Go to main navigation
Annica-Sohlstrom.jpg

Annica Sohlström, generalsekreterare på Forum Syd, kommer vid årskiftet att lämna organisationen för nya utmaningar.

Foto: Emma Milder

LÖRDAGSINTERVJU

Hon slutar efter fem år som generalsekreterare

Vid årsskiftet avgår Annica Sohlström efter drygt fem år som generalsekreterare för Forum Syd. Hon har tackat nej till förlängt förordnande och ser fram emot nya utmaningar.
– Forum Syd är en mer professionell och enhetlig organisation idag än när jag tillträdde, summerar hon sina år som generalsekreterare.

I oktober har det gått fem år sedan Annica Sohlström utsågs till högsta chef för biståndsorganisationen Forum Syd, en paraplyorganisation med 156 medlemsorganisationer. Hon staplar adjektiven på varandra när hon ska beskriva hur åren på Forum Syd varit.

– Det har varit spännande, lärorikt, utvecklande och utmanande, säger hon, och drar själv på munnen åt uppräkningen.

Annica Sohlström var tidigare nutritionschef på Livsmedelsverket, och möjligen var det en och annan som höjde ett ögonbryn när hon utsågs till Inger Björks efterträdare på posten som generalsekreterare för Forum Syd. Men steget från att i Livsmedelsverkets namn debattera folsyretillskott för gravida och olika fetters nyttighet till att basa för en biståndsorganisation är inte så långt som det kan tyckas. Bakom sig har Annica Sohlström en gedigen forskarkarriär inom näringslära med fokus på gravida och ammande kvinnors näringsbehov.

– Jag valde att läsa näringslära för att jobba ute i världen, drömmen var att få jobba med bistånd, säger Annica Sohlström när vi träffas på det lilla grekiska kaféet Farbror Nikos på Katarinavägen på Södermalm i Stockholm.

Kontor i sex länder

Forum Syds huvudkontor, där drygt 50 personer arbetar, ligger snett över gatan från kaféet. Förutom huvudkontoret så har Forum Syd landkontor i Vitryssland, Colombia, Kambodja, Kenya och snart Somalia. Forum Syds uppdrag är att stötta fattiga, marginaliserade människor som organiserar sig för att kräva sina rättigheter.

– Ända sedan jag var barn har jag varit engagerad i rättvisefrågor. Jag kommer från en arbetarfamilj där vi pratade politik vid middagsbordet varje dag, så jag har med mig engagemanget hemifrån. Som ung reste jag mycket i olika länder och intresset för globala frågor växte, berättar Annica Sohlström.

Mötet med biståndsarbetare i Papua Nya Guinea 1987, där Annica Sohlström gjorde en universitetsuppsats inom programmet Minor Field Studies, ledde till att hon valde att satsa på forskarkarriären istället för att som planerat arbeta i fält för någon biståndsorganisation. 

– Jag frågade biståndsarbetare jag träffade om jag borde satsa på bistånd eller på en karriär som forskare. ”Självklart forskare” tyckte de, och menade att jag kunde göra större nytta genom att ta fram relevanta underlag, som de kunde använda för att bedriva ett bättre biståndsarbete.

Och Annica Sohlströms forskningsresultat har bland annat använts för att utforma hälsoprogram. Och forskningskarriären ledde henne så småningom till Sida, där hon under två år arbetade som forskningssekreterare med ansvar för Sidas stöd till universitet i Dar Es Salaam, Tanzania och de medicinska fakulteterna i Etiopien, Zimbabwe och Moçambique.

Samarbetar med somaliska diasporan

Forum Syd stödjer folkrörelser i 70 länder, dels genom att på Sidas uppdrag förmedla medel till svenska organisationers biståndsprojekt, dels genom att stötta lokala organisationer i de länder där landkontoren finns. Inom kort öppnas ytterligare ett kontor i Somalia. Forum Syd har länge arbetat med den somaliska diasporan i Sverige.

Opinionsbildning är en annan viktig uppgift för Forum Syd, både i Sverige och internationellt. Just diasporans roll inom utveckling är en fråga de ofta försöker lyfta, liksom problematiken kring skatteflykt, klimatförändringar och landgrabbing. Man är också en skarp kritiker till att en allt större del av den svenska biståndsbudgeten går till flyktingmottagande. Mer än en femtedel av det svenska biståndet 2015 stannar i Sverige.

– Det är absurt att biståndet urholkas med så stora summor. Sverige är ett rikt land och borde ha råd att lägga pengar på både bistånd och flyktingmottagning, säger Annica Sohlström.

Att räkna av pengar från utlandsbiståndet till förmån för Migrationsverkets arbete i Sverige gör såväl den nuvarande regeringen som de tidigare. Annica Sohlström ser inte heller att biståndspolitiken i övrigt har förändrats radikalt i och med regeringsskiftet, förutom det faktum att hon tycker att den röd-gröna regeringen är mer öppen och bättre på att bjuda in civilsamhället till dialog.

– Det finns ett tydligt intresse av att tillvarata civilsamhällets kompetens i den här regeringen.

Talespersoner inför FN

I september väntas FN på ett stort möte i New York anta 17 nya hållbara utvecklingsmål. De ska ersätta Millenniemålen, som ska vara uppnådda i år. Forum Syd har deltagit på förmöten till konferensen och var även på plats i Addis Abeba i somras då världens länder kom överens om hur om den globala utvecklingen ska finansieras de kommande 15 åren.

För Annica Sohlström är det självklart att Forum Syd är med på dessa möten, som representant för en stor del av det svenska folkrörelsedrivna biståndet. De kan fungera som talespersoner för många små och medelstora organisationer som inte har egna resurser att vara på plats, och även återge för sina medlemmar vad som diskuterats.

En kritik mot de nya utvecklingsmålen är att de är för många och för urvattnade. Annica Sohlström förstår kritiken, men ser flera fördelar med de nya målens innehåll och hur de arbetats fram.

– De nya utvecklingsmålen har föregåtts av en enorm förankringsprocess vilket gör att legitimiteten är större. Men sannolikt är det också därför målen blivit så många fler.

Till skillnad från Millenniemålen, vars fokus var fattigdomsbekämpning, har de nya hållbarhetsmålen ett tydligt fokus på miljö och jämställdhet i hela världen.

– Det är positivt att de nya utvecklingsmålen är universella och gäller alla länder. Det visar att vi måste ta ansvar för hur vår livsstil i rika länder påverkar människor i fattigare länder.

Nu väntar ytterligare ett par månader av arbete på Forum Syd för Annica Sohlström. Vad som kommer sedan har hon inte bestämt, men hon är nöjd med åren som generalsekreterare.

– Jag och mina kolleger har genomfört stora förändringar de senaste åren. Forum Syd är en mer professionell och enhetlig organisation idag än när jag tillträdde, summerar hon sina år som generalsekreterare. 

Text: Sara Bergfors