Go to main navigation
Jan Egeland

Foto: Pierre Prakash

Jan Egeland, generasekreterare för Norska Flyktingrådet.

Besättningen från räddningsfartyget MY Phoenix som drivs av Läkare Utan Gränser i samarbete med MOAS (Migrant Offshore Aid Station) räddar här 369 människor på flykt på Medelhavet. 

Intervju

Det finns hopp – här är tre lösningar på flyktingkrisen

Det talas om flyktingkris, att inte sedan andra världskriget har så många varit på flykt och att Europa inte klarar mer, men när OmVärlden träffar Norska Flyktingrådets generalsekreterare Jan Egeland i Stockholm är han ändå optimist. Här är hans tre förslag på hur vi ska lösa flyktingkrisen.

– Det här går att lösa. Vi har upplevt liknande situationer tidigare, under Balkankriget i Europa på 1990-talet och tiden efter andra världskriget, då det faktiskt var mycket värre, säger Jan Egeland.

Innan han tog över rodret på Norska Flyktingrådet, som har 5 000 anställda i 25 länder, var han chef för FN:s samordningsorgan för humanitärt stöd (OCHA). Dessförinnan var han också undergeneralsekreterare med ansvar för humanitära frågor i FN.

Här är Jan Egelands tre konkreta förslag

1. För det första måste Europas länder samarbeta om mottagandet av alla de människor som kommer till Europa.

– Sverige och Tyskland tar emot för många och de flesta andra europeiska länder tar emot för få av dem som faktiskt lyckas ta sig till Europa.

2. För det andra krävs det en "Marshallplan" för att bistå de länder ”som stöter ut människor i Medelhavet”. 

– Det är inte 100 länder vi talar om. Det är fem länder som står för två tredjedelar av alla flyktingar. De är Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Nigeria. Vi behöver en smart plan för att ge människorna i dessa länder sysselsättning, nödhjälp och tak över huvudet.

3. För det tredje behövs det en långsiktig plan för fred och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna i dessa fem länder.

– Det är till exempel inte omöjligt att skapa fred i Syrien. Det kommer att bli fred i Syrien. Man måste få amerikanerna, saudiaraberna, iranierna, turkarna och ryssarna att samarbeta. Om alla andra länder kräver det, så sätter de sig vid samma bord. Det måste få ett slut.

60 miljoner på flykt

Enligt FN:s flyktingorgan befinner sig nästan 60 miljoner människor på flykt i världen idag. Världen har inte sett en sådan enorm flyktingkris sedan andra världskriget. Orsakerna är flera, men framför allt beror det på krig och konflikt. Det pågår flera humanitära kriser på olika håll i världen.

– Vi ser två extremt frustrerande tendenser idag. Allt för många kriser tillåts fortsätta i det oändliga. Den palestinska flyktingsituationen har nu pågått i tre generationer. Kriserna i Eritrea, Somalia och Afghanistan som är de tre länder, som tillsammans med Syrien, stöter folk ut i Medelhavet har pågått i över tio år.  De måste komma ut ur dessa onda cirklar. Lägg till detta också kriget i Syrien, ett krig som vi inte har sett maken till sedan Balkankrigen på 1990-talet.

Allt mindre pengar per flykting

Få länder tycks villiga att bidra till att lösa de pågående kriserna. På Världshumanitärdagen den 16 augusti konstaterade FN att det saknades 12 miljarder dollar för att nå de 20 miljoner dollar som de i år räknar med krävs för att bistå utsatta människor världen över.

Jan Egeland anser att Europas stater måste ge mer pengar. Han påpekar att pengarna per flykting och drabbad har minskat dramatiskt de senaste två åren.

– Det är en av orsakerna till att folk ger upp och kastar sig ut i Medelhavet. De ger upp hoppet om att de kan få det bättre, säger Jan Egeland.

Text: Erik Halkjaer