Go to main navigation
Chris Ormalm

Foto: Marlene Magnussen

lördagsintervjun

Nu känner även Miljöpartiet till sin egen insamlingsstiftelse

För två år sedan kände få inom Miljöpartiet till dem, men nu har kunskapen om den egna insamlingsstiftelsen Green Forum ökat bland miljöpartisterna. Generalsekreterare Chris Ormalm känner luft under vingarna och hoppas kunna öka stödet till gröna partier i Afrika.

Det är strålande sol utanför Miljöpartiets kontor och Chris Ormalm slår sig obekymrat ner på en av stentrapporna i backen uppför bastugatan. Han har inte varit generalsekreterare för Green Forum i mer än ett år, men han har lång erfarenhet av att arbeta med bistånd.

Sedan Chris Ormalm avslutade sina studier i internationell ekonomi har han arbetat på bland annat Forum Syd, Afrikagrupperna, Svenska Afghanistankommittén, Sida och Sveriges kommuner och landstings avdelning för internationella samarbeten.

– Om du frågar andra insamlingsorganisationer skulle de säga att jag är en sådan person som känner många inom biståndsbranschen. Det beror på att jag har gjort väldigt mycket olika saker i mitt liv och hoppat mellan olika uppdrag, säger Chris Ormalm.

Av de uppdrag som han har haft finns det ett som har känts särskilt betydelsefullt.

– Jag var med och byggde upp biståndet i Östeuropa. Bland annat genom att påverka lagstiftningen för biståndet i Polen och Tjeckien. Jag har gjort mycket annat roligt, men när jag dör kommer det ha varit det viktigaste, säger Chris Ormalm.

Verksamheten nere under ett år

Chris Ormalm har aldrig varit politiskt aktiv, men engagerade sig mycket i antikärnkraftfrågan och motståndet till apartheidsystemet i Sydafrika under sina studieår. De senaste tjugo åren har han röstat på Miljöpartiet och förra året tog han jobbet som chef för Green Forum. Då hade kontorsverksamheten i princip legat nere under ett år och saknade anställd personal.

Som ny generalsekreterare blev Chris Ormalms uppgift att genomföra de förändringar som hade planerats innan verksamheten stannade av. En uppgift som var på gränsen till att bli för tuff.

– Jag höll på att fullständigt gå under. Vi samarbetar med åtta partners i totalt sexton länder och under sju månader var det bara jag som var anställd. Samtidigt tyckte jag om utmaningen. Jag är övertygad om att Green Forum har mycket att bidra med, inte minst i våra kärnfrågor, säger Chris Ormalm.

Halva budgeten till gröna partier i Afrika

Green Forums verksamhet grundar sig på Miljöpartiets ideologi och kretsar kring hållbar utveckling och solidaritet med människor, djur, natur och framtida generationer. De ska verka för en demokratisk utveckling i världen och samarbetar i nuläget med fem partners i Europa och två i Latinamerika.

Halva organisationens biståndsbugdet går till African Green Federation. En organisation med tjugofem gröna medlemmar utspridda över hela Afrika.

Chris Ormalm tycker inte att det är logiskt att en majoritet av det svenska biståndet går till organisationer som står utanför den politiska makten. Han tycker därför att det kritiserade demokratistödet till partianknutna organisationer ska stärkas.

– När vi talar med våra samarbetspartners säger de att det viktigaste som de kan få är ett första mandat in i en riksdag. Då får de tillgång till information, tillgång till media och möjlighet att nå ut till andra som tror på deras idé. Det första steget att gå från aktivister till politiker är oerhört viktigt, säger Chris Ormalm.

Inget stöd från Miljöpartiet

För två år sedan var Green Forum den enda partianknutna insamlingsstiftelsen som inte fick finansiellt stöd från sitt eget parti. Få visste knappt att Green Forum fanns. Även inom partiet var de osynliga, men nu har organisationens återuppbyggnadsarbete börjat ge resultat.

– Statusen på vårt internationella arbete har stärkts. Vi får stöd från partiet och för första gången har vi fått en internationellt ansvarig i partistyrelsen. Det är jättestort för oss. I fjol vann vi dessutom vårt första Green European Foundation-projekt som fungerar ungefär som partibiståndet fast på EU-nivå, säger Chris Ormalm.

Green Forum har funnits sedan 1990-talet, men har enligt Chris Ormalm haft en lillebrorstatus bland de andra partianknutna insamlingsstiftelserna eftersom de på grund av få mandat i riksdagen fått mindre biståndsmedel. Nu har den rollen förändrats.

– Tidigare var vi lillebror bland de partianknutna organisationerna, men det har vi lyckats ändra på. Green Forum är med i gänget nu vilket känns jättekul, säger Chris Ormalm.

Bättre kvalité på verksamheten

Något som Chris Ormalm tycker är viktigt är att Green Forum jobbar nära och lägger mycket tid på sina samarbetspartners. Det är ett tidskrävande arbete, men han anser att det ger en betydligt bättre kvalité på verksamheten.

– Jag tror inte på konsulter som ska komma ner och säga hur sanningen ska vara. Vi måste jobba nära våra samarbetspartners och se till deras behov. Det är så jag vill arbeta. Det tar mycket tid, men det har gjort att vi har förändrat vår relation till våra samarbetspartners avsevärt, säger Chris Ormalm.

Inom kort planerar Green Forum att minska antalet samarbetspartners. Det innefattar även att koncentrera biståndet till African Green Federation så att pengaflödet endast går via federationens kontor i Burkina Faso.

– Vi har satt tryck på African Green Federation att de måste se över i vilken utsträckning de skickar pengar mellan sina medlemsorganisationer. Tidigare har det varit struligt med pengar som har behövts växlas i flera led. Nu ska allt skickas till kontoret i Burkina Faso så att vi slipper ha pengar utspridda, säger Chris Ormalm.

"Kill your darlings"

Beslutet att minska antalet samarbetspartners handlar om att ha en realistisk syn på vad organisationen kan åstadkomma med de partier som de stödjer. De söker också efter fler gröna givare som kan stötta gröna partier i Afrika.

– Det är väldigt svårt att "kill your darlings", men sanningen är att sexton länder är väldigt mycket när man har en budget på fem miljoner, säger Chris Ormalm.

Text: Amanda Saveland