Go to main navigation
Maria.png

Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU

Foto: Erik Halkjaer

LÖrdagsintervjun

Hon tycker att Sveriges feministiska regering kan synas mer

"Få känner till att vi jobbar internationellt", säger Maria Andersson som har arbetat inom RFSU i 24 år. Sedan två år tillbaka är hon generalsekreterare och vill få fler att känna till RFSU:s internationella verksamhet.

Maria Anderssons drivkraft har alltid varit att kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp och att kvinnor ska ha samma rättigheter som män.

– Inget gör mig så arg som när män sitter i stora församlingar och fattar beslut om kvinnors levnadsvillkor över deras huvuden, säger hon.

Var tredje kvinna utsatt för våld

Riksförbundet för sexualupplysning (RFSU), bildades år 1933 och har idag en bred verksamhet i Sverige med en egen klinik och lokala föreningar på ett tjugotal orter i landet. Utöver det arbetar organisationen internationellt med frågor som aborträtt, mödrahälsovård, ickediskriminering och sexualundervisning för unga.

– I Sverige har vi kommit långt i de här frågorna, även om det fortfarande är mycket som styr över ens möjligheter att bestämma över sitt liv och sin sexualitet, men i många länder är läget fortfarande akut. Ungefär var tredje kvinna i världen har blivit utsatt för våld eller sexuellt våld och vi ser att flickor stannar hemma från skolan eftersom det är för riskabelt att gå dit, säger Maria Andersson.

För att den verkligheten ska förändras menar Maria Andersson att det är viktigt att arbeta mer medvetet med jämställdhet.

– Man behöver titta på kvinnors möjligheter att delta i utbildning såväl som i arbetslivet och i offentligheten. Kvinnor måste ha rätt att bestämma över sina egna kroppar och själva få avgöra när och med vem de vill ha barn. När kvinnor får den möjligheten tar sig fler igenom skolan vilket gör det enklare att komma in i arbetslivet, säger hon.

Abortmotståndarna alltmer sofistikerade

För att understödja kvinnors möjligheter att själva bestämma över sin sexualitet driver RFSU frågan om tillgång och rådgivning kring preventivmedel. Organisationen värnar också om rätten till abort. Något som under de senaste åren mött ett alltmer påtagligt motstånd. Inte minst i den Europeiska unionen (EU), som OmVärlden tidigare rapporterat om.

– Huruvida motståndarna till abort har blivit fler vet jag inte, men de har idag ett betydligt mer sofistikerat sätt att driva opinion på vilket gör att de får ett större genomslag än tidigare. Jag tror att vi måste möta det på samma sätt och vara väldigt strategiska, säger Maria Andersson.

En strategi som Maria Andersson pekar ut är att lyfta fram den allmänna folkopinionen, som ofta ställer sig bakom rätten till abort.

– Vi samarbetar bland annat med en katolsk organisation i Latinamerika som heter Catholics for Choice som arbetar för aborträttigheter. En av deras strategier är att göra studier för att visa på att de flesta katoliker faktiskt inte står för den syn på abort som kyrkan officiellt står för. Något som de sedan kan lyfta fram i debatten, säger Maria Andersson.

Sverige kan göra mer

Enligt Maria Andersson driver Sverige en progressiv politik i jämställdhetsfrågan. Av riksdagspartierna är det bara Sverigedemokraterna som hon menar inte står för detta, men samtidigt tycker hon att det kunde bli ännu synligare att Sverige har en feministisk regering.

– Vi följer varje år vad som avsätts för sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa i biståndet. Där kan man tycka att det borde synas tydligare inte bara i avsikterna utan även i budgeten, säger Maria Andersson.

Kritiska till en halvering av biståndet

RFSU är en av flera biståndsorganisationer som uttryckt sitt missnöje över finansminister Magdalena Anderssons förslag att halvera biståndsbudgeten på grund av ökat flyktingmottagande. Själva har RFSU räknat på vilka konsekvenser ytterligare nedskärningar i budgeten skulle kunna innebära för deras verksamhet.

– Vi såg exempelvis att vi inte skulle kunna fortsätta ge kärnstöd till en organisation som vi länge har samarbetat med i Bangladesh kring hbt-rättigheter. Vi skulle även behöva minska stödet till tre av landets största organisationer som arbetar med aborträtt och mödrahälsa, något som skulle innebära väldigt konkreta konsekvenser för tusentals kvinnor i Bangladesh, säger Maria Andersson.

Samtidigt ser Maria Andersson positivt på de nya globala utvecklingsmålen. Hon menar att det är en ambitiös agenda som både fångat upp frågan om jämställdhet och reproduktiv hälsa, men ser även utmaningar i genomförandet. Särskilt nu när många länder talar om nedskärningar i biståndet.

Samarbetar med organisationer i sju länder

Det är få som känner till att RFSU arbetar internationellt och Maria Anderssons ambition är att synliggöra organisationens internationella arbete mer. Hon vill att fler ska känna till deras verksamhet utanför Sverige, vilket hon menar att inte alla gör idag.

RFSU samarbetar med organisationer i sju länder i Afrika, Europa och Asien. De stödjer även ett projekt för säkrare aborter i sex länder i Latinamerika.

Främst fokuseras den internationella verksamheten på organisationer som arbetar med abort, ickediskriminering och sexualupplysning, men RFSU för även dialog med mer konservativa aktörer. Något som Maria Andersson menar är avgörande för att nå framgång i de här frågorna.

– De är nyckelpersoner. Alla tänker inte som vi, men man måste kunna mötas och föra en dialog. Det är förvånansvärt ofta som det går att skapa en förändring. Framförallt på lokal nivå, säger Maria Andersson.

Gläds åt småskaliga förändringar

Att det går att skapa förändring bland lokala beslutsfattare fick Maria Andersson se exempel på när hon besökte ett projekt som RFSU ger stöd till i ett konservativt område i Tanzania. Syftet med projektet var att få männen delaktiga i jämställdhetsfrågor, vilket man hade lyckats med.

– De hade gjort rätt så stora förändringar, bland annat genom att börja dela på hushållsarbetet. Männen beskrev att förändringarna hade bidragit till att de höjt sina inkomster i familjen, men att det även lett till mer kärlek i relationerna. De såg så kära ut när de sa det och den typen av framsteg i det lilla gör mig väldigt glad. Det är viktigt att kunna uppskatta det småskaliga också, säger Maria Andersson.

Text: Amanda Saveland