Go to main navigation
Joel Nilsson

Joel Nilsson, internationell sekreterare på Vänsterns Internationella Forum.

Foto: Felipe Morales

LÖRDAGSINTERVJUN

“Biståndet ska inte knytas till svenska företags ekonomiska intressen”

När Joel Nilsson var biståndsarbetare i Centralamerika såg han att det saknades kunskap att tolka lagtexter. Därför läste han juridik och mänskliga rättigheter och när jobbet som Internationell sekreterare på Vänsterpartiets Internationella Forum (VIF) dök upp tog han chansen att förena sina intressen. Men inom Vänsterpartiet är verksamheten ifrågasatt.

– Vänsterpartiet och VIF har delade meningar vad gäller partianknutet biståndet. Personligen tycker jag det är ett bra sätt att stödja politiska partier, som ju är fundamentala för demokratin. Vi hjälper också våra systerpartier att knyta kontakt och lära av varandras erfarenheter, säger Joel Nilsson när OmVärlden träffar honom över en kopp kaffe strax innan han ska iväg för att följa upp ett projekt.

Han förklarar att Vänsterpartiets uppfattning främst handlar om att partiet tycker att det civila samhällets organisationer är mer professionella och effektiva med att bedriva biståndsarbete än partierna.

– Det förs en löpande diskussion inom Vänsterpartiet om det partianknutna biståndet. De som sitter i VIF:s styrelse tycker absolut att vårt nuvarande arbete fungerar väl. Vi kan också visa på positiva exempel där vi med relativt lite pengar kunnat göra stor skillnad.

De projekt han lyfter fram är från Filippinerna, Afghanistan, Kurdistan och Palestina. I Filippinerna har VIF hjälp till att starta ett nytt socialistiskt parti. Enligt Joel Nilsson är det komplicerat eftersom varje parti måste representeras av samtliga småöar. I Palestina samarbetar VIF med det danska vänsterpartiet Danska Enhetslistans motsvarighet till VIF. På så sätt kan de minska sina administrativa kostnader.

– När vi inledde vårt samarbete med tre palestinska vänsterpartier hade de interna samarbetsproblem. Det känns därför som en enorm framgång att se att de lyckades planera projektet tillsammans och kommer att ställa upp i det kommande universitetsvalet under en gemensam plattform.

Förutom att påverka partipolitiken i olika länder stödjer VIF kvinnors politiska deltagande. I Afghanistan stärker stiftelsen unga kvinnor genom att ordna grundläggande skolutbildning. Biståndet till Kurdistan och de centralamerikanska länderna går däremot till att utbilda kvinnor på ledande politiska positioner.

– Jämställdhet är vår viktigaste fråga. Det handlar ju om hälften av befolkningen, som oftast står utanför den politiska arenan. När de andra riksdagspartierna gick in med en gemensam ansökan om politikerskola valde Vänsterpartiet i stället att söka särskilda medel till ett jämställdhetsprogram.

Joel Nilsson berättar att det känns skönt att de misstankar som media i mars riktade mot VIF:s stöd till partiet Borotba i Ukraina nu är utredda.

– Det var väldigt allvarliga anklagelser som riktades mot oss, att vi medvetet skulle ha tagit del av en förfalskad revisionsrapport och gett den till våra revisorer. Anklagelserna visade sig dock sakna grund och inga frågetecken kvarstår för vare sig våra revisorer eller Sida. Påståendena slog hårt både mot Vänsterpartiet och VIF, och samtidigt mot hela det partianknutna biståndet.

Och hur tänker ni i dag kring stödet till Borotba?

– Vad gäller projektet så upplevde vi att Borotba vid den tiden, det vill säga 2012, i stora drag delade Vänsterpartiets syn. Vi hoppades att samarbetet skulle bidra till att Borotba skulle utvecklas till ett modernt och demokratiskt vänsterparti. Ingen kunde vid den tiden förutsäga den situation som i dag uppstått och som ritat om den politiska kartan. Det känns därför orimligt att VIF ska hållas ansvariga vad enskilda medlemmar av en organisation gör tre år efter det att vårt gemensamma projektet avslutats.

Vad tycker du om svensk bistånd- och utvecklingspolitik?

– Jag tycker biståndet fungerar bra, men jag tror Sida tappat kompetens. Utmaningen är att biståndet inte ska knytas till svenska företags ekonomiska intressen. Svenska folket har röstat för att vi ska ha bistånd för att visa vår internationella solidaritet. Jag tycker också det är viktigt att biståndsbudgeten inte urholkas genom avskrivningar och finansiering av flyktingmottagande.

För snart två år sedan dödades vänsterpartisten Abdirahim Hassan i Somalia. Han var i landet för att tillsammans med VIF:s ordförande An-Margarethe Livh organisera ett demokratiprojekt för somaliska ungdomar.

Joel Nilsson berättar att den nuvarande situationen i Somalia gör det omöjligt för VIF att åka dit. I stället träffar de den somaliska diasporan i Sverige, som på olika sätt har kontakt med hemlandet. Detta underlättar möjligheten att fortsätta bistå partier och kvinnoorganisationer på plats när situationen förbättrats.

– Sedan Abdi mördades har vi stärkt våra säkerhetsrutiner och får inte offentliggöra vart vi reser i förväg. När något så fruktansvärt händer gör man allt för att undvika att något liknande ska hända igen. Man måste också komma ihåg att våra samarbetspartners lever och verkar i utsatta situationer och att det inte alltid går att eliminera riskerna helt, säger Joel Nilsson.

Text: Ann-Catrin Emanuelsson