Go to main navigation
3-03.04.15-Catherine Isaksson-932x466.jpg

Foto: Marlene Magnussen

Lördagsintervju

”Vi stödjer morgondagens demokrater i Västafrika”

Catherine Isaksson arbetade ideellt med bistånd i tio år innan hon för fyra år sedan fick tjänsten som generalsekreterare för Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS). Hon brinner för ungdomar och kvinnors politiska deltagande i Afrika och tycker Sverige kan göra mer för kvinnorna.

– Jag är övertygad om att de unga män och kvinnor vi stödjer i Mali, Benin, Niger och Burkina Faso är morgondagens ledare. Bara tre år efter vår utbildning startade har flera fått positioner i sina partier. Några representerar till och med sina partier på nationell nivå. Men bara det att en ung kvinna vågar föra sin bys talan efter utbildningen är något stort, säger Catherine Isaksson när vi promenerar till ett ljust och trevligt kafé i centrala Stockholm.  

Inom sitt ungdomsprogram utbildar CIS varje år ett femtiotal unga politiker, hälften män och hälften kvinnor, i demokrati, mänskliga rättigheter, kommunikation, konflikthantering och kampanjarbete. Catherine Isaksson tycker det är särskilt viktigt att ungdomarna förstår politikernas roll i en demokrati, vilka rättigheter de har men också vilka skyldigheter.

– I höstas följde de intensivt riksdagsvalet i Sverige. Vad händer nu när Centerpartiet hamnat i opposition? Vilken roll spelar ett oppositionsparti? Hur arbetar man politiskt? Detta var bara några av alla frågor från kursdeltagarna.

Här konstaterar Catherine Isaksson att de svenska partierna fyller en viktig funktion som förebild. Inom Sidas Afrikabistånd till partianknutna organisationer (PAO) arbetar Centerpartiets Internationella Stiftelse ihop med Olof Palmes Internationella Center och Kristdemokratiskt Internationellt Center, som fokuserar på Södra respektive Östra Afrika. Samtidigt välkomnar hon att Sida regelbundet granskar stödet via partierna.

– Jag har alltid tyckt att vi måste förtjäna de öronmärkta skattepengar som vi får utifrån antalet riksdagsmandat. Kanske lade vi lite extra kraft bakom vår ansökan till den del inom PAO som är konkurrensutsatt. Men generellt sett tror jag att kombinationen av stöd till flerpartisystem och systerpartier är den bästa.

Hon menar att Centerpartiet med sina 105 år som folkrörelseparti har en hel del erfarenheter att dela med sig av till liberala systerpartier runt om i världen. CIS stödjer sådana partier i Bosnien-Hercegovina, Malawi och Burkina Faso. Dessutom har stiftelsen kontakt med en civilrättsorganisation i Vitryssland, som så småningom hoppas kunna verka som politiskt parti även om detta i dag är förknippad med fängelse och exil.

Hur ser du på Sverigedemokraternas möjlighet att ansöka om partianknutet bistånd?
– Inom PAO finns en tydlig strategi med regler som är lika för alla. Det är upp till Sverigedemokraterna att hitta partners som kan leva upp till kraven på demokrati och mänskliga rättigheter.  

Något som Catherine Isaksson återkommer till flera gånger när vi sitter på kaféet är CIS särskilda fokus på att stärka kvinnors politiska deltagande. Hon konstaterar att kvinnor alltid är underrepresenterade i alla politiska processer, särskilt yngre kvinnor som är dubbelt diskriminerade. Hon menar att jämställdhet är ett självklart element i Centerpartiets värderingar.

– Svenskt bistånd måste även stärka de kvinnor som drabbas av krig och konflikter. Detta är alldeles uppenbart när vi ser vilka fruktansvärda övergrepp som kvinnorna utsätts för i världens stora konfliktområden. Situationen oroar mig väldigt mycket. FN:s resolution 1325, som handlar om att ge makt åt kvinnor i fredsprocesser, måste implementeras fullt ut.

Förbud mot barnäktenskap, rätten till utbildning och att ärva och äga egendom är något annat som Catherine Isaksson lyfter fram.

Så du är positiv till regeringens nya feministiska utrikes- och utvecklingspolitik?
– Det är svårt att som feminist inte vara positiv till intentionen. Men nu är det upp till regeringen att leverera, att fylla den feministiska politiken med innehåll. Jag tycker även att de fyra Allianspartierna hade en tydlig jämställdhetsagenda under sina år vid makten.   

När Catherine Isaksson berättar om sin egen väg till posten som generalsekreterare finns inslag av skillnader mellan mäns och kvinnors karriärvägar.  

– Jag har gått den långa vägen. Möjligheter har dykt upp som jag är väldigt ödmjuk inför. Jag har mina rötter i Centerpartiets ungdomsförbund. När Centerpartiet i Halland planerade ett biståndsprojekt i Sydafrika fick jag resa med Maud Olofsson. Detta var mitt första möte med biståndsarbete. Fattigdomen och förtrycket i kåkstäderna dyker fortfarande upp på näthinnan. Tillbaka i Sverige fortsatte jag arbeta ideellt samtidigt som jag arbetade heltid som rektor på en förskola. När tjänsten som generalsekreterare på CIS utannonserades kände jag att detta verkligen var något jag ville göra.    

Hon berättar att det var ett stort beslut att lämna familjen i Falkenberg under veckorna för att pendla till Stockholm. Hon har stor respekt för sin make som haft allt ansvar hemma och stött henne till hundra procent.

– I morgon eftermiddag åker jag hem till familjen, men sen reser jag till Palestina där vi ska undersöka möjligheterna att stödja en organisation som bland annat arbetar med att etablera ett lokalt skuggparlament för kvinnor. Genom att följa det vanliga politiska arbetet på nära håll lär de sig hur politiken fungerar, säger Catherine Isaksson innan hon dricker ur kaffet och promenerar tillbaka till kontoret.

Text: Ann-Catrin Emanuelsson