Go to main navigation
erik_solheim-foto-Bjørn H Stuedal.jpg

DAC:s ordförande Erik Solheim.

Foto: Bjørn H Stuedal

Hallå där Erik Solheim:

”Vi är nöjda med Sverige!”

Med anledning av OECD-DAC:s högnivåmöte den 18-19 februari passade OmVärlden på att ställa några snabba frågor till DAC:s ordförande Erik Solheim.

I slutet av 2015 uttalade DAC:s ordförande Erik Solheim mycket hård kritik mot de planerade flyktingavräkningarna i det svenska biståndet. Nu har DAC kommit med en så kallad Mid-Term Review som ger mycket beröm till Sverige.

Den 18-19 februari äger DAC:s nästa högnivåmöte rum då det bland annat ska beslutas om nya regler för biståndet. En central fråga gäller om militära insatser ska kunna räknas som bistånd, något svenska organisationer kraftigt protesterar mot.

Men det finns flera andra viktiga frågor som också kommer att diskuteras på mötet, bland annat vilket inflytande nya stora biståndsgivarna Förenade Arabemiraten och Kina kommer att få i framtiden. OmVärlden ställde några snabba frågor till Erik Solheim.

Du var kritisk mot Sverige i höstas. I den Mid Term Review som DAC nu publicerat är ni mycket positiva. Vad är det som hänt sen dess?

– Vi har uppmanat alla DAC-länder att minska den andel av biståndet som går till flyktingmottagande, eftersom biståndet behövs för världens fattigaste. Därför är vi nöjda med att Sverige satt ett tak på trettio procent för flyktingavräkningarna, det ser också ut som att avräkningarna under 2015 kommer att bli lägre än detta belopp. Samtidigt är de svenska avräkningarna de högsta som något land har.

En annan fråga som kommer att diskuteras på mötet är allt mer bistånd går genom privatsektorn och de risker som finns för ett ökat bundet bistånd. Hur ser du på detta? 

– Här har vi en väldigt tydlig syn i det att vi kräver av länderna att biståndet ska vara obundet. Samtidigt uppmuntrar vi till ökade privata investeringar i utvecklingsländerna, det handlar ju om betydligt större pengaströmmar än vad biståndet innebär. Därför behöver vi skapa mekanismer som stimulerar till fler privata investeringar, men biståndet får inte vara bundet.

DAC får stor kritik från civilsamhället för bristande öppenhet, hur ser du på det?

– Det är något vi behöver se över så att fler dokument kan göras tillgängliga. Många länder delar redan nu information med frivilligorganisationer i sina länder, men här behöver vi ta ett beslut inför framtiden. Ett syfte med mötet är att se över hur systemet ska reformeras och det ser jag som oerhört viktigt. Regelverket måste utformas tillsammans med viktiga givare som Kina och arabländerna och mottagarländerna måste delta i besluten. 

Du nämner Kina och länderna på den arabiska halvön. Är det er ambition att de ska ingå i DAC i framtiden?

– Absolut och där ser vi redan stora förändringar. Förenade Arabemiraten har gått in som deltagare i DAC och det samma gör Qatar. Vi har dessutom tecknat ett partnerskap med Kina, så här sker det redan stora förändringar. Den långsiktiga ambitionen är att de också är partners som deltar i besluten. I ett reformerat DAC kan de absolut komma att bli medlemmar.

 

David Isaksson