Go to main navigation
Porträttbild på Jenny Gustafsson från Läkare utan gränser.

Jenny Gustafsson, projektkoordinator hos Läkare utan gränser.

Foto: Karin Ekholm/Läkare utan gränser

intervju

”Hallå där Läkare utan gränser…”

…och Jenny Gustafsson, projektkoordinator. Läkare utan gränser börjar nu erbjuda psykosocialt stöd till asylsökanden i Götene kommun. Organisationen besöker kommunens asylboenden och erbjuder samtal och stöd till människor som många gånger bär på stora trauman.

Varför startar ni verksamhet i Sverige?
– För att det behövs. Många mår dåligt och vi vill bidra till att förbättra hälsan för asylsökande. Vi har liknande projekt på olika håll i Europa. 

Är det första gången ni startar ett projekt i Sverige?
– Nej, men det första på länge. Vi hade ett projekt för papperslösa 2003 som hette ”Gömda”.

Tror du vi kommer få se fler av den här sortens projekt?
– Jag hoppas att den här typen av verksamhet ska öka. Vi vill inte att den ska ersätta den svenska sjukvården, men vi vill visa att det går att jobba på andra sätt, med tidiga insatser och stödsamtal, vilket det inte finns mycket av i Sverige. Vi vet att förebyggande insatser funkar. Vi besöker asylboendet med rådgivare och kulturtolkar, vilket har ett jättestort värde när det gäller att bekämpa psykisk ohälsa.

Vad är en kulturtolk?
– De är mer än bara tolkar, de har ofta samma kulturella bakgrund som de asylsökande. De fungerar som en brygga mellan Sverige och kulturen många kommer ifrån. De lägger in en kulturell aspekt som vi inte hade haft annars.

Hur har projektet tagits emot?
– Projektet har bara varit igång i drygt en och en halv vecka, men jag är positivt överraskad. Många asylsökanden har tackat och sagt att det här verkligen behövs. Andra är bara glada över att någon frågar hur dom mår. Och på kommunen är de jätteglada - vi jobbar ju mot samma mål.

Deltar volontärer i projektet?
– Vårt team består av elva anställda, men volontärer kommer in också, de kommer främst från samhällena runt Götene, bland annat via kyrkor och idrottsföreningar. Volontärerna är jätteviktiga, de gör ett jättejobb för att folk ska känna sig välkomnade.

Kan du berätta lite om de som jobbar med detta?
– De personer som ingår i vårt team har väldigt olika bakgrund och utbildning, men det vi har gemensamt är att alla har ett humanitärt intresse. Några har jobbat åt oss förr, några är nya men alla vill hjälpa. Viljan att hjälpa är det viktigaste.

Vill du tillägga något?
– Ja, jag vill framhäva att vi som organisation har lång erfarenhet av att jobba med psykisk hälsa och har gjort det på många ställen i många år. Många av våra anställda har egna erfarenheter som liknar de asylsökandes, och det är viktigt att de kan hjälpa till.

 

Markus Engstrand