Go to main navigation
gabi.jpg

Foto: Marlene Magnussen

lördagsintervjun

“Vi bekämpar inte fattigdom genom att bara lindra symptomen”

Gabi Björsson har varit generalsekreterare på Afrikagrupperna i snart femton år, men nu börjar hon förbereda sig för pensionen. OmVärlden träffade henne över en kopp kaffe på kontoret för att prata om solidaritet, globala strukturer och planer för framtiden.

På en vingård i närheten av Stellenbosch i Sydafrika arbetar sedan många år tillbaka Sarah Claasen. Hon är i femtioårsåldern och har arbetat som vinodlingsarbetare hela sitt liv. För elva år sedan var hon med och grundade fackföreningen Sikhula Sonke. Medlemmarna består av kvinnliga lantarbetare och tillsammans arbetar de för att stärka kvinnors möjligheter att påverka sina arbetsvillkor. När Gabi Björsson ska tala om sina förebilder är det Sarah Claasen hon först kommer att tänka på.

– Hon är helt, helt fantastisk. Oavsett i vilket sammanhang hon talar ser hon alltid till att ta upp fackliga rättigheter, sexuella rättigheter, hiv, och hbtq-frågor. Hon har ingen färdig skolgång och kommer från en väldigt tuff miljö, men kan ändå ställa sig upp i Sveriges riksdag och tala om mänskliga rättigheter. Henne brukar jag tänka på ibland när det är jobbigt, säger Gabi Björsson.

Ge stöd men inte sätta agendan

Sikhula Sonke betyder "tillsammans växer vi" och speglar på många sätt Afrikagruppernas idé om hur man skapar långsiktiga lösningar för att förbättra människors levnadsvillkor. Afrikagrupperna bedriver inget eget utvecklingsarbete. Istället arbetar de med olika samarbetspartners i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe som själva sätter agendan.

– "Nothing about us, or for us, without us" är ett begrepp som ramar in vad vi menar med partnerskap. Det är våra partnerorganisationer och deras medlemmar som äger problemet. Därför ska det också vara de som äger frågan och lösningen. Afrikagrupperna vill vara ett stöd, men vi ska inte vara genomförare, säger Gabi Björsson.

Stark känsla för solidaritet

Gabi Björsson är i grunden utbildad i statsvetenskap, historia och har arbetat som sjuksköterska. Hon arbetade i flera år på Danderyds sjukhus och trivdes bra, men i trettioårsåldern valde hon att istället söka en tjänst på Amnesty International på grund av ett starkt personligt engagemang för mänskliga rättigheter.

– Jag hade ett starkt intresse för rättvisa och solidaritet. Det är nog där, i den känslan, som mitt engagemang ligger, säger Gabi Björsson.

Att hon sedan bestämde sig för att ta jobbet som generalsekreterare på Afrikagrupperna har flera anledningar. Delvis kände hon att organisationen delade hennes värderingar, men en avgörande orsak var även att det rörde sig om en chefsposition.

– Jag tycker om att organisera. Det är lite där som min styrka ligger, men det som jag uppskattar allra mest med att vara chef är att kunna vara med och frigöra de krafter som finns. Som en katalysator för folks förmågor, säger Gabi Björsson.

Leva som man lär

Afrikagrupperna har sitt ursprung i den svenska solidaritetsrörelsen. Något som fortfarande färgar verksamheten inte bara i synen på bistånd. I Stockholm har organisationen sitt kontor högst upp i Solidaritetshuset. Ett hus som sedan snart trettio år tillbaka ägs gemensamt av ett fyrtiotal föreningar som är verksamma inom freds-, miljö- och solidaritetsrörelserna. Solidaritetstanken märks även i Afrikagruppernas lönesystem. I OmVärldens årliga kartläggning av chefslöner inom biståndsbranschen hamnar Gabi Björsson längst ner på listan.

– Solidariteten är en cirkel som måste verka åt alla håll för att fungera. Vi försöker leva som vi lär genom att ha en gemensam lönepolicy där vi håller lönerna på en solidarisk nivå. Det är viktigt att sätta solidariteten i ett verklighetsperspektiv, säger Gabi Björsson.

Fattigdom har både orsak och symptom

Rätten till sin kropp, rätten till schyssta arbetsvillkor och frågan om vem som har rätt till Afrikas resurser utgör de grundläggande teman som Afrikagrupperna arbetar med. Det handlar om strukturella förändringar på en global nivå. Ett arbete som är svårt och som tar lång tid.

– Vi tror att fattigdom har både orsaker och symptom och att de är globalt fördelade. Att bara lindra symptomen bekämpar inte fattigdom i längden. Vill man skapa en förändring på riktigt krävs det globala strukturella förändringar, säger Gabi Björsson.

En kampanj som Afrikagrupperna har drivit de senaste fem åren är att Systembolaget ska ta ett större ansvar för vinarbetarnas situation i Sydafrika, Chile och Argentina. I en kampanjfilm syns Sarah Claasen tala om de svåra förhållanden som arbetarna lever under på vinfarmarna i Sydafrika. För Gabi Björsson är kampanjen ett bra exempel på vad som menas med globala strukturer och behovet av att ändra på dem.

– Sättet som vi lever på och de val vi gör påverkar människor i fattigdom i andra delar av världen. Väljer jag att köpa ett rättvisemärkt, etiskt vin har det direkt påverkat de människor som plockar druvorna, säger Gabi Björsson.

Fem länder kan bli fler

Afrikagrupperna har funnits i fyrtio år och har en lång tradition av att fokusera sitt arbete kring fem länder. Men den traditionen kommer enligt Gabi Björsson att ändras.

– Överlag har vi börjat jobba mer regionalt eftersom våra partnerorganisationer gör det. Det är inte landfokus som är det viktiga utan det är temafokus. Idag jobbar vi med opinionsarbete gällande Afrikas sista koloni, Västsahara, men i framtiden kommer vi kanske arbeta direkt med samarbetspartners i landet, säger Gabi Björsson.

För Gabi Björsson kommer den största förändringen de närmaste åren bli att hon slutar som generalsekreterare för Afrikagrupperna. Hon har fyllt sextio år och har börjat tänka på pensionen, men solidaritetsarbetet har hon inga planer på att lämna bakom sig.

– Jag har tre barnbarn som jag kommer att få mer tid för, men sedan skulle jag också vilja göra ett väldigt handgripligt solidariskt arbete. Kanske jobba i soppkök några dagar i månaden. Något som får vara lite mer "hands on" än det jobb jag har nu, säger Gabi Björsson.

Text: Amanda Saveland