Go to main navigation
Yasmine1.jpg

Yasmine Sherif, chef för Diakonias resurscenter för internationell humanitär rätt, i Jerusalem. Hon har tidigare jobbat 25 år för FN och har nu skrivit en bok om hur FN kan förbättras.

Foto: Privat

intervju

”Vi behöver ett starkt FN som visar prov på idealism och kreativitet”

Redan som barn drömde Yasmine Sherif om att jobba för FN och vigde sen 25 år åt organisationen. Nu har hon tagit en paus, fått nytt jobb och skrivit en bok om det FN hon drömmer om. Och som hon anser att världen behöver. 

Tänk dig ett möte i Förenta Nationernas säkerhetsråd, i FN-skrapan i New York. Ett möte med den tidigare svenska generalsekreteraren Dag Hammarskjöld, Martin Luther King Jr, Mahatma Gandhi, Moder Teresa, Steve Jobs och Nelson Mandela, och många fler. Tänkare, visionärer, vetenskapsmän som varit med om att påverka världens moderna historia.

Det gjorde Yasmine Sherif, chef på biståndsorganisationen Diakonias resurscenter för internationell humanitär rätt, i Jerusalem. Efter att i 25 år arbetat inom FN-systemet tog hon en paus från organisationen för att skriva en bok. En bok som hon länge haft i huvudet, om hur FN skulle kunna förändras, för att åter bli en viktig aktör på den globala arenan.

– Jag har levt med och sett FN inifrån i nästan ett kvarts sekel. Och FN har en potential som vi måste förverkliga. Jag tror på organisationen, det finns inget alternativ och jag tänker återvända. Men det finns möjligheter som vi ännu inte uppnått. Vi kan återuppliva det FN som Dag Hammarskjöld representerade, säger Yasmine Sherif.

Senast från UNDP

Senast kommer Yasmine Sherif från en chefsposition inom FN:s utvecklingsorgan UNDP, där hon ledde arbetet med att dra in resurser till det palestinska folket och de miljoner syrier som tvingats på flykt de senaste åren. Innan dess har hon en lång karriär inom FN bakom sig, förutom på kontoren i New York och Genève, även i bland annat Afghanistan, Kambodja, Demokratiska republiken Kongo, Bosnien, Kosovo och Sudan.

– Det krävs en attitydförändring gentemot FN, liksom av FN inifrån. Vi behöver återskapa och stå upp för de ideal och den inspirerande anda som rådde 1945, efter andra världskriget, förintelsen och atombomberna, säger Yasmine Sherif.

Boklansering i FN

Boken, A Case For Humanity: An Extraordinary Session, lanserades med hjälp av FN:s informationsavdelning, i FN-skrapan, i oktober förra året. Den har fått ett positivt mottagande och lovordats av bland andra undergeneralsekreterare Jan Eliasson. Förordet är skrivet av mottagaren av Nobels fredspris José Ramos-Horta, tidigare president i Östtimor och som nyligen ledde FN:s panel om fredsbevarande operationer.

I boken återskapar Yasmine Sherif ett möte i FN:s säkerhetsråd med historiska personer, som före detta presidenter, generalsekreterare, musikartister, författare, vetenskapsmän och freds- och människorättsaktivister. Autentiska tal och citat av de olika personerna har sammanförts till ett och samma möte.

På det uppdiktade mötet medverkar även ett dussintal människor som Yasmine Sherif mött under sina resor i fält. Människor som själva drabbats av de lidande som FN är skapat för att förhindra.

En agenda för mänskligheten

– De historiska personerna är människor som alla kan relatera till, som var en del av min och många andras uppväxt och liv. Jag låter dem säga det jag själv försökt säga i många år, men de ger mer styrka bakom orden.

Genom flera avsnitt om ledarskap, värderingar och rättvisa, rädsla och kurage, intelligens, hopp, tro och passion leder mötet i boken fram till en agenda för mänskligheten. En, enligt Yasmine Sherif, fullt genomförbar drömresolution för att organisera om FN och skapa ett nygammalt FN med visioner.

FN-reformer ofta begränsade

Liksom de flesta som arbetat inom FN kan även Yasmine Sherif vittna om ett behov av att injicera lite mer positiv energi i organisationen och att ge mer utrymme för kreativitet. Hon anser att reformer inom FN ofta begränsas till processer och omstruktureringar, när de istället borde fokusera på attitydförändringar, de anställdas förmåga att känna empati och att ta personligt ansvar för FN-stadgan och de principer den bygger på.

Den bild av FN:s fulla potential, som hon försöker måla upp, motsvarar, enligt henne den bild hon själv drömde om att få jobba med redan som barn.

– När jag pluggade juridik på Stockholms universitet valde jag att specialisera mig på folkrätt och mänskliga rättigheter. En del undrade varför jag gjorde det, varför jag inte valde skatterätt och straffrätt. Folkrätt var nytt då och många sa att det skulle ta minst 20 år att få jobb inom FN. Men kort efter min examen fick jag praktikplats både på FN och Internationella rödakorskommittén i Geneve. Två år senare var jag anställd av FN.

Drivs av passion för människor

Det var en passion för människor, rättvisa och mänskligheten som drev Yasmine Sherif till FN, drivkrafter som hon haft med sig genom åren, men som hon haft svårt att få gehör för. Hon säger att hon ofta försökt lyfta att man inom FN borde se mer på värderingar och mänskligt lidande, istället för att lägga energi på hur man kan skapa mer byråkrati.

– De sista två åren kände jag mig fastlåst. Jag visste att jag kunde göra mer för organisationen om jag tog en paus och istället skrev en positiv bok om de förändringar som jag tycker man borde genomföra. Många sitter idag lite på autopilot på FN och liknande institutioner och knappar på sin dator. Så ska det inte vara. Med min bok vill jag inspirera människor inom FN, men även i allmänhet, till att göra mer aktiva val för att verkligen förändra saker.

11 september förändrade allt

Yasmine Sherif beskriver 1990-talet som en tid av hopp. Kalla kriget var slut och människor tycktes kunna arbeta tillsammans för en bättre värld, men sen skedde terrorattacken mot World Trade Center, i New York, den 11 september 2001.

Mycket av det som sker idag, härleder hon till tiden efter 11 september. Fokus kom att ligga på säkerhet och terrorbekämpning. Och USA gick in i Irak, en invasion, som enligt Yasmine Sherif påverkat mycket av de senaste årens utveckling i Mellanöstern. Hon understryker att invasionen av Irak saknade FN-mandat.

– USA respekterade inte FN. När Dag Hammarskjöld var generalsekreterare för FN sa USA:s dåvarande president John F Kennedy att världen aldrig haft en större statsman. Det är sådana ledare vi behöver idag, sådana som USA och de andra medlemsstaterna kan se upp till. Vi behöver ett starkt FN som visar prov på idealism, integritet, moraliskt mod och kreativt tänkande.

Öppet val av generalsekreterare

Senare i år ska FN välja en ny generalsekreterare. Traditionellt sett sker valet bakom lyckta dörrar och är resultat av politiska processer och beslut mellan några av världens mäktigaste ledare. Detta håller på att förändras. Nya förslag gör gällande att FN:s generalförsamling ska få tre-fem kandidater att välja bland, istället för en, vilket varit fallit hittills.

Yasmine Sherif vill se ett öppet val av generalsekreterare, och att de som ställer upp ska få presentera sina agendor och visioner.

– Valet ska präglas av visionärt ledarskap och en stor dos empati.

Text: Erik Halkjaer

Fotnot: Boken "A Case For Humanity: An Extraordinary Session" finns än så länge bara på engelska.