Go to main navigation
Edem.jpg

Foto: Victoria Gillberg

INTERVJU

Hon är en av Afrikas framtida ledare

23 år och utsedd till en av Afrikas mest framstående nya kvinnliga ledare. OmVärlden har träffat aktivisten Edem Doreen Asimadu som kämpar för kvinnors och ungas rättigheter i Ghana, och hela världen.

Hon skrattar till när Ulrika Karlsson (M), ordförande för riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp, presenterar henne som en förkämpe för kvinnor och flickors rättigheter.

– Jag har aldrig använt det ordet om mig själv. Men jag ska börja göra det, jag gillar det, säger Edem Doreen Asimadu, ledamot Hungerprojektet Ghanas rådgivande grupp, på plats i Sverige och riksdagen för att diskutera flickors rätt till sina liv och kroppar.

Kanske ser hon inte sig själv som en förkämpe idag men Edem Doreen Asimadu spås bli viktig för hela Afrikas  fortsatta utveckling. För sitt arbete med ungas, och speciellt kvinnors, rättigheter utsågs hon i år till en av de 26 mest framstående nya kvinnliga ledarna i Afrika av “Moremi Initiative for Women’s Leadership”.

– För mig är utmärkelsen en uppmaning att börja arbeta för att hjälpa andra. Samtidigt som det är hedrande innebär det också ett ansvar att utnyttja den här plattformen väl. Jag har lärt mig att de största möjligheterna vi får ligger i de små ansträngningarna vi gör, säger Edem Doreen Asimadu.

Hennes engagemang för kvinnors rättigheter, eller egentligen utvecklingsfrågor i stort, startade efter universitetet. När man avslutat sina universitetsstudier i Ghana måste alla arbeta ideellt ett år. En slags nationell tjänstgöring.Edem Doreen Asimadu gjorde sin på FN:s livsmedels- och jordbruksorgans Afrikakontor (FAO) i Ghana.

– Det var där min gnista tändes. Där fick jag se de utmaningar som vi som kontinent, och faktiskt som värld, står inför. Jag lärde mig också att utveckling är en väldigt sammankopplad process.

Edem Doreen Asimadu tycker  att utveckling måste ses ur ett bredare perspektiv, det går inte att bara titta på en aspekt som mat eller fattigdom eller att separera frågor om barnäktenskap från frågor om ekonomisk självständighet.

– Vi måste förstå att om en flicka kan hävda sina sexuella rättigheter är det direkt kopplat till hur mycket makt hennes mamma har och vilka möjligheter hon har att ta hand om sitt barn. Har mamman  råd att försörja sitt barn minskar risken för barnäktenskap. Vi måste ibland titta på processerna som leder till de resultat vi ser.

För att lyckas med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigehter (SRHR)  tror Edem Doreen Asimadu att man måste lyckas med att involvera män, men ännu viktigare är att engagera unga kvinnor och flickor.

– Om vi inte inkluderar flickor nu så kan vi inte förvänta oss att de 2030 kommer att kämpa för de nya hållbara utvecklingsmålen. Vi måste inkludera flickor nu så att de känner att målen är deras. Om man involvera dem nu så kommer de att veta sina rättigheter och de kommer att veta vad de kan kräva. Då  kan de se till att nästa generation också kan kämpa för rättigheterna.

Att diskutera SRHR och flickors rättigheter i Ghana är idag, enligt Edem Doreen Asimadu, inget problem. Debatten kring till exempel barnäktenskap har pågått  länge men det som oroar Edem är att det inte sker någon förändring. Trots år av diskussion fortsätter barn att giftas bort och Edem Doreen Asimadu tro att man behöver attackera problemet annorlunda.

– Vi måste hitta sätt att bevisa för dem som tror att det är okej att ett barn gifts bort innan puberteten, varför det inte är det. Varför de plötsligt ska agera på ett sätt som går emot vad de tror på.

En  lösning och grundläggande framgångsfaktor för hållbar utveckling är, enligt Edem Doreen Asimadu politisk styrning. Om tio år hoppas hon  arbeta som policykonsult åt regeringar och hjälpa dem att skapa styrdokument och handlingsplaner som verkligen leder till förändring.

– Jag tycker att ett lands policydokument verkligen ska reflektera invånarnas åsikter. Om människor inte kan relatera till de handlingsdokument och riktlinjer som regeringar tar fram då kommer de heller inte bry sig om att arbeta för att de ska bli verklighet. Människors delaktighet är oerhört viktig för utveckling.

Hon poängterar civilsamhällets och medias roll i ett samhälle för att hålla ögonen på regeringar så att de genomför det de utlovat, som till exempel att motverka korruption. Men Edem Doreen Asimadu återkommer också ofta  till den enskilda invididens ansvar för hållbar utveckling.

– Ibland när vi tänker på ansvarsutkrävande så tänker vi på att hålla regeringar ansvariga för att uppfylla det de lovar men håller vi oss själva ansvariga? Gör vi det vi kan för att se till att landet utvecklas?

Text: Victoria Gillberg