsetts till ny generalsekreterare för Kristdemokratiskt internationellt center (KIC) och har avbrutit föräldrarledigheten för att kunna tjuvstarta. Nu vill han inte bara påverka kristdemokraternas, utan hela Sveriges utvecklingspolitik. “Jag ser det som naturligt att vi har en pådrivande uppgift”, säger Edvard Agrell.

Det är tidigt 2000-tal i Jönköping och Edvard Agrell går på gymnasiet. Hans politiska engagemang är stort, men partitillhörigheten har ännu inte utkristalliserat sig. Efter att ha levt sina första år i Etiopien, där hans pappa arbetade för ett Sida-finansierat skogsprojekt är fokuset på utvecklingsfrågor givet.

– På den tiden var det väldigt naturligt att engagera sig i ett politiskt ungdomsförbund och jag besökte flera olika ungdomsförbund och läste partiprogram. Det var inte heller allt för länge sedan som Alf Svensson hade varit biståndsminister och samtidigt var Kristdemokraterna som parti mycket engagerade i internationella frågor, säger Edvard Agrell.

Politik eller utvecklingsfrågor

Huruvida det politiska intresset eller engagemanget för utvecklingsfrågor är störst kan Edvard Agrell inte avgöra.

– Både i partiet och ungdomsförbundet var de här frågorna så centrala så det blev naturligt att söka sig till Kristdemokraternas ungdomsförbund. Jag tyckte att man ideologiskt förankrade det moraliska ansvaret väldigt tydligt på ett sätt som jag inte ansåg fanns lika tydligt i andra partier.

Under intervjun på det lilla caféet i Gamla Stan, i Stockholm, återkommer Edvard Agrell flera gånger till frågan om det moraliska och personliga ansvaret för att bidra till en hållbar värld. Officiellt sett har han ännu inte tillträtt posten som generalsekreterare men han har redan avbrutit sin föräldraledighet för att smyga igång arbetet.

Tillträder i oktober

Han tillträder i oktober och kommer vara på plats på heltid någon gång efter årskiftet. Att kunna kombinera jobbet med föräldrarledigheten är han väldigt glad över.

– Det är så fantastiskt att vara pappaledig och få följa min dotters utveckling så det vill jag inte missa.

Närmast kommer Edvard Agrell från Regeringskansliet där han under den tidigare regeringen arbetade med utrikes-, bistånds- och försvarsfrågor på Statsrådsberedningen, men har arbetat på KIC tidigare, som handläggare 2005 och har jobbat som frivilligarbetare i KIC-projekt via KDU.

– I grunden är mitt engagemang starkt ideologiskt. Jag tror att vi har ett moraliskt ansvar att göra vad vi kan och det är ett ansvar vi har som land men också på individnivå. Då måste man ställa sig frågan vad jag gör för att förbättra världen. Och nu har jag i KIC hittat ett forum som är extremt viktigt för att få till en långsiktig förändring och en hållbar förändring.

Säkerställa långsiktig förändring

Kristdemokratiskt internationellt center arbetar bland annat med att utbilda och stötta framtida politiker i Afrika och Östeuropa. För Edvard Agrell är det grundläggande att arbetet med politiker i utvecklingsländer för att säkerställa långsiktig förändring.

– De rättigheterna får ofta stå tillbaka när det gäller biståndet, för att det så ofta måste handla om att rädda liv här och nu. Det behöver också göras och det är helt centralt, inte minst i dessa dagar. Men vi måste också fokusera på hur man kan få till långsiktig förändring så att människor inte hamnar i en situation där de behöver fly från sina länder eller hungra. Ofta är det politiska orsaker som ligger bakom att människor tvingas fly, säger han.

Aktiv förkämpe för mänskliga rättigheter

Edvard Agrell trycker på vikten av att KIC, både inför det egna partiet och resten av biståndsvärlden, kämpar för att Sverige ska vara en aktiv förkämpe för mänskliga rättigheter och demokrati i hela världen. Han uttrycker en viss oro för att fokuset på dessa frågor har minskat.

Enligt Edvard Agrell har den nuvarande regeringen inte följt upp det fokus som Alliansregeringen hade på mänskliga rättigheter och demokrati. Men han tycker även att utvecklingen internationellt är oroande.

– Enligt Freedom House mätningar så har aldrig fler än 46 procent av världens länder räknats som fria och vi ser hur mål om demokrati och mänskliga rättigheter har ansetts kontroversiellt vid utformandet av de nya hållbarhetsmålen inom FN . Det är en stor utmaning, säger han.

Som generalsekreterare vill Edvard Agrell vara en stark röst och ta debatten, något som känns naturligt för honom. Han har tidigare engagerat sig mycket i utvecklingen av det egna partiet. Bland annat var han en av författarna bakom en debattartikel som argumenterade för Jakob Forssmed som ny partiledare. Att det nu inte blev som Edvard Agrell önskade ser han inte som något stort problem.

 Jag känner Ebba sedan tidigare, så de kontakterna ser jag fram emot. Även om jag förmodligen kommer ha mer kontakt med partisekreteraren och ledamöterna i utrikesutskottet.

Uppdatera syn på HBTQ-frågor

Edvard Agrell har också varit med och skrivit rapporten “Kristdemokraterna kan bättre” som utvärderade valet 2010. Bland annat konstaterade man att partiet behövde uppdatera sin syn på jämställdhet och HBTQ-frågor. Frågor som, enligt Edvard Agrell, är centrala i många av organisationens projekt. Han ser positivt på den utveckling av frågorna som nu sker inom partiet.

– Jag tycker att det är bra att partistyrelsen nu exempelvis föreslår för partikongressen att Kristdemokraterna ska ställa sig bakom den lagstiftning som möjliggör för HBTQ-personer att prövas för adoption. Jag tycker att partiet tar steg i rätt riktning kring dessa frågor.

Men hur förhåller ni er som organisation till partiet?

Det är en bra fråga. Vi är en partianknuten organisation, men vi har vår egen verksamhetsplan och våra egna uppgifter. Men det är ju klart att vi måste förhålla oss till partiet och utvecklingen av partiet, inte minst nu. Att bevaka och uppmuntra att de här frågorna tydligt kommer fram och att kristdemokraterna också pratar om demokrati och mänskliga rättigheter. Jag ser det som naturligt att vi har en pådrivande uppgift gentemot partiet och partiets ledamöter. Det ser jag fram emot att driva.

Trots att han gärna pratar politik poängterar han att det från och med nu är KIC:s verksamhet som är hans första prioritet, så samtalet glider tillbaka till hur man med hjälp av bistånd ska bidra till långsiktig utveckling. Edvard Agrell tror att man måste bli modigare.

– Jag har mött norrmännen i Sydsudan till exempel. De jobbar extremt strategiskt med att försöka förhindra att det uppstår nya inbördeskrig och skapa försoning. Nu har det varit en väldigt tuff miljö att arbeta i men det finns länder somvågar vara mer aktiva i arbetet för att motverka politiska konflikter som sedan resulterar i krig. Man kanske inte alltid vill vara så nära regeringar och stater i biståndet. Men jag tycker att det är olyckligt att det fortfarande är så politisk kontroversiellt att vara nära när det kan vara lösningen.

Text: Victoria Gillberg