Go to main navigation
diakonia-anna-axelsson.jpg

Anna Axelsson, policyrådgivare klimat för Diakonia, under klimatförhandlingarna i Marrakech. Trump tros inte kunna riva upp avtalet - men kan strunta i att göra något.

Foto: Diakonia

intervju

”Det snackas om Trump i korridorerna”

Just nu pågår förhandlingar i Marrakech om hur klimatavtalet ska realiseras i praktiken. Hur ska det finansieras? Och kommer USA att dra sig ur? Vi har pratat med Anna Axelsson, Diakonias klimatexpert, som är på plats.

Vad gör du i Marrakech?

– Jag deltar som observatör och bevakar framför allt förhandlingar kring klimatfinansiering och följer diskussionen kring hur jämställdhet och mänskliga rättigheter ska ta större plats i klimatarbetet. Jag jobbar tillsammans med kollegor i ACT-alliansen, ett globalt nätverk för trosbaserade organisationer, vilket ger bra möjlighet till överblick över förhandlingarna.

Vad är det som händer nu?

– Parterna diskuterar hur Parisavtalets ”regelbok” ska se ut: hur ländernas åtaganden ska redovisas och följas upp och vad som ska räknas som klimatfinansiering. Det är tänkt att regelboken ska vara klar till 2018.

Klimaträttvisa är ett trendigt begrepp, men vad är det?

– Klimaträttvisa innebär att alla människor ska kunna leva ett värdigt liv, oavsett klimatförändringar. Klimatorättvisa existerar såväl mellan rika och fattiga länder som mellan rika och fattiga grupper och mellan olika kön. Rika länder med höga utsläpp av växthusgaser måste ta det största ansvaret för åtgärder både genom att minska utsläpp och bistå med klimatfinansiering. Men varje land måste också planera klimatåtgärder så att de minskar skillnaderna i sårbarhet mellan olika utsatta grupper.

Har det skett några förändringar när det gäller klimaträttvisa? Urfolkens rättigheter fanns ju inte med i det slutgiltiga parisavtalet.

– Avtalet kan inte förändras nu och jag känner inte till att det har fattats några beslut som särskilt berör urfolks rättigheter. Däremot har det beslutats att klimatarbete i utvecklingsländer ska omfatta mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor. Det öppnar möjligheten för att kräva att större hänsyn tas till urfolks rättigheter på nationell nivå. Dessutom kommer jämställdhetsperspektivet att genomsyra fler områden av avtalet än vad det gjort hittills.

Vad säger man om Trumps presidentskap och hans syn på klimatfrågorna? 

– Det amerikanska presidentvalet har förstås varit en del av korridorsnacket, men det har inte direkt påverkat förhandlingarna. Än så länge går det bara att spekulera om vad Donald Trump kommer att göra som president, vad gäller klimatarbetet. USA kan inte bara riva upp avtalet. Att dra sig ur är en långdragen och komplicerad process som skulle ta minst fyra år. Det som oroar mig är snarare hur en lägre ambition från USA:s sida påverkar möjligheten att hålla temperaturökningen under en farlig nivå. Ländernas åtaganden är inte bindande, så USA kan i princip bara strunta i att leva upp till det de lovat. Men andra länder, inklusive Kina, uttrycker att de tänker fortsätta med sina planer oavsett hur USA och Trump agerar, och det är lovande.

Vad tror du att mötets utgång kommer att bli? 

– Man kommer att fatta beslut om hur arbetet med bland annat Parisavtalets regelbok kommer se ut under nästa år. Det som behövs nu är konkreta förslag på hur reglerna ska utformas och det kommer länderna att lämna in under början av nästa år. Sedan kan vi antagligen också förvänta oss ett antal uttalanden om nya initiativ från olika länder under resten av veckan, till exempel kring klimatfinansiering och förnybar energi. Det är viktigt för att upprätthålla det momentum som ratificeringen av Parisavtalet skapat.

Vad är dina förväntningar?

 – En knäckfråga hittills under mötet har varit Anpassningsfondens framtid. Jag hoppas att man kommer överens om att den ska få fortsätta sin verksamhet. I övrigt hoppas jag att mötet slutar i en positiv anda och att delegaterna åker hem peppade på att ta fram konstruktiva förslag, så att arbetet vid nästa möte kan gå fortare framåt.

 

Sara Charlotte Wahlström