Go to main navigation
Christophe Deloire

Christophe Deloire

Foto: Reporters without borders

INTERVJu

”Sanningen är krigets första offer”

Ryssland vill ses som en stormakt, Assad klänger fast vid makten och Islamiska Staten vill skrämma och attrahera. Konflikten i Syrien är ett tydligt exempel på hur media alltmer får tjäna olika syften.
– Ett av de stora problemen framöver blir att urskilja lögner, säger Christophe Deloire, generalsekreterare för internationella Reportrar utan gränser.

Kriget i Syrien speglar inte bara maktbalansen mellan internationella stormakter, utan sätter också fingret på en av de svåraste utmaningarna för oberoende journalistik: att ge en helhetsbild. 

– Journalisterna kläms mellan två aktörer som är emot det fria ordet: IS och regimen. Bägge vill kontrollera informationen och båda dödar och hotar oberoende journalister ifall de vägrar sprida deras propaganda, säger han Christophe Deloire som besökte Sverige för att presentera sitt arbete.

Reportrar utan gränser arbetar för att hjälpa syriska journalister med att få uppehållstillstånd i väst, men får kritik för att de inte stöttar journalister på plats i Syrien. Det enda de kan göra är att dela ut skottsäkra västar och hjälmar till journalister som är aktiva i landet, men Christophe Deloire saknar konkreta förslag på andra effektiva metoder som kan hjälpa oberoende journalister. 

– Ur ett mänskligt perspektiv är det verkligen viktigt att stötta journalister med visum till Europa, men problemet blir då att inga oberoende journalister blir kvar. Vi försöker hjälpa dem på plats så mycket som det går, men det är väldigt svårt, säger Christophe Deloire.

Fler aktörer gynnas av att tillgången till information är begränsad. 9000 ryska lufträder har ändrat maktbalansen i landet, och hindrat IS framfart, till förmån för Assadregimen. Den 14 mars tillkännagav Kreml att ryska trupper dras tillbaka, eftersom det militära målet ansågs uppfyllt. Detta trots att regimen kontrollerar mindre än hälften av landets yta.

– Ryska rapporter beskrev segern av Assads armé i Palmyra, men man måste inse att ryska journalister använder media som en aktör i både det fysiska och det diplomatiska kriget, säger Christophe Deloire.

Det faktum att många ryska bomber faller långt ifrån IS-kontrollerat område har gett upphov till att ledarsidan på the Economist har anklagat Putin för att använda det flyende syriska folket som ett vapen för att underminera EU:s förtroende.

Så hur ser media ut för de andra parterna i den syriska konflikten? Islamiska Staten har nästan full kontroll över informationen som kommer ut från deras område, vilket gör att krigsrapporteringen blir både ofullständig och osäker. Istället kan deras välutvecklade propaganda-apparat agera ostört, menar Christophe Deloire.

– Faktum är att mindre än tre procent av de propaganda-videor som IS producerar visar barbariska handlingar, som halshuggningar. De flesta innehåller bilder från strider eller hur människor lever fridfullt i Raqqa, säger han. 

Assad å sin sida har fokuserat på att slå ner fria medier, sätta syriska journalister i fängelse och stötta de som visar upp en positiv bild av regimen, menar Deloire. Flera journalister har bjudits in för att visa upp positiva historier från livet i de regimkontrollerade områdena, men väldigt få journalister har bjudits in för att göra det samma inom IS-kontrollerade områden, förutom det västerländska nätverket Vice.

Om du bara visar en del av verkligheten så blir det inte en helhetsbild, och därmed en lögn, menar Christophe Deloire.

– Ett av de stora problemen för yttrandefriheten kommer vara möjligheten att särskilja oberoende från partisk journalistik, säger Christophe Deloire.

 

Björn Widmark