Go to main navigation
Porträttbild Anna Karin Johansson.

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.

Foto: Svenska Afghanistankommittén

intervju

Hallå där, Anna-Karin Johansson..

..generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén, som arbetar med att utbilda fler kvinnliga lärare i Afghanistan.

Sverige kommer inte behöva använda lika mycket pengar från biståndsbudgeten för att betala för flyktingkostnader nästa år. Den 31 augusti föreslog regeringen, efter en uppgörelse med Vänsterpartiet, en ändring i höstbudgeten som innebär att 6,4 miljarder kronor förs tillbaka till biståndet. 

Hur känns det att pengar återförs till biståndet?

– Bra! Sånt här är extra betydande för svaga stater i konflikt - och den afghanska staten är en otroligt svag centralmakt med många, många lokala uppror. Utbildning och nya möjligheter kan minska risken för framtida våldsamheter.

Den afghanska staten och er organisation satsar stort på kvinnliga lärare – vad är utmaningarna?

– Vi bygger skolor dit flickor tillåts gå för sina familjer, till exempel genom att bygga skyddande murar runt skolan. När vi utbildar kvinnor måste man ibland övertala byledare. Det kan handla om att alla har rätt att ta del av samhället, att det behövs kvinnliga specialister, att de kan bidra till försörjningen när arbetslösheten är på uppgång. Exempelvis är trycket starkt på att flickor ska utbildas av kvinnliga lärare, men för det måste de här kvinnliga lärarna först tränas upp.

Hur är situationen för flickor i skolan?

– Säkerhetssituationen gör ibland att föräldrar inte vill skicka barn till skolan, speciellt flickor. Pojkarna i det afghanska samhället har absolut sina egna utmaningar, men kvinnornas är långt fler och svårare. Det finns olika sociala regler för pojkar och flickor. Flickor får inte vara vid männen, de måste ha gott skydd, utbildas av kvinnliga lärare, de kan tidigt ingå i äktenskap, familjer tycker inte det är värt att utbilda dem då de ändå kommer sitta hemma och ta hand om barnen och äldre släktingar. Det fanns en miljon barn i skolan för 15 år sen. Systemet är ännu ej anpassat för den mångdubbling som skett sedan dess. Det har gått framåt väldigt fort.

Vad får folk att stanna i skolan?

– Man måste visa att den är viktig. Det finns stor efterfrågan, speciellt när det blir tydligt att någon har satsat på detta, då det av många ses som en väg till ett bättre liv. Man måste skapa lugn. Och en kvalitetshöjning kommer krävas för lärarkåren.

Hur tror du situationen kommer utvecklas?

– Det är svårt att spekulera. Men både givare, regeringen och befolkningen vill ju ha lugn för att skapa ett bättre Afghanistan. Vi hoppas på en fredlig utveckling.

Vad tycker du om ditt arbete?

– Jag upplever en stark glädje hos afghanerna över att utbildas och få utbilda. Det är fantastiskt att se barn med så mycket energi och framtidstankar. Många i Afghanistan gör ett fantastiskt arbete. Jag känner stor beundran och ödmjukhet inför lärarna här som gör ett fantastiskt jobb med väldigt knappa resurser.

Varför är utbildning viktigt?

– Bra att fortsätta att betona utbildningens viktiga roll för att utveckla landets kapacitet - att lära folk om sin värld, för att lära sig se sammanhang, att tänka kritiskt och ge dem chansen att bilda sig själva. Det är också en demokratifråga – möjligheten att läsa till exempel kontrakt eller tidningar bör omfatta alla. Ska man som fattig inte ha rätt att delta i samhället?

 Markus Engstrand

Texten har uppdaterats i efterhand med fakta höstbudgeten 2016.