Go to main navigation
Porträttbild Hans Blix

Hans Blix, jurist och fd chef för FN:s vapeninspektion i Irak, stödjer Individuell Människohjälps nya kampanj Humanium.

Foto: Individuell Människohjälp (IM)

intervju

Hans Blix: ”Jag köper gärna en skulptur av smälta vapen”

Hans Blix är jurist och fd chef för FN:s vapeninspektion i Irak som nu valt att stötta Individuell Människohjälps (IM) kampanj Humanium, om att smälta ner illegala vapen för att skapa en ny metall.

Tror du verkligen på att få människor att smälta ner vapen och kommer folk att köpa metallen?
– Det är så klart en kampanj som syftar till att väcka uppmärksamhet i frågan. Men företag, liksom människor, behöver fred och kan ge sitt stöd åt nedrustning genom att efterfråga humanium och använda metallen i sina produkter. Företag kan påminna oss om att världen måste minska mängden av vapen, samt att företag vill medverka till en fredligare tillvaro.

Skulle du själv köpa något gjort av humanium?
– Jag skulle mycket gärna köpa en skulptur utförd i ’humanium’.

Vad betyder det att vapen är så lättillgängliga i världen?
– Det sägs att tillfället gör tjuven. Det är lika sant att tillgängliga vapen lätt leder till användning. Där samhället inte lyckas med uppgiften att skydda folks liv och rättigheter, kommer många att skaffa vapen för att skydda sig och sina intressen. Det leder oundvikligen till missbruk av vapen, olyckor och självmord. Statistiken visar mycket tydligt hög dödlighet på grund av vapenvåld i länder och områden där vapnen är lätt tillgängliga.

Det finns mer än 500 miljoner illegala vapen i världen, och en person i minuten dör som följd av detta. Vad behöver göras?
– Samhällen behöver ge sina medlemmar fullgott skydd till liv och egendom. Gör man det minskas folks impulser att skaffa egna vapen. Illegala vapeninnehav måste leda till straff och vapnen måste beslagtas. För att förmå folk att frivilligt göra sig av med otillåtna vapen bör amnestier kunna utlovas. I vissa lägen – som efter inbördeskrig – bör man kunna köpa upp vapen för att oskadliggöra dem. Kontrollen av export och import av vapen måste vara effektiv.

Behöver världen verkligen en ny metall – och kommer den att bli värdefull på riktigt?
– För tillverkande och säljande företag bör det kunna bli ett goodwill argument att marknadsföra produkter tillverkade i humanium. Många kommer att vilja använda dem. Framgång kräver dock inte bara god vilja utan också professionell publicitet och politiskt stöd.

Vad tror du att IM kan uppnå med sin kampanj?
– Den kommer öka människors medvetande om att metaller har bättre användning som annat än som vapen.

Varför ställer du dig bakom kampanjen?
– Jag har under många år ägnat min kraft åt att begränsa användningen av ’massförstörelsevapen’, det vill säga kärnvapen, kemiska – och biologiska vapen. Konventioner och kampanjer som söker att minska den oerhörda mängden av dessa vapen är därför av största vikt för att minska mänskligt lidande och skapa en civiliserad värld. Humanium är enligt min mening ett bra initiativ.

 

Markus Engstrand