Go to main navigation
5-Jens-Orback.jpg

Foto: Marlene Magnussen

Från barnkammardiplomat till generalsekreterare

Mångsysslaren Jens Orback, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center, tycker att biståndets viktigaste uppgift är att stärka civilsamhället i auktoritära stater. Långsiktigt drömmer han om globala demokratiska strukturer. Vapenexporten till Saudiarabien måste däremot snabbt upphöra.  

– Vi socialdemokrater drivs av gränslösa värden som demokrati och mänskliga rättigheter och då kan vi inte samtidigt exportera vapen till Saudiarabien som aktivt förhindrar människor från möjligheten att förverkliga sina mänskliga rättigheter. Då nationaliserar vi våra egna idéer, säger Jens Orback när vi äntligen hittar rätt bland caféerna på Vasagatan i Stockholm.

Något annat som talar för att regeringen måste säga upp avtalet med Saudiarabien enligt Jens Orback är partiets ambition att få igång en samlad politik för global utveckling. Då kan inte de olika politikområdena vara i konflikt.
– En stor global utmaning är att vi har ett stigande globalt ömsesidigt beroende samtidig som våra strukturer för att lösa intressekonflikter politiskt och demokratiskt inte följt med i utvecklingen.

Jens Orback hoppas att framtidsminister Kristina Perssons expertgrupper skall titta på gapet mellan beroende och inflytande, som han tycker är ett av svensk utvecklingspolitiks största utmaningar. Han stödjer Stefan Löfvens global deal, som ett sätt att hitta mötesplatser för att lösa intressekonflikter mellan arbete och kapital på global nivå, och menar att Saltsjöbadandan kan visa vägen.

– Sverige har inga geopolitiska intressen. Vi ses framför allt som det goda exemplet och som samtalspartner. EU var framgångsrik som mjuk makt under Östeuropas demokratisering. Det innebär också att vi måste släppa på en del av vårt självbestämmande. Vi måste kompromissa internationellt. Om alla har kvar sitt nationella självbestämmande i alla frågor blir det svårt att komma fram till gemensamma lösningar.

Likaså ser han framför sig en tid med fler globala överenskommelser och någon typ av demokratiskt inflytande på globala ödesfrågor. Han förefaller själv överraskad av hur visionär han låter, men konstaterar snabbt att det är viktigt att ha drömmar och att dagens visioner kan vara morgondagens sanningar.  

Kärnan i det mer handfasta arbete som Jens Orback jobbar med dagligen på Palmecentret och som han är övertygad om leder till en bättre värld är däremot att stödja människor som organiserar sig i bildningsförbund, fackföreningar, kvinnoorganisationer och politiska partier. Utan påtryckning underifrån överförs ingen makt till folket och därför ser han gärna en ytterligare förstärkning av biståndet till civilsamhällets organisationer. I Syrien stödjer centret Syrian Women’s Network, som en aktiv röst i fredsprocessen.

– Demokratiforskning visar att de politiska partierna är en svag länk i de demokratiska systemen. Men lika fullt omistliga. Att det partiknutna biståndet följer mandatfördelningen i riksdagen garanterar mångfald och folklig förankring. Jag tror det blir svårt för en myndighet att rangordna ideologier. Samtidigt är det viktigt att vi granskar kvaliteten och resultaten av stödet till våra systerpartier. Vi kan alltid lära oss mer från civilsamhällets organisationer, som får ett större stöd och kommit längre i sitt resultatarbete. Det blir en utmaning för Sverigedemokraterna att hitta en partner som uppfyller kraven för samarbete.    

En del av partistödet går till att utveckla Socialdemokraternas systerpartiers interna demokratier och ge plats åt kvinnor och ungdomar. En annan del är ett systemstöd där Palmecentret jobbar tillsammans med andra svenska partier och deras närorganisationer. Nyligen var Lena Hjelm-Wallén och Lars Leijonborg i Egypten för att prata om hur man bygger en kompromisskultur där olika ideologier får plats.

Jens Orback är även nöjd med stödet till kvinnoorganisationer i Zimbabwe och fackföreningar på Filippinerna. Som exempel på väl investerade pengar inom biståndet i stort lyfter han fram stödet till ANC, regeringsparti i Sydafrika och innan dess den ledande motståndsorganisationen mot apartheidregimen, och Sveriges bidrag till att förhindra utbredningen av Hiv/Aids.

Tidigare arbetade han på bank och på finansdepartementet. Efter några år som radio- och TV-reporter ville han engagera sig politiskt. Först som ordförande i en stadsdelsnämnd och sedan som minister med ansvar för demokrati-, storstads-, integrations- och jämställdhetsfrågor.

– Mitt samhällsengagemang bottnar i barnkammaren. Vi var fyra syskon och det gällde för oss yngre i skaran att hitta rättvisa system, inte styrkebaserade, för vem som skulle få glass eller vara uppe på kvällen, säger Jens Orback och dricker det sista av fruktjuicen innan fikastunden är över.

På Palmecentret lär han däremot bli kvar ett bra tag. Möjligheten att engagera sig i olika frågor är stora. Han har svårt att tänka sig ett bättre jobb.

Text: Ann-Catrin Emanuelsson