Go to main navigation
Anna_webb.jpg

Foto: Emma Milder

lördagsintervjun

”Ju svårare investeringar desto viktigare med transparens”

Anna Ryott har gått från näringslivet till biståndsbranschen men kombinerar sedan två år tillbaka båda delarna som vd för Swedfund. Nu vill hon att fler företag ska ta ansvar. "De måste börja tänka på hur deras verksamhet påverkar människor och klimat", säger hon.

Året som gått har varit ett viktigt år för globala utvecklingsfrågor. I somras enades världens länder om 134 punkter för att finansiera en global hållbar utveckling i Addis Abeba. I september klubbades de nya utvecklingsmålen igenom i New York och nu senast kom ett klimatavtal till i Paris. Anna Ryott var på plats på klimatmötet och beskriver det som att det låg ett nervöst täcke över mötet eftersom alla hade en stark vilja att lyckas. Och det ledde slutligen till vad hon menar är ett nödvändigt och till stora delar bra avtal.

– Man kan alltid önska sig att det skulle vara mer ambitiöst, men det var oerhört positivt att det blev ett avtal. Hade det inte blivit det hade framgångarna från de tidigare mötena och den framåtrörelse som går att se nu riskerat att avta, säger Anna Ryott.

Samtidigt framhäver hon vikten av att inte låta luften gå ur efter den stora kraftansträngning som det här året har inneburit.

– Det är nu det stora arbetet börjar och det är viktigt att inte glömma bort det. Stora löften har utlovats till världens befolkning och nu gäller det att börja leverera, säger Anna Ryott.

70 procent av investeringarna i Afrika

Swedfund är svenska statens riskkapitalbolag för utvecklingsfinansiering och har i uppdrag att arbeta med hållbara investeringar i världens fattigaste länder. Av bolagets nya investeringar går 70 procent till länder söder om Sahara med syftet att bekämpa fattigdom genom jobbskapande, främst inom sektorerna energi, bank, tillverkning och service.

Enligt bolagets affärsmodell ska kraven på att en investering är hållbar och har en positiv påverkan på samhället vara lika stora som kravet på finansiell avkastning. En affärsmodell som enligt Anna Ryott är unik, men som hon menar kommer bli alltmer förekommande.

– Alla bolag måste börja tänka mer kring vilken påverkan deras verksamhet har på människor och klimatet. Där tror jag att vi som utvecklingsfinansiär kan ha en viktig roll i att visa att det faktiskt går att investera ansvarsfullt och hållbart även i de fattigaste länderna, säger Anna Ryott.

Ett av de minsta riskkapitalbolagen

Internationellt brukar Sverige betraktas som ledande vad gäller bistånd, men så är inte fallet när det kommer till att investera och bygga upp hållbara företag i världens mest utsatta länder. I jämförelse med andra europeiska utvecklingsfinansiärer tillhör Swedfund en av de minsta, men Anna Ryott menar att bolaget trots det har byggt upp en stark organisation och är drivande i flera frågor.

– Vi ligger till exempel i framkant vad gäller jämställdhetsfrågor och arbetar särskilt genom vårt program Women for growth för att få upp kvinnor på ledande positioner i näringslivet, något som många andra utvecklingsfinansiärer inte har arbetat med. De senaste två åren har vi även jobbat med att driva frågan om skatteflykt mot andra internationella aktörer och företag, säger Anna Ryott.

Även när det kommer till arbetet med att uppnå de nya globala utvecklingsmålen och att införliva löftena i klimatavtalet tror Anna Ryott att Swedfund kan ha en drivande roll.

– Vi kommer inte lyckas nå de utsatta målen, och inte heller finansiera dem, om inte näringslivet är med. Det behövs att företagen utvecklar affärsmodeller som har en stark hävstångseffekt, och i det arbetet kan utvecklingsfinansiärerna verka som en brygga mellan näringslivet och det traditionella biståndet, säger Anna Ryott.

Arbetslöshet främsta orsaken till fattigdom

Att röra sig mellan näringslivet och biståndssektorn är något som Anna Ryott själv har gjort. Hon har tidigare varit managementkonsult på företaget McKinsey och byråchef på reklambyrån Storåkers, men valde att säga upp sig för att söka tjänsten som insamlingschef och biträdande generalsekreterare på Unicef. Efter tre år gick hon över till generalsekreterare på SOS Barnbyar och det var under sin tid där som Anna Ryott började fundera alltmer på vad som utgör den främsta orsaken till fattigdom.

– För mig blev kopplingen mellan att bekämpa fattigdom och att skapa jobb oerhört tydlig. Delvis för att jobbskapande är positivt för landets tillväxt, men också på grund av den självkänsla som det ger att genom sin inkomst få en möjlighet att bestämma över sig själv och sin framtid. När jag sedan blev erbjuden att bli vd för Swedfund kändes det som att allt föll på plats, säger Anna Ryott.

Kritik för bristande transparens

När Anna Ryott blev vd för Swedfund år 2013 var bolaget sedan flera år kritiserat för bristande transparens och tveksamma investeringar (se nedan), men i år prisades bolaget med ett internationellt investeringspris för sin tydliga redovisning av hållbarhetsfrågor. Anna Ryott menar att den utvecklingen beror på att det finns en stark vilja att bli mer transparenta inom bolaget.

– Jag tror att ju svårare investeringar du gör desto viktigare är det att vara transparent. Vi jobbar i oerhört komplicerade länder och har ett svårt uppdrag som kräver att vi arbetar med många olika partners för att åstadkomma konkreta utvecklingsresultat. Det gör att vi måste vara öppna med information, säger Anna Ryott.

Fler måste tänka hållbart

Förutom rollen som vd på Swedfund har Anna Ryott även andra sidouppdrag. Ett av dem är som ledamot i regeringens analysgrupp för global samverkan som utvärderar vilka frågeställningar som kommer vara centrala för att uppnå de nya globala utvecklingsmålen. Ett annat uppdrag är i UN Foundations Global Entrepreneurs Council som också har i uppdrag att se över utvecklingsmålen, men med fokus på hur FN-organisationerna kan uppnå dem med hjälp av innovation och entreprenörskap. Hon beskriver uppdragen som spännande och inspirerande, men ser framför sig att hon kommer vara kvar på Swedfund och fortsätta arbeta för att fler aktörer ska införa ett hållbart tänk i sin verksamhet.

– För att lyckas med att uppfylla den nya utvecklingsagendan och klimatavtalet måste näringslivet, civilsamhället och politiken samspela. Hållbarhet är inte bara något som är bra att ha utan det är en överlevnadsfråga, säger Anna Ryott.

Text: Amanda Saveland

Läs OmVärldens tidigare artiklar om Swedfund:

Swedfund har fått för mycket pengar

Finansdepartementet tar över Swedfund från UD

Redovisar brakförlust för 2012

Vattenfall och Swedfund samarbetade med misstänkt krigsförbrytare

Minister: Jag kan inte stå till svars

Generösa löften blev skövlad skog

Swedfund tillbakavisar anklagelser

Regerigen byter ut Swedfunds ordförande och styrelse

Uppföljning av Swedfund-pengar viktigt