Go to main navigation
gunilla.jpg

Foto: Marlene Magnussen

“Viktigt skapa hopp och mening för människor på flykt”

Sedan två månader tillbaka har Gunilla Hallonsten tagit över rollen som internationell chef för Svenska kyrkan. På kyrkokansliet i Uppsala möter hon upp för att tala om insatserna för syriska flyktingar och utmaningar kring frågor om abort och samkönade äktenskap.

Gunilla Hallonsten kommer in på kontoret ett par minuter efter utsatt tid och ursäktar sig för väntetiden. Hon har kommit direkt från ett möte med kyrkokansliets krisledningsgrupp som har i uppgift att hålla ihop Svenska kyrkans arbete för människor på flykt. Den senaste tiden har det varit tätt mellan mötena.

– Vi har haft möten regelbundet nu de senaste veckorna. Då har det både handlat om vad vi gör i Sverige kring arbetet med flyktingar och migration, men även om Svenska kyrkans internationella arbete med humanitära insatser, säger Gunilla Hallonsten.

Hela världen som arbetsfält

Gunilla Hallonsten tog över uppdraget som internationell chef för Svenska kyrkan i början av augusti efter att den ordinarie chefen Erik Lysén tagit tjänstledigt. Tjänsten kommer hon att ha under ett års tid. Med en lång erfarenhet av att arbeta med policyarbete inom Svenska kyrkan kände hon sig väl förberedd för uppgiften, även om uppdraget innebar en viss perspektivförskjutning.

– Det här är en mer övergripande tjänst där det gäller att ännu tydligare tänka in helheten. Vi har hela världen som arbetsfält och jag ska fungera som en länk mellan det internationella arbetet och den verksamhet som vi har i Sverige, säger Gunilla Hallonsten.

Gunilla Hallonsten har även arbetat med hiv-frågor och jämställdhet på landsbygden i Swaziland och Sydafrika under flera år. Det är en erfarenhet som hon beskriver som värdefull i sitt nya uppdrag och i synen på de människor som Svenska kyrkan arbetar med. För henne är det viktigt att Svenska kyrkan bidrar till att möjliggöra och stötta människors vilja att själva göra skillnad.

Krisstöd till människor på flykt

Kvinnorna som Gunilla Hallonsten arbetade tillsammans med i Swaziland och Sydafrika ägnade sig åt hemsjukvård av hiv-smittade, men även åt samtalsstöd för barn till de som insjuknat. De såg bland annat till att intervjua mödrar som var på väg att dö för att samla ihop minnen till barnen som annars skulle gå förlorade.

– Viktiga frågor som de ställde var exempelvis saker som handlade om vad mamman hade känt när hon fick sitt barn, hur hon kom fram till vad barnet skulle heta och vad hon ville att barnet skulle komma ihåg att hon hade tänkt och velat. Sådana minnen som hade gått förlorade om de inte hade plockat upp dem, säger Gunilla Hallonsten.

Att inte bara arbeta med rent livsnödvändiga åtgärder utan även arbeta med psykosocialt stöd är något som återspeglas i Svenska kyrkans insatser för människor på flykt.

Svenska kyrkan är medlem i den globala kyrkliga organisationen Act Alliance som har uppemot hundrafyrtio medlemmar världen över. När det kommer till Svenska kyrkans humanitära insatser genomförs de alltid i samarbete med Act Alliance. En av dessa är insatserna i flyktinglägret Zaatari i Jordanien. Där har arbetet fokuserats kring psykosociala insatser för att få människor att orka kämpa vidare.

– I arbetet med människor som är på flykt och som har förlorat inte bara sina hem utan även delar av sig själva är det viktigt att arbeta med hur man skapar hopp, och mening, att leva vidare som människa. Det är oerhört viktigt med vatten, sanitet, filtar, mat och alla de insatser som görs i en humanitär katastrof, men vi har valt att fokusera på människans välmående, säger Gunilla Hallonsten.

Möter religiöst motstånd

De frågor som Gunilla Hallonsten har engagerat sig mest i de senaste tjugo åren har kretsat kring jämställdhet, genusrättvisa och sexuella rättigheter. Samma frågor som från flera religiösa aktörer runtom i världen möter starkt motstånd. Att förändra deras synsätt är något som Gunilla Hallonsten ser som en av Svenska kyrkans idag största utmaningar.

– Om vi vill se en förändring vad gäller synen kring genus och reproduktiva rättigheter legitimeras det ofta av en religiös förståelse. Vi måste jobba på den förståelsen för att kunna nå resultat och här ser jag Svenska kyrkan som en förändringsaktör, säger Gunilla Hallonsten.

Svenska kyrkans positiva hållning till bland annat aborträtt och samkönade äktenskap är något som är rätt så unikt bland kyrkliga rörelser i världen enligt Gunilla Hallonsten. Ändå anser hon att det är viktigt att fortsätta samarbeta med mer konservativa aktörer trots motsättningarna som uppstår.

– Vi har mött rätt så stora utmaningar i Etiopien och till viss del i Tanzania kring de här frågorna. Man kan då antingen välja att ha en relation med dessa religiösa aktörer eller låta dem vara, men väljer man det andra alternativet sker ingen förändring, säger Gunilla Hallonsten.

En farlig retorik

En annan utmaning som Svenska kyrkan har behövt förhålla sig till den senaste tiden är diskussionen om förföljelser av kristna i Syrien och Irak. Svenska kyrkan har från olika håll anklagats för att inte göra tillräckligt för kristna minoriteter i området. Det är anklagelser som Gunilla Hallonsten motsätter sig och som hon menar kan utnyttjas av högerpopulistiska rörelser i samhället.

– Jag tycker det är jättefarligt när vi börjar göra uppdelningar mellan kristna och muslimer i relation till vilka som ska få tillgång till hjälp eller inte. Människors värde beror inte på religionstillhörighet och som kristen finns det en konflikt i att göra den typen av särskiljningar. Det kan låta som att man vill främja och stödja, men jag tycker att det finns en diskurs av islamofobi i en sådan rubriksättning, säger Gunilla Hallonsten.

Efter att det här året är slut kommer Gunilla Hallonsten fortfarande ha kvar sin tidigare tjänst som policychef, men hon planerar att ansöka om tjänstledigt efter sommaren. Då är förhoppningen att hon ska flytta till Kapstaden där hennes man arbetar.

Text: Amanda Saveland